א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.

בהצלחה!!!
סוגמס' קורסשם קורססמסטרחוגתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
בחינה10413588וואחד על אחד - חוויות חיים אחרותא'/לימודי עבודה/סוציולוגיה
עבודה10313791מחשבה פוליטית יהודיתא'לימודי דיפלומטיה/מדע המדינה II/מדע המדינה
עבודה10313821אירופה במשברא'מדע המדינה
עבודה10314112תקשורת פוליטיתא'מדע המדינה II
עבודה10314583לאומיות ורב תרבותיותא'/מדע המדינה/סוציולוגיה
עבודה10364001Qualitative Research Methodsא'הגירה
עבודה10364002Theories of International Migrationא'הגירה///לימודי עבודה/תקשורת/סוציולוגיה
עבודה10364023Comparative Migration and Citizenship Regimesא'הגירה
עבודה10364026Legal and Ethical Perspectives on Refugeesא'הגירה
עבודה10412611מגדר וחברהא'חטיבה ללימודי מגדר//לימודי עבודה/סוציולוגיה
עבודה10413593אנתרופולוגיה דיגיטלית - תיאוריה ופרקטיקהא'/תקשורת/סוציולוגיה
עבודה10414223לשדה וחזרה: מתודולוגיה אתנוגרפיתא'סוציולוגיה
עבודה10414286תיאוריות למתקדמים: סוגיות נבחרות בסוציולוגיה של ארגוניםא'פסיכולוגיה/סוציולוגיה
עבודה10512001שיטות מחקר איכותניותא'/לימודי עבודה
עבודה10513418בעלי מוגבלויות ושוק העבודהא'/לימודי עבודה
עבודה10516402שיטות מחקר כמותיות א'א'לימודי עבודה
עבודה10518001מודלים של מנהיגותא'
עבודה10714102פסיכולוגיה חברתית למתקדמים א'א'פסיכולוגיה
עבודה10714482הקונפליקט הערבי יהודיא'פסיכולוגיה
עבודה10714617אתיקה מקצועית בפסיכולוגיה קליניתא'פסיכולוגיה
עבודה10714748קבלת החלטות: תיאוריות, מודלים ותהליכים קוגניטיביים**א'פסיכולוגיה
עבודה10714836תכנון ותכנות ניסויי ב- MATLAB- מתחיליםא'פסיכולוגיה
עבודה10714933אינטגרציה סמנטית: כיצד מקודדים ונקשרים מושגיםא'פסיכולוגיה מועד א: בשעה: ; תאריך לקיחה 04.02.20 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: בשעה: ; תאריך לקיחה 10.03.20 שעת לקיחה 09:00
עבודה10715600אבחון והערכה-1א'פסיכולוגיה
עבודה10715936היבטים פסיכולוגיים בחווית המשתמש (UX)א'פסיכולוגיה
עבודה10716100השפעת מרחק פסיכולוגי על קבלת החלטותא'פסיכולוגיה
עבודה10716105כיצד הפילטרים הסובייקטיביים משפיעים על ייצוג מוחי של סיטואציא'פסיכולוגיה
עבודה10824166חשיבה אסטרטגיתא'מ. ציבורית
עבודה10824171מודלים של מנהיגותא'מ. ציבורית
עבודה10826415מבוא למדיניות ציבוריתא'מ. ציבורית
עבודה10844101שיטות מחקר כמותיות ביישוב סכסוכים וגישורא'חקר סכסוכים
עבודה10844211גישות תרבותיות לקונפליקטים ציבוריים וכלכלייםא'חקר סכסוכים
עבודה10844227מנהיגות, פסיכולוגיה ופתרון סכסוכיםא'חקר סכסוכים
עבודה10844240מגדר ויישוב סכסוכיםא'חקר סכסוכים
עבודה10852645סיקור הסכסוך הישראלי פלסטיני במערבא'חברה דיגיטלית/תקשורת
עבודה10852647צעירות 2.0 - ייצוגיהן במדיה ופעילויותיהן ברשתא'תקשורת
עבודה10854442שיווק במדיה חברתיתא'תקשורת
עבודה10856200כלכלת רשתא'חברה דיגיטלית/תקשורת
עבודה סמינריונית10113560משחקים בייסיאנים ועיצוב מכניזמיםא'כלכלה
עבודה סמינריונית10113561נושאים במאקרו כלכלהא'כלכלה
עבודה סמינריונית10113562נושאים בכלכלה יישומית: תאונות דרכים, פשע, והרתעהא'כלכלה
עבודה סמינריונית10113563כלכלה יישומית: רגולציה, סיכונים והתנהגות פרטיםא'כלכלה
עבודה סמינריונית10113564נושאים בכלכלת עבודה ובכלכלת חינוךא'כלכלה
עבודה סמינריונית10113565נושאים במאקרו כלכלה ומדיניות ציבוריתא'כלכלה
עבודה סמינריונית10113577כלכלת משפחהא'כלכלה
עבודה סמינריונית10113578אי שוויון כלכליא'כלכלה
עבודה סמינריונית10313691מהוליווד לוושינגטון-הפוליטיקה האמריקאית בראי הקולנוע והטלוויא'מדע המדינה
עבודה סמינריונית10313797קפיטליזם ודמוקרטיה**א'מדע המדינה
עבודה סמינריונית10313948גלובליזציה ודמוקרטיהא'מדע המדינה II
עבודה סמינריונית10313951הרתעה ביחסים הבין-לאומייםא'מדע המדינה
עבודה סמינריונית10314485Elections, Voters and Leadersא'/לימודי דיפלומטיה/מדע המדינה II/מדע המדינה
עבודה סמינריונית10354032האם ארה"ב בשקיעה?א'ארה"ב/לימודי דיפלומטיה
עבודה סמינריונית10513506מגדר ואי שיוויון בשוק העבודהא'/לימודי עבודה
עבודה סמינריונית10514460משפט עבודה וארגוניםא'לימודי עבודה
עבודה סמינריונית10514462שוק העבודה ורווחה בישראלא'/לימודי עבודה
עבודה סמינריונית10516405פרקטיקום - מיומנויות ניהולא'לימודי עבודה
עבודה סמינריונית10574037משברים בינלאומייםא'דיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית
