א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.

בהצלחה!!!
סוגמס' קורסשם קורססמסטרתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
בחינת בית10411107ריבוד ואי שוויוןב' מועד א: 06/07/2020 בשעה: 12:00 ; תאריך לקיחה 05.07.2020 שעת לקיחה 12:00
מועד ב: 10/08/2020 בשעה: 12:00 ; תאריך לקיחה 09.08.2020 שעת לקיחה 12:00
עבודה10412209יסודות המחקר החברתי וכתיבה אקדמיתב'23/07/202023:00
בחינת בית10412290תיאוריה באנתרופולוגיהב' מועד א: 02/07/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 19.06.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 07/08/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 24.07.2020 שעת לקיחה 09:00
בחינת בית10412618אוכלוסייה וחברהב' מועד א: 31/07/2020 בשעה: 15:00 ; תאריך לקיחה 31.07.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 07/09/2020 בשעה: 15:00 ; תאריך לקיחה 07.09.2020 שעת לקיחה 09:00
בחינת בית10412619פוליטיקה ואתנוגרפיהב' מועד א: 23/07/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 20.07.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 04/09/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 01.09.2020 שעת לקיחה 09:00
בחינת בית10413102חברה בישראלב' מועד א: 12/07/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 08.07.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 20/08/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 16.08.2020 שעת לקיחה 09:00
בחינת בית10413389שיטות מחקר כמותיותב'21/07/202009:0030/08/202009:00
עבודה10413536ביג דאטה: בין פרקטיקה לביקורתב'21/07/202009:00
בחינת בית10413594מיהו יהודי: אנתרופולוגיה של שאלה פתוחהב' מועד א: 30/06/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 28.06.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 04/08/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 02.08.2020 שעת לקיחה 09:00
בחינה10413595Social Psychology** (עודכן ב-28.7.19)ב'
עבודה סמינריונית10413812ארגונים ואי שוויון חברתיב'01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10413829הסוציולוגיה הסביבתית של הסכסוך הישראלי-ערביב'01/11/202009:00
עבודה10414224דרכים לדעת: סדנה בשיטות מחקר איכותניותב'13/09/202009:00
עבודה10414225סוגיות מתודולוגיות בחקר ארגוניםב'09/08/202009:00
עבודה10414263תיאוריות למתקדמים: ריבוד ואי שוויוןב'09/08/202009:00
עבודה10414272דילמות מתודולוגיות מרכזיות במדעי החברהב'09/08/202009:00
עבודה10414296תיאוריות למתקדמים: אזרחות וחברה אזרחיתב'09/08/202009:00
עבודה10414298תיאוריות למתקדמים: What's Up באנתרופולוגיה: מגמות עכשוויותב'09/08/202009:00
עבודה סמינריונית10414480כתיבה, ייצוג והדילמה הפוסט-מודרנית באנתרופולוגיהב'01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10413796היבטים סוציולוגים של העדפה מתקנת (עודכן 21.7.19)בא01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10413798בין האסתטי והפוליטי בחברה הפלסטינית: מבט אתנוגרפיבא01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10414526פרקטיקום: ארגונים וארגוני שינוי חברתיבא01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10414551קריאה בכתבי אלסדייר מקינטאיירבא01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10414552עיון במושג הליברליזם בתיאוריה ובפרקטיקהבא01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10414560פרקטיקום: אנתרופולוגיה חברתית-תרבותיתבא01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10414561פרקטיקום: מחקר וביקורת בסוציולוגיהבא01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10414562פרקטיקום: אי שוויון וצדק חלוקתיבא01/11/202009:00