• א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
  • ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
  • ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
  • ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
  • ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד".


בהצלחה!!!
סוגמס' קורסשם קורססמסטרתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
בחינת בית10512100מבוא ליחסי עבודהב' מועד א: 16/07/2021 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 15.07.2021 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 19/08/2021 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 18.08.2021 שעת לקיחה 09:00
בחינת בית10513414גלובליזציה וארגונים: עבודה, תרבות וזהותב' מועד א: 02/07/2021 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 01.07.2021 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 06/08/2021 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 05.08.2021 שעת לקיחה 09:00
עבודה10513416הון חברתי, רשתות חברתיות ושוק העבודהב'01/08/202109:00
עבודה10513420שוקולד ויהלומים: מיקרו-היסטוריה של תעשיותב'01/08/202109:00
בחינת בית10513421Issues in Labor and Globalizationב' מועד א: 22/07/2021 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 21.07.2021 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 03/09/2021 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 02.09.2021 שעת לקיחה 09:00
בחינה10513422צעדים ראשונים בפייתוןב'12/07/202109:0019/08/202109:00
עבודה10513424ארגוני עובדים בעידן התקשורתי החדשב'01/08/202109:00
עבודה סמינריונית10513502עבודה ורווחה במאה ה-21ב'12/09/202109:00
עבודה סמינריונית10513505אי שוויון במקצועות טכנולוגייםב'12/09/202109:00
בחינת בית10514009שוק העבודהב' מועד א: 20/07/2021 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 19.07.2021 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 20/08/2021 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 19.08.2021 שעת לקיחה 09:00
עבודה10514030ניהול משאבי אנושב'01/08/202109:00
בחינה10516402שיטות מחקר - מיומנויות מחקר במשאבי אנושב'12/07/202109:0019/08/202109:00
עבודה10516417חברה,פוליטיקה וכלכלה בישראל ב': מבט היסטורי על פלשתינה המנדטב'01/08/202109:00
עבודה10516418נושאים נבחרים בניהול משאבי אנוש ב'-עבודה וטכנולוגיהב'01/08/202109:00
עבודה סמינריונית10516421משפט וארגוניםב'12/09/202109:00
עבודה10518002מנהיגות ושינוי ארגוניב'01/08/202109:00
עבודה10516402שיטות מחקר - מיומנויות מחקר במשאבי אנושבא01/08/202109:00
בחינת ביניים10516402שיטות מחקר - מיומנויות מחקר במשאבי אנושבא12/07/202109:0019/08/202109:00