עבודה סמינריונית10713609התמודדות הורים ומורים עם ADHD ובעיות התנהגות של ילדיםא'פסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10713644מנגנונים מוחיים בחיקוי ולמידהא'פסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10714691הפרעה אובססיבית-קומפולסיבית: תיאוריה ומחקרא'פסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10714698עמידות ילדים בתנאי חסך, טראומה ואלימותא'פסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10714770מודעות וקשבא'פסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10714878ויסות רגשות ושליטה עצמיתא'פסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10715900עיבוד לא מודע של אובייקטים אמיתיים בעולם החיצוניא'פסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10824133שינוי ושיפור באירגוניםא'מ. ציבורית
עבודה סמינריונית10824157מדיניות מרחבית ופוליטקה עירוניתא'מ. ציבורית
עבודה סמינריונית10824172מדיניות דיורא'מ. ציבורית
עבודה סמינריונית10824176סוגיות באנרגיה מתחדשת ופיתוח כלכליא'חקר סכסוכים/מ. ציבורית
עבודה סמינריונית10824193מחקרי שטח במדינות מתפתחותא'מ. ציבורית
עבודה סמינריונית10825555סדנת דוקטורנטיםא'מ. ציבורית
עבודה סמינריונית10853092עקרונות ויישומים של תורת הרשתא'תקשורת
עבודה סמינריונית10854432בין האתיקה לפרקטיקה בשיווק חברתי לקידום נושאים חברתייםא'תקשורת
עבודה10313687בית משפט עליון אמריקאי: פוליטיקה וחוק נפגשיםא'ארה"ב/מדע המדינה
עבודה10313688זכויות וחירויות אזרחיות בדמוקרטיה האמריקאיתא'ארה"ב/מדע המדינה
עבודה10315550סדנת תכנון מחקר לדוקטורנטיםא'מדע המדינה II
עבודה10356009מבוא לדיפלומטיהא'לימודי דיפלומטיה
עבודה10364017Forced Migration and the Humanitarian Systemא'הגירה
עבודה10413592הסוציולוגיה של האטמוספירה: משבר האקלים בראי מדעי החברהא'/סוציולוגיה
עבודה10414111שיטות מחקר כמותיות למתקדמים: רגרסיה ליניארית ולוגיסטיתא'סוציולוגיה
עבודה10414277תיאוריות למתקדמים: סוגיות תיאורטיות באנתרופולוגיהא'סוציולוגיה
עבודה10516404נושאים נבחרים בדיני עבודה בארגוניםא'לימודי עבודה
עבודה10712337מודלים חישוביים בפסיכולוגיהא'פסיכולוגיה
עבודה10712341שלוש נקודות מבט על פסיכותרפיה**א'פסיכולוגיה
עבודה10714369הנחיית קבוצות: ניתוח התהליך הקבוצתי**א'פסיכולוגיה
עבודה10714568מושגי יסוד בפסיכותרפיה דינאמיתא'פסיכולוגיה
עבודה10714772פתרון בעיות : המודלים הקלאסיים וגישות חדשותא'פסיכולוגיה
עבודה10714858פסיכואנליזה התייחסותיתא'פסיכולוגיה
עבודה10715519זיכרון אנושי א'א'פסיכולוגיה
עבודה10715602מבוא לטיפול בילדים ומתבגריםא'פסיכולוגיה
עבודה10715800ממדע בסיסי למדע יישומי: זיכרון במסדר זיהויא'פסיכולוגיה
עבודה10716104ערך עצמי, גזענות וסקסיזם: שיפוט חברתי אוטומטיא'פסיכולוגיה
עבודה10719902בעיית התודעה: היבטים פילוסופיים ומדעיים**א'פסיכולוגיה
עבודה10826412ניהול מערכות מורכבותא'מ. ציבורית
עבודה10826413היבטים חברתייםא'מ. ציבורית
עבודה10844007שיטות משא ומתן כבסיס ליישוב סכסוכיםא'חקר סכסוכים
עבודה10844102שיטות מחקר איכותיות ביישוב סכסוכים וגישורא'חקר סכסוכים
עבודה10852653מידע אישי בעידן דיגיטלי - אפשרויות וסיכוניםא'תקשורת
עבודה10854101תאוריות בתקשורת א':אידיאולוגיה, ביקורתא'תקשורת
עבודה10854204שיטות מחקר כמותניותא'תקשורת
עבודה10854449התנהגות צרכנים: מהקלאסי לדיגיטליא'תקשורת
עבודה סמינריונית10113569נושאים בכלכלת עבודה: היצע עבודה, תצרוכת, וחסכון משקי בית**א'כלכלה
עבודה סמינריונית10313790כתיבת חוקותא'מדע המדינה
עבודה סמינריונית10313817מחשבה פוליטית בישראלא'מדע המדינה II/מדע המדינה
עבודה סמינריונית10313922טרור ומוסר ציבוריא'מדע המדינה
עבודה סמינריונית10313923פאשיזם, נציונאל-סוציאליזם וימין חדש:עבר והווהא'מדע המדינה
עבודה סמינריונית10313958משפט, ממשל וחוקה: אתגרים בדמוקרטיה המודרניתא'מדע המדינה
עבודה סמינריונית10313972הפוליטיקה של אי-שיוויון וחלוקת משאבים מחודשתא'מדע המדינה
עבודה סמינריונית10314431ניהליזם וקולנועא'מדע המדינה II/מדע המדינה
עבודה סמינריונית10354005היועץ לביטחון לאומי ותפקידו בעיצוב מדיניות הביטחון הלאומי במא'לימודי ביטחון
עבודה סמינריונית10354045דת ויחסים בינלאומייםא'לימודי דיפלומטיה
עבודה סמינריונית10413823פרצופה של המדינה: היבטים אתנוגרפייםא'/סוציולוגיה
עבודה סמינריונית10414482עין אנתרופולוגית על יפן העכשווית (עודכן 22.7.19)א'/סוציולוגיה
עבודה סמינריונית10513500שינוי ארגוניא'/לימודי עבודה
עבודה סמינריונית10574034פוליטיקה בחללא'דיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית
