• א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
  • ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
  • ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
  • ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
  • ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד".


בהצלחה!!!
סוגמס' קורסשם קורססמסטרתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
בחינה10111102יסודות הכלכלהא'24/01/202109:2021/02/202109:20
בחינה10111108סטטיסטיקה לכלכלנים א'א'01/02/202109:2002/03/202109:20
בחינה10111109סטטיסטיקה לכלכלנים ב'א'27/01/202109:2028/02/202109:20
בחינה10111110מתמטיקה לכלכלנים א'א'18/01/202109:2015/02/202109:20
בחינה10111112מתמטיקה לכלכלנים ב'א'04/02/202109:2005/03/202109:20
בחינה10112102מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודהא'01/02/202109:2007/03/202114:20
בחינה10112103מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליותא'21/01/202109:2018/02/202114:20
בחינה10112104מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקיםא'18/01/202109:2018/02/202109:20
בחינה10112105מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוחא'04/02/202109:2005/03/202109:20
בחינה10112106מבוא לאקונומטריקהא'07/02/202109:2019/03/202109:20
בחינה10112109מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותיא'27/01/202109:2002/03/202114:20
בחינה10113132מבוא לתורת המשחקיםא'24/01/202109:2023/02/202109:20
בחינה10113161אינטגרציה כלכלית ופיננסית ומשבר הקורונהא'29/01/202109:2001/03/202109:20
בחינה10113165תולדות המחשבה הכלכלית: 1665-2015א'20/01/202109:2017/02/202109:20
בחינה10113215עיצוב שווקיםא'02/02/202109:2024/03/202109:20
בחינה10113310International Economicsא'07/02/202109:2012/03/202109:20
עבודה סמינריונית10113560משחקים בייסיאנים ועיצוב מכניזמיםא'26/04/202109:00
עבודה סמינריונית10113561נושאים במאקרו כלכלהא'26/04/202109:00
עבודה סמינריונית10113563כלכלה יישומית: רגולציה, סיכונים והתנהגות פרטיםא'26/04/202109:00
עבודה סמינריונית10113567כלכלת סייברא'26/04/202109:00
עבודה סמינריונית10113568סמינר במדעי המידע**א'26/04/202109:00
עבודה סמינריונית10113571כלכלה, רווחה ומוסרא'26/04/202109:00
עבודה סמינריונית10113572מאקרו כלכלה ושוק העבודהא'26/04/202109:00
עבודה סמינריונית10113574הערכת מדיניות באמצעות ניתוח אמפירי סיבתיא'26/04/202109:00
עבודה סמינריונית10113577כלכלת משפחהא'26/04/202109:00
עבודה סמינריונית10113578אי שוויון כלכליא'26/04/202109:00
בחינה10114107תאוריה מאקרו כלכלית א'א'27/01/202114:2028/02/202114:20
בחינה10114111תאוריה מיקרו כלכליתא'20/01/202114:2021/02/202114:20
בחינה10114202אקונומטריקה א'א'09/02/202114:2009/03/202114:20
עבודה10114421יישומי למידת מכונה במחקר כלכליא'05/02/202109:00
בחינה10114422אי שוויון כלכליא'01/02/202114:2001/03/202114:20
עבודה10114686החלטות בתנאי אי ודאותא'05/03/202109:00