א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.

בהצלחה!!!
סוגמס' קורסשם קורססמסטרתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
בחינת בית1051210001מבוא ליחסי עבודהב' מועד א: 20/07/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 17.07.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 04/09/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 02.09.2020 שעת לקיחה 09:00
עבודה1051341301אפליה ושוויון הזדמנויות בעבודהב'09/08/202009:00
בחינת בית1051341401גלובליזציה וארגונים: עבודה, תרבות וזהותב' מועד א: 10/07/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 09.07.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 14/08/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 13.08.2020 שעת לקיחה 09:00
עבודה1051341701עוני ועבודה בישראלב'09/08/202009:00
עבודה סמינריונית1051350401תרבות ארגוניתב'01/11/202009:00
עבודה סמינריונית1051350501אי שוויון במקצועות טכנולוגייםב'01/11/202009:00
בחינת בית1051400901שוק העבודהב' מועד א: 27/07/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 26.07.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 11/09/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 10.09.2020 שעת לקיחה 09:00
בחינת ביניים1051400901שוק העבודהב'12/05/202016:0012/06/202009:00
עבודה1051403001ניהול משאבי אנושב'09/08/202009:00
עבודה1051407901פרקטיקום במשאבי אנוש וייעוץ ארגוניב'09/08/202009:00
עבודה1051640601תיאוריה ארגוניתב'09/08/202009:00
בחינת בית1051640701קורס נושאי - נושאים נבחרים בשוק העבודהב' מועד א: 05/06/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 04.06.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 07/07/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 06.07.2020 שעת לקיחה 09:00
בחינת ביניים1051640701קורס נושאי - נושאים נבחרים בשוק העבודהב'02/04/202011:45
עבודה סמינריונית1051640801שינוי ייעוץ והתערבות בארגוניםב'01/11/202009:00
בחינת בית1051640901שיטות מחקר כמותיות ב'ב' מועד א: 30/03/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 27.03.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 07/05/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 04.05.2020 שעת לקיחה 09:00
בחינת בית1051641001שיטות מחקר ג' איכותניותב' מועד א: 11/06/2020 בשעה: 08:00 ; תאריך לקיחה 09.06.2020 שעת לקיחה 17:00
מועד ב: 28/07/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 26.07.2020 שעת לקיחה 18:00
עבודה1051641101חברה, כלכלה ופוליטיקה בישראלב'09/08/202009:00
עבודה1051800201מנהיגות ושינוי במערכת הציבוריתב'09/08/202009:00