עבודה סמינריונית10713557מח, התנהגות ומערכת חיסוניתא'פסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10713621מרחק פסיכולוגיא'פסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10713623מובן, משמעות וחשיבה סימליתא'פסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10713651איך אנחנו מזהים אנשים?א'פסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10713658היבטים נוירוביולוגיים של תסמונות נוירוגנטיות**א'פסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10713659עולם אובייקטיבי, תפיסה סובייקטיבית: ייצוג מוחי תלוי הקשרא'פסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10713660ערך עצמי, גזענות וסקסיזם: שיפוט אוטומטי של העצמי והזולתא'פסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10713666שליטה עצמיתא'פסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10713667נוירוביולוגיה של התמכרות לסמים ואלכוהול**א'פסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10713668היבטים פסיכולוגיים של אי שוויון חברתי:מהמעבדה לעולם האמיתיא'פסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10714758זיכרון עבודהא'פסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10714827מנגנונים נוירוביולוגייםוהתנהגותיים בהתמכרות לאלכוהולא'פסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10715704ניטור איומים ותהליכי תגמול חיובי בפסיכופתולוגיות שונותא'פסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10718000הבסיס הביולוגי של אמפטיה והתנהגות פרו-חברתיתא'פסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10824100סדנת תזהא'מ. ציבורית
עבודה סמינריונית10824126רפורמות ניאו ליברליותא'מ. ציבורית
עבודה סמינריונית10824181משטרי רווחה בארץ ובעולםא'מדע המדינה II/מ. ציבורית
עבודה סמינריונית10824182פיתוח בר קיימאא'חקר סכסוכים/מ. ציבורית
עבודה סמינריונית10824190אימוץ טכנולוגיות לפיתוח בר קיימאא'מ. ציבורית
עבודה סמינריונית10844234הסכסוך הישראלי-פלשתיני; היסטוריה, חברה ותרבותא'חקר סכסוכים
עבודה סמינריונית10844424יישוב סכסוכים ביהדותא'חקר סכסוכים
עבודה סמינריונית10844426הסכסוך כדרך חיים בישראל: חמישה סכסוכים מרכזייםא'חקר סכסוכים
עבודה סמינריונית10844427דינאמיקה חיובית בארגונים ויצירת שינוי אפקטיביא'חקר סכסוכים
עבודה10113193כלכלה בעולם ה- Big Dataא'כלכלה01/03/202009:00
בחינה10111102יסודות הכלכלהא'כלכלה02/02/202009:0001/03/202009:00
בחינה10113132מבוא לתורת המשחקיםא'כלכלה02/02/202009:0003/03/202009:00
בחינה10312103כלכלה פוליטיתא'/לימודי עבודה/מדע המדינה02/02/202009:0003/03/202009:00
בחינה10411101מבוא לאנתרופולוגיהא'//פסיכולוגיה/סוציולוגיה03/02/202009:0001/04/202009:00
בחינה10712306מידע, קליטה, עיבוד, ייצוג ואחסון**א'/פסיכולוגיה03/02/202009:0004/03/202009:00
בחינה10413100תאוריות סוציולוגיות בנות זמננוא'/סוציולוגיה03/02/202014:0003/04/202009:00
בחינה10311900מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיהא'מדע המדינה04/02/202009:0006/03/202009:00
בחינה10412191תאוריות סוציולוגיות קלאסיותא'/סוציולוגיה04/02/202009:0006/03/202009:00
בחינה10824018כלכלה ציבוריתא'מ. ציבורית04/02/202014:0001/03/202009:00
בחינה10111109סטטיסטיקה לכלכלנים ב'א'כלכלה05/02/202009:0008/03/202009:00
בחינה10112106מבוא לאקונומטריקהא'כלכלה05/02/202009:0008/03/202014:00
בחינה10574001מלחמה, אסטרטגיה ודוקטרינות צבאיותא'דיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית05/02/202013:0001/04/202009:00
בחינה10712328"ורוד זה צבע של בנות?" - סוגיות בפסיכולוגיה של מגדרא'חטיבה ללימודי מגדר//פסיכולוגיה05/02/202009:0008/03/202009:00
בחינה10114422אי שוויון כלכליא'כלכלה05/02/202014:0004/03/202014:00
עבודה סמינריונית10334034International Negotiations: Strategies and Tacticsא'תכנית בינלאומית לדיפלומטיה ובטחון05/02/202016:00
עבודה סמינריונית10334037Insurgency & Counter Insurgency History &Theoryא'תכנית בינלאומית לדיפלומטיה ובטחון05/02/202016:00
בחינה10712907מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיביתא'פסיכולוגיה06/02/202009:0005/03/202009:00
בחינה10824185אתיקה ציבוריתא'מ. ציבורית06/02/202014:0005/04/202009:00
בחינה10844237היבטים במשפט הציבורי, הפרטי והעבודהא'חקר סכסוכים06/02/202014:0021/04/202014:00
בחינה10851050מבוא למדעי התקשורתא'חברה דיגיטלית//תקשורת06/02/202009:0023/04/202009:00
עבודה10114715Voting in Legislatures and Committees: Theory and Applicatioא'כלכלה08/03/202009:00
עבודה10114686החלטות בתנאי אי ודאותא'כלכלה08/03/202009:00
בחינה10113310International Economicsא'כלכלה09/02/202009:0001/04/202009:00
