א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.

בהצלחה!!!
סוגמס' קורסשם קורססמסטרתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
בחינה10511102על העבודהא'18/02/202009:0005/04/202009:00
עבודה10512001שיטות מחקר איכותניותא'
בחינה10513300סוגיות בעולם העבודה: אי שוויון בשוק העבודהא'13/02/202009:0021/04/202009:00
עבודה10513418בעלי מוגבלויות ושוק העבודהא'
בחינה10513419משפחה ועבודה במאה ה-21א'11/02/202009:0005/04/202009:00
עבודה סמינריונית10513500שינוי ארגוניא'
עבודה סמינריונית10513506מגדר ואי שיוויון בשוק העבודהא'
בחינה10514010התנהגות ארגוניתא'31/01/202009:0001/05/202009:00
בחינה10514040דיני עבודהא'23/02/202009:0007/04/202009:00
עבודה סמינריונית10514460משפט עבודה וארגוניםא'
עבודה סמינריונית10514462שוק העבודה ורווחה בישראלא'
עבודה10516402שיטות מחקר כמותיות א'א'
בחינה10516403נושאים נבחרים בניהול משאבי אנושא'23/01/202009:0023/02/202009:00
עבודה10516404נושאים נבחרים בדיני עבודה בארגוניםא'
עבודה סמינריונית10516405פרקטיקום - מיומנויות ניהולא'
עבודה10518001מודלים של מנהיגותא'