א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.

בהצלחה!!!
סוגמס' קורסשם קורססמסטרתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
בחינת בית10851051קו נקודה רשתב' מועד א: 07/07/2020 בשעה: 21:00 ; תאריך לקיחה 07.07.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 12/08/2020 בשעה: 21:00 ; תאריך לקיחה 12.08.2020 שעת לקיחה 09:00
בחינת בית10851055שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולהב' מועד א: 28/06/2020 בשעה: 21:00 ; תאריך לקיחה 28.06.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 04/08/2020 בשעה: 21:00 ; תאריך לקיחה 04.08.2020 שעת לקיחה 09:00
בחינת בית10852205תקשורת חזותית: אינטרנט, פרסום, צילוםב' מועד א: 29/07/2020 בשעה: 21:00 ; תאריך לקיחה 29.07.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 10/09/2020 בשעה: 21:00 ; תאריך לקיחה 10.09.2020 שעת לקיחה 09:00
עבודה10852589תקשורת, סקסיזם וגזענותב'01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10852607אמת ודיאלוגב'01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10852646על הספה: אספקטים פסיכולוגיים של צריכת תקשורתב'01/11/202009:00
עבודה10852651The Net Generation: From Computer Games to Cellular Applicatב'09/08/202009:00
עבודה10852654מנפצי המיתוסים:התיאוריה והפרקטיקה של שימוש בז'אנרים בידורייםב'09/08/202009:00
עבודה סמינריונית10852663התנהגות צרכנים בעולם דיגיטליב'01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10852665מראות שחורותב'01/11/202009:00
עבודה10854102תאוריות בתקשורת ב':השפעות והשלכותב'09/08/202009:00
עבודה10854203שיטות מחקר איכותניותב'09/08/202009:00
עבודה10854309גישות וכלים לחקר האינטרנטב'09/08/202009:00
עבודה10854430תקשורת בריאות: מהיפוקרטס לאפליקציותב'09/08/202009:00
עבודה סמינריונית10854448דאטה וחברהב'01/11/202009:00
עבודה10856003מבוא לחווית משתמש וממשק אדם-מחשבב'09/08/202009:00
בחינה10857777בחינת גמר תואר שניב'02/07/202015:00
עבודה10852650שיווק חברתי לקידום נושאים חברתייםבא09/08/202009:00
עבודה סמינריונית10853132מאחורי הכותרותבא01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10853143בין יחסי ציבור לדיגיטל - כלים יישומיים בתקשורת שיווקיתבא01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10853144עיתונות חוקרתבא01/11/202009:00
עבודה10854400פרקטיקום בתקשורת אסטרטגית ושיווק חברתיבא09/08/202009:00