בחינה10711116סטטיסטיקה לפסיכולוגים א'א'פסיכולוגיה09/02/202009:0008/03/202014:00
בחינה10712103שיטות מחקר בפסיכולוגיהא'פסיכולוגיה09/02/202009:0023/04/202009:00
בחינת בית10714279פסיכופתולוגיה התפתחותיתא'פסיכולוגיה מועד א: 09/02/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה20 02.02.20שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 08/03/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 01.03.2020 שעת לקיחה 09:00
בחינת בית10357777בחינת גמרא'לימודי דיפלומטיה מועד א: 09/03/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 09.02.2020 שעת לקיחה 09:00
עבודה10714680טיפול קוגניטיבי התנהגותי: צפיה ודיוןא'פסיכולוגיה09/08/202009:00
עבודה10715941מיינדפולנס: המהפיכה השקטהא'פסיכולוגיה09/08/202009:00
בחינה10112109מיקרו כלכלה ב'א'כלכלה10/02/202009:0021/05/202009:00
בחינה10311400מבוא למחשבה פוליטיתא'מדע המדינה10/02/202009:0021/04/202009:00
בחינה10334021The History of the Arab-Israeli Conflictא'תכנית בינלאומית לדיפלומטיה ובטחון10/02/202010:00
בחינת בית10313929המאה הישראליתא'לימודי דיפלומטיה/מדע המדינה II/מדע המדינה מועד א: 10/02/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 06.02.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 12/03/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 2006.03.20 שעת לקיחה 09:00
בחינת בית10412620דת ואתנוגרפיהא'/סוציולוגיה מועד א: 10/02/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 07.02.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 13/03/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 11.03.2020 שעת לקיחה 09:00
בחינה10513419משפחה ועבודה במאה ה-21א'/לימודי עבודה/סוציולוגיה11/02/202009:0005/04/202009:00
בחינה10111108סטטיסטיקה לכלכלנים א'א'כלכלה11/02/202009:0005/03/202009:00
בחינה10852204מפת התקשורתא'חברה דיגיטלית/תקשורת11/02/202009:0001/04/202009:00
בחינת בית10524129המודיעין - אתגרים והזדמנויות בעידן של תמורות ושינוייםא'לימודי ביטחון מועד א: 11/02/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 04.02.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 05/04/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 29.03.2020 שעת לקיחה 09:00
בחינה10712815פסיכולוגיה חברתית: מהאישי לבינאישיא'/לימודי עבודה//פסיכולוגיה12/02/202009:0030/04/202009:00
בחינה10712815פסיכולוגיה חברתית: מהאישי לבינאישיא'/לימודי עבודה/פסיכולוגיה12/02/202009:0030/04/202009:00
בחינה10313841מעצמאות למעצמה: מדינאות של ארה"ב בראשית דרכה, 1776-1829א'ארה"ב/מדע המדינה12/02/202009:0021/04/202009:00
בחינה10411105מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברהא'//לימודי עבודה/פסיכולוגיה/סוציולוגיה12/02/202009:0005/05/202009:00
עבודה10344008Introduction to Political Communicationא'12/03/202016:00
בחינה10112105מאקרו כלכלה ב'א'כלכלה13/02/202009:0009/06/202009:00
בחינה10513300סוגיות בעולם העבודה: אי שוויון בשוק העבודהא'/לימודי עבודה13/02/202009:0021/04/202009:00
בחינה10824046משפט חוקתי ומנהליא'מ. ציבורית13/02/202014:0002/04/202009:00
בחינת בית10314110המערכת הבינלאומיתא'מדע המדינה II מועד א: 13/02/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 06.02.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 18/03/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 11.03.2020 שעת לקיחה 09:00
בחינת בית10344010Introduction to Politics & Leadershipא' מועד א: 13/02/2020 בשעה: 16:00 ; תאריך לקיחה 05.02.2020 שעת לקיחה 09:00
בחינת בית10344026Crafting States, Boundaries and Regimes:Political Leadershipא' מועד א: 13/02/2020 בשעה: 12:00 ; תאריך לקיחה 11.02.2020 שעת לקיחה 12:00
בחינה10334003War, Strategy and Military Doctrinesא'תכנית בינלאומית לדיפלומטיה ובטחון13/02/202011:00
בחינה10712320זיכרון לדברים שלא קרו: על טבעו הניתן לעיצוב של הזיכרון האנושא'פסיכולוגיה13/02/202009:0010/05/202009:00
בחינת בית10314110המערכת הבינלאומיתא'כלכלה מועד א: 13/02/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 06.02.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 18/03/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 11.03.2020 שעת לקיחה 09:00
עבודה10584002גישות ותיאוריות - תקשורת פוליטיתא'דיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית13/03/202009:00
