• א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
  • ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
  • ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
  • ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
  • ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד".


בהצלחה!!!
סוגמס' קורסשם קורססמסטרתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
עבודה10311111הדרכה בכתיבה מדעית-5 מפגשים לתלמידי תואר שני בלבד**א'28/02/202109:00
עבודה10313688זכויות וחירויות אזרחיות בדמוקרטיה האמריקאית ביום שאחרי הקורוא'28/02/202109:00
עבודה סמינריונית10313691מהוליווד לוושינגטון-הפוליטיקה האמריקאית בראי הקולנוע והטלוויא'26/07/202109:00
עבודה10313793תיאוריות של אינטגרציה: מדוע מדינות מוותרות על הריבונות שלהן?א'28/02/202109:00
עבודה סמינריונית10313817מחשבה פוליטית בישראלא'26/04/202109:00
בחינת בית10313824הישראליזציה של היהדותא' מועד א: 21/01/2021 בשעה: 09:20 ; תאריך לקיחה 18.01.2021 שעת לקיחה 09:20
מועד ב: 24/02/2021 בשעה: 09:20 ; תאריך לקיחה 21.02.2021 שעת לקיחה 09:20
עבודה10313839פוליטיקה וטכנולוגיהא'28/02/202109:00
בחינה10313841מעצמאות למעצמה: מדינאות של ארה"ב בראשית דרכה, 1776-1829א'03/02/202109:2019/03/202109:20
עבודה סמינריונית10313852שפה ופוליטיקהא'26/04/202109:00
עבודה סמינריונית10313857איך משיגים שינוי חברתי?קונפליקטים אפשריים בין דמוקרטיה לזכויא'26/04/202109:00
עבודה10313918הפוליטיקה של הכסף ושל משטרים מוניטריים בינלאומייםא'28/02/202109:00
עבודה סמינריונית10313922טרור ומוסר ציבוריא'26/04/202109:00
עבודה סמינריונית10313931הזכות לפרטיותא'26/04/202109:00
עבודה סמינריונית10313951הרתעה ביחסים הבין-לאומייםא'26/04/202109:00
עבודה סמינריונית10313953פרצופה של המדינה: כיצד מוסדות משפיעים על המשחק הפוליטי?א'26/07/202109:00
עבודה סמינריונית10313972הפוליטיקה של אי-שיוויון ומדיניות רווחהא'26/04/202109:00
עבודה סמינריונית10313973יהדות מודרנית, מהי? פילוסופיה יהודית בעידן של תמורותא'26/04/202109:00
עבודה10314100גישות ותאוריות לתלמידי המסלול עם עבודת גמרא'28/02/202109:00
בחינה10314105סטטסטיקה למתקדמיםא'26/01/202114:2024/02/202110:20
בחינת בית10314110המערכת הבינלאומיתא' מועד א: 04/02/2021 בשעה: 09:20 ; תאריך לקיחה 28.01.2021 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 15/03/2021 בשעה: 09:20 ; תאריך לקיחה 08.03.2021 שעת לקיחה 09:00
בחינה10314116מבחן פטור בסטטיסטיקהא'14/10/202010:00
עבודה10314117גישות ותיאוריות לתלמידי המסלול ללא עבודת גמרא'28/02/202109:00
בחינה10314479כלכלה פוליטית בינלאומיתא'11/02/202109:2014/03/202114:20
עבודה10314481סוגיות אקטואליות בפילוסופיה פוליטיתא'28/02/202109:00
בחינת בית10314482מוסדות חוקות ותרבות דמוקרטיתא' מועד א: 09/02/2021 בשעה: 09:20 ; תאריך לקיחה 07.02.2021 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 25/03/2021 בשעה: 09:20 ; תאריך לקיחה 22.03.2021 שעת לקיחה 09:00
עבודה סמינריונית10314497הפוליטיקה של משבר האירוא'26/04/202109:00
עבודה סמינריונית10314499דמוקרטיות ליברליות, משטרים סמכותניים והעמימות העכורה שביניהםא'26/04/202109:00
עבודה סמינריונית10314659מדע, טכנולוגיה ורפואה בראי מדע-המדינהא'26/04/202109:00
עבודה סמינריונית10314660הפוליטיקה הלאומית והבינלאומית של כתיבת חוקותא'26/04/202109:00
עבודה סמינריונית10314708גישות בחקר התיאוריה הפוליטיתא'26/04/202109:00
עבודה סמינריונית10315554ניתוח מחקר אמפיריא'26/04/202109:00
בחינה10317777בחינת גמרא'13/01/202110:20
עבודה10313978סדנה והתמחות מעשית: ישראל והאיחוד האירופי**בא01/08/202109:00