בחינת ביניים10711116סטטיסטיקה לפסיכולוגים א'א'פסיכולוגיה13/12/201909:00
בחינה10111112מתמטיקה לכלכלנים ב'א'כלכלה14/02/202009:0009/06/202009:00
בחינה10113321בנקאות בישראל: תאוריה ויישום**א'כלכלה14/02/202009:0023/04/202009:00
בחינה10584500פוליטיקה ומשטר בישראלא'דיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית14/02/202009:0001/04/202009:00
בחינה10852203תורות ההשפעהא'חברה דיגיטלית/תקשורת14/02/202009:0026/04/202009:00
בחינה10317777בחינת גמרא'מדע המדינה II15/01/202010:00
בחינה10112102מאקרו כלכלה א'א'כלכלה16/02/202009:0031/05/202009:00
בחינה10311800מנהל ציבורי ומדיניות ציבוריתא'/לימודי עבודה/מדע המדינה16/02/202009:0026/04/202009:00
בחינה10313839פוליטיקה וטכנולוגיהא'מדע המדינה16/02/202009:0026/04/202009:00
בחינה10334004The International Systemא'תכנית בינלאומית לדיפלומטיה ובטחון17/02/202010:00
בחינה10413389שיטות מחקר כמותיותא'/לימודי עבודה/סוציולוגיה17/02/202009:0020/05/202009:00
בחינה10713109מבוא לפסיכופתולוגיהא'/פסיכולוגיה17/02/202009:0026/04/202009:00
בחינה10856001פייתון עבור תקשורתא'חברה דיגיטלית17/02/202009:0005/04/202009:00
בחינה10511102על העבודהא'/לימודי עבודה18/02/202009:0005/04/202009:00
בחינה10312106פוליטיקה השוואתיתא'מדע המדינה/פסיכולוגיה18/02/202009:0006/04/202009:00
בחינה10712334פסיכולוגיה של הספורט**א'/פסיכולוגיה18/02/202009:0005/05/202009:00
בחינה10824197חקיקה ומדיניות ציבוריתא'מ. ציבורית18/02/202009:0005/03/202009:00
בחינה10711102מבוא למדעי הפסיכולוגיהא'פסיכולוגיה19/02/202009:0003/05/202009:00
בחינה10714775זיכרון עבודה- מגישה מבנית לגישה תהליכיתא'פסיכולוגיה19/02/202009:0002/04/202009:00
בחינה10824015יסודות הכלכלהא'מ. ציבורית19/02/202009:0007/04/202009:00
בחינת בית10715616פסיכופתולוגיה פנומנולוגיתא'פסיכולוגיה מועד א: 19/02/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 12.02.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 19/03/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 12.03.2020 שעת לקיחה 09:00
בחינה10524127טכנולוגיה, צבא וביטחון**א'לימודי ביטחון19/02/202014:0021/04/202009:00
בחינה10527777בחינת גמרא'לימודי ביטחון20/02/202009:00
בחינה10713661פסיכולוגיה בודהיסטיתא'פסיכולוגיה20/02/202009:0006/04/202009:00
בחינת ביניים10824053מבוא למדיניות ציבוריתא'/מ. ציבורית20/12/201909:00
בחינה10311002פוליטיקה ומשטר בישראלא'מדע המדינה21/02/202009:0006/04/202009:00
בחינה10412608ארגונים וחברהא'/לימודי עבודה/סוציולוגיה21/02/202009:0019/04/202014:00
עבודה10413321שיטות מחקר איכותניותא'/סוציולוגיה22/03/202009:00
בחינה10516403נושאים נבחרים בניהול משאבי אנושא'לימודי עבודה23/01/202009:0023/02/202009:00
בחינה10514040דיני עבודהא'/לימודי עבודה23/02/202009:0007/04/202009:00
בחינה10711121פסיכולוגיה פיזיולוגית א'א'פסיכולוגיה23/02/202009:0005/06/202009:00
בחינת בית10313793תיאוריות של אינטגרציה: מדוע מדינות מוותרות על הריבונות שלהן?א'לימודי אירופה/מדע המדינה23/02/202009:0007/04/202009:00
בחינה10312108אסטרטגיה בעידן המודרניא'מדע המדינה24/02/202009:0024/04/202009:00
בחינה10712911למידה-התניה קלאסית ואופרנטית:תופעות בסיסיות וניתוח תאורטיא'פסיכולוגיה24/02/202009:0020/04/202009:00
בחינה10520010סוגיות בלימודים אסטרטגייםא'לימודי ביטחון25/02/202009:0019/04/202009:00
בחינה10851054יסודות בחברת הרשתא'חברה דיגיטלית/תקשורת25/02/202009:0007/04/202009:00
בחינת בית10584046פוליטיקה השוואתיתא'דיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית מועד א: 26/02/2020 בשעה: 10:00 ; תאריך לקיחה 19.02.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 25/03/2020 בשעה: 10:00 ; תאריך לקיחה 18.03.2020 שעת לקיחה 09:00
עבודה10114421יישומי למידת מכונה במחקר כלכליא'כלכלה26/02/202009:00
עבודה10114620נושאים בהסטוריה כלכליתא'כלכלה26/02/202009:00
עבודה10574000מבוא לדיפלומטיהא'דיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית26/02/202009:00
פרוסמינר10313872הדמוקרטיה הישראלית במבט השוואתיא'מדע המדינה26/04/202009:00
פרוסמינר10313873How to make a political argumentא'מדע המדינה26/04/202009:00
עבודה סמינריונית10584035תקשורת, צבא וביטחון לאומיא'דיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית26/04/202009:00
פרוסמינר10313852שפה ופוליטיקהא'מדע המדינה26/04/202009:00
בחינה10091820מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברהא'/כלל פקולטטי/לימודי עבודה//פסיכולוגיה27/01/202009:0001/03/202009:00
בחינה10112104מיקרו כלכלה ג'א'כלכלה27/01/202009:0027/02/202009:00
בחינה10356007משפט בינלאומי ומוסדות בינלאומייםא'לימודי דיפלומטיה27/01/202014:0003/03/202009:00
בחינה10111110מתמטיקה לכלכלנים א'א'כלכלה27/01/202009:0024/02/202009:00
עבודה סמינריונית10344006Theories of Political Leadership and Communicationא'27/04/202016:00
בחינת ביניים10712103שיטות מחקר בפסיכולוגיהא'פסיכולוגיה27/12/201909:00
בחינת ביניים10712103שיטות מחקר בפסיכולוגיהא'פסיכולוגיה27/12/201909:0023/04/202009:00
בחינה10411102מבוא לסוציולוגיהא'//פסיכולוגיה/סוציולוגיה28/01/202009:0004/03/202009:00
בחינה10413580סוציולוגיה של חציית גבולא'/לימודי עבודה/סוציולוגיה28/01/202014:0005/03/202009:00
בחינה10714737חקר התודעה: התנהגות ומוח**א'פסיכולוגיה28/01/202014:0027/02/202009:00
בחינה10712114ניתוח שונות ויישומי מחשבא'פסיכולוגיה28/01/202009:0025/02/202009:00
בחינה10312105מחשבה מדינית בת זמננוא'מדע המדינה29/01/202009:0001/03/202009:00
בחינה10113165תולדות המחשבה הכלכלית: 1665-2015א'כלכלה29/01/202009:0026/02/202009:00
בחינה10524128לא קונבנציונאלי ולא במקרה: עיצוב סדר עולמי ביטחוני חדשא'לימודי ביטחון29/01/202009:0003/03/202009:00
בחינה10114111תאוריה מיקרו כלכליתא'כלכלה30/01/202014:0027/02/202014:00
בחינת בית10714593טיפולים קוגניטיביים התנהגותייםא'פסיכולוגיה מועד א: 30/01/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 26.01.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 27/02/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 23.02.2020 שעת לקיחה 09:00
בחינה10091840שיטת המשפט הישראליא'/כלל פקולטטי/לימודי עבודה30/01/202009:0030/04/202009:00
בחינה10112103מיקרו כלכלה א'א'כלכלה30/01/202009:0027/02/202014:00
בחינה10824053מבוא למדיניות ציבוריתא'/מ. ציבורית30/01/202009:0004/03/202009:00
בחינה10844004גישות משפטיות ואתיקה ציבוריתא'חקר סכסוכים30/01/202014:0003/03/202009:00
בחינה10584001שיטות מחקר בתקשורת פוליטיתא'דיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית31/01/202009:0004/03/202010:00
בחינה10712342מהתיאוריה המוסיקלית למציאות הקוגניטיבית**א'פסיכולוגיה31/01/202009:0001/05/202009:00
בחינה10514010התנהגות ארגוניתא'/לימודי עבודה//פסיכולוגיה31/01/202009:0001/05/202009:00
בחינה10574031המערכת הבינלאומיתא'דיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית31/01/202009:0011/03/202010:00
בחינה10851052לחקור תקשורתא'תקשורת31/01/202009:0001/05/202009:00
עבודה10356010עיצוב מדיניות חוץ וקבלת החלטותב'לימודי דיפלומטיה
עבודה10524131הפוליטיקה של ביטחון וטכנולוגיהב'לימודי ביטחון
עבודה10574033סייבר, טכנולוגיה וביטחוןב'דיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית
עבודה10712908פסיכולוגיה קוגניטיבית: פתרון בעיות ויצירתיותב'/פסיכולוגיה
עבודה10334008Modern Diplomacyב'תכנית בינלאומית לדיפלומטיה ובטחון מועד א: בשעה: ; תאריך לקיחה 06.06.20 שעת לקיחה 09:00
עבודה10354016משברים בינלאומייםב'לימודי דיפלומטיה
עבודה10524130בין אתאטורק לארדואן: טורקיה כמעצמה אזוריתב'לימודי ביטחון
עבודה סמינריונית10354046ארצות-הברית במזרח התיכוןב'ארה"ב/לימודי דיפלומטיה
עבודה סמינריונית10574036אסטרטגיות וטקטיקות בניהול משא ומתן בינלאומיב'דיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית
בחינה10091555מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםב'//כלל פקולטטי/לימודי עבודה/מדע המדינה/תקשורת/סוציולוגיה01/07/202009:0006/08/202009:00
בחינה10713111מבחנים והערכה**ב'פסיכולוגיה01/07/202014:0006/08/202009:00
בחינה10091555מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםב'/כלל פקולטטי/לימודי עבודה/מדע המדינה/תקשורת/סוציולוגיה01/07/202009:0006/08/202009:00
בחינה10712904מבוא לפסיכולוגיה התפתחותיתב'פסיכולוגיה01/07/202014:0012/08/202009:00
עבודה10114218אקונומטריקה 2ב'כלכלה01/09/202009:00
עבודה10852589תקשורת, סקסיזם וגזענותב'חברה דיגיטלית/תקשורת01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10113560משחקים בייסיאנים ועיצוב מכניזמיםב'כלכלה01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10113564נושאים בכלכלת עבודה ובכלכלת חינוךב'כלכלה01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10113566יישומים למודלים כלכליים בשווקים פיננסיםב'כלכלה01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10113571כלכלה, רווחה ומוסרב'כלכלה01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10113576תכנון שווקיםב'כלכלה01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10113579סוגיות במימון חברות ומשקי ביתב'כלכלה01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10313842דת ומדינהב'מדע המדינה01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10313923פאשיזם, נציונאל-סוציאליזם וימין חדש: עבר והווהב'מדע המדינה01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10313962האוניברסיטה והסטודנט: אמת, פוליטיקה וידע בעידן הזהב'מדע המדינה II/מדע המדינה/סוציולוגיה01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10313965אתגרים חברתיים ומדיניותב'מדע המדינה01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10313970השאלה אודות הטכנולוגיה בסרטים של כריסטופר נולןב'מדע המדינה II/מדע המדינה01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10314496גישות חדשות וסוגיות עכשוויות בחקר ביטחון בינלאומיב'לימודי דיפלומטיה/מדע המדינה II01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10314582המלחמה: תיאוריה ומעשה - מנפוליאון לקלאוזביץ' - למלחמות העולב'לימודי דיפלומטיה/לימודי ביטחון/מדע המדינה II/מדע המדינה01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10314708גישות בחקר התיאוריה הפוליטיתב'מדע המדינה II01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10413812ארגונים ואי שוויון חברתיב'/סוציולוגיה01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10414480כתיבה, ייצוג והדילמה הפוסט-מודרנית באנתרופולוגיהב'סוציולוגיה01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10584018ריבונות, תעמולה ותקשורת: הגות ופרקטיקהב'דיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10824100סדנת תזהב'מ. ציבורית01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10824169תקצוב במגזר הציבוריב'חקר סכסוכים/מ. ציבורית01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10824192מדיניות דיור תכנוןב'מ. ציבורית01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10844204סכסוכים לאומיים ובינלאומייםב'חקר סכסוכים01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10852663התנהגות צרכנים בעולם דיגיטליב'חברה דיגיטלית/תקשורת01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10852665מראות שחורותב'חברה דיגיטלית/תקשורת01/11/202009:00
עבודה10824140קיימות חיובית-היבטים חיוביים במדיניות סביבהב'מ. ציבורית01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10113561נושאים במאקרו כלכלהב'כלכלה01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10113562נושאים בכלכלה יישומית: תאונות דרכים, פשע, והרתעהב'כלכלה01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10113563כלכלה יישומית: רגולציה, סיכונים והתנהגות פרטיםב'כלכלה01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10113575נושאים בתאוריה מיקרו-כלכליתב'כלכלה01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10113577כלכלת משפחהב'כלכלה01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10313854דילמות במלחמות מודרניותב'מדע המדינה II01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10313953פרצופה של המדינה: כיצד מוסדות משפיעים על המשחק הפוליטי?ב'מדע המדינה II/מדע המדינה01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10313973יהדות מודרנית, מהי? פילוסופיה יהודית בעידן של תמורותב'מדע המדינה II/מדע המדינה01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10313974מבוא לפסיכולוגיה פוליטיתב'מדע המדינה01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10314582המלחמה: תיאוריה ומעשה - מנפוליאון לקלאוזביץ' - למלחמות העולב'כלכלה01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10314707התחדשות הסדר הגלובליב'לימודי דיפלומטיה/מדע המדינה II01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10413829הסוציולוגיה הסביבתית של הסכסוך הישראלי-ערביב'/סוציולוגיה01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10513504תרבות ארגוניתב'/לימודי עבודה01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10513505אי שוויון במקצועות טכנולוגייםב'/לימודי עבודה01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10516408שינוי ייעוץ והתערבות בארגוניםב'לימודי עבודה01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10824115מדיניות כלכלית בישראלב'מ. ציבורית01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10824161סדנת מנהיגותב'מ. ציבורית01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10824179סמינר בשלטון המרכזיב'מ. ציבורית01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10824189שלטון מקומי ועירוניותב'מ. ציבורית01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10826418סמינר פרקטיקום מיזמים חברתייםב'מ. ציבורית01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10844214המשפחה -סכסוכים במשפחה ויישובםב'חקר סכסוכים01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10844218העימות: פונדמנטליזם דתי מול הדמוקרטיות-- אתגר הגישורב'חקר סכסוכים01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10852607אמת ודיאלוגב'חברה דיגיטלית/תקשורת01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10852646על הספה: אספקטים פסיכולוגיים של צריכת תקשורתב'חברה דיגיטלית/תקשורת01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10854448דאטה וחברהב'תקשורת01/11/202009:00
בחינת ביניים10516407קורס נושאי - נושאים נבחרים בשוק העבודהב'לימודי עבודה02/04/202011:45
בחינה10857777בחינת גמר תואר שניב'תקשורת02/07/202015:00
בחינת ביניים10091555מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםב'//כלל פקולטטי/לימודי עבודה/מדע המדינה/תקשורת/סוציולוגיה02/07/202009:00
בחינת בית10412290תיאוריה באנתרופולוגיהב'/סוציולוגיה מועד א: 02/07/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 19.06.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 07/08/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 24.07.2020 שעת לקיחה 09:00
בחינת ביניים10091555מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםב'/כלל פקולטטי/לימודי עבודה/מדע המדינה/תקשורת/סוציולוגיה02/07/202009:00
בחינת בית10313794אירופה במאה העשריםב'לימודי אירופה/מדע המדינה מועד א: 02/08/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 29.07.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 14/09/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 10.09.2020 שעת לקיחה 09:00
בחינת בית10844002ADR - גישות אלטרנטיביות ליישוב סכסוכיםב'חקר סכסוכים מועד א: 03/07/2020 בשעה: 14:00 ; תאריך לקיחה 02.07.2020 שעת לקיחה 14:00
מועד ב: 06/08/2020 בשעה: 14:00 ; תאריך לקיחה 05.08.2020 שעת לקיחה 14:00
בחינת בית10111112מתמטיקה לכלכלנים ב'ב'כלכלה03/07/202009:0007/08/202009:00
עבודה10844232המשפחה כמערכת-היבטים דינמיים, פוליטיים וחברתייםב'חקר סכסוכים04/08/202015:00
בחינת בית10516407קורס נושאי - נושאים נבחרים בשוק העבודהב'לימודי עבודה מועד א: 05/06/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 04.06.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 07/07/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 06.07.2020 שעת לקיחה 09:00
בחינת בית10584024רטוריקה ומנהיגות: מכיכר העיר ועד האינטרנטב'דיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית מועד א: 05/07/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 28.06.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 16/08/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 09.08.2020 שעת לקיחה 09:00
בחינת בית10713663מקורות היסטוריים ופילוסופיים של מדעי הפסיכולוגיהב'פסיכולוגיה05/07/202009:0013/09/202009:00
עבודה10844103גישות מיקרו כלכליות ליישוב סכסוכים- תורת המשחקיםב'חקר סכסוכים05/07/202015:00
בחינת בית10112102מאקרו כלכלה א'ב'כלכלה05/07/202009:0011/08/202009:00
בחינת בית10114108תיאוריה מאקרו כלכלית ב'ב'כלכלה מועד א: 05/07/2020 בשעה: 14:00 ; תאריך לקיחה 05.07.2020 שעת לקיחה 14:00
מועד ב: 03/09/2020 בשעה: 14:00 ; תאריך לקיחה 03.09.2020 שעת לקיחה 14:00
בחינת בית10411107ריבוד ואי שוויוןב'/סוציולוגיה מועד א: 06/07/2020 בשעה: 12:00 ; תאריך לקיחה 05.07.2020 שעת לקיחה 12:00
מועד ב: 10/08/2020 בשעה: 12:00 ; תאריך לקיחה 09.08.2020 שעת לקיחה 12:00
בחינת בית10113474הגבלים עסקיים ורגולציה כלכלית**ב'כלכלה06/07/202009:0010/08/202009:00
בחינת בית10524024האבולוציה של ה"ג'יהאד העולמי"- אלקאעדה, דאעש ומה שביניהםב'לימודי ביטחון מועד א: 07/07/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 05.07.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 13/08/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 11.08.2020 שעת לקיחה 09:00
בחינת בית10851051קו נקודה רשתב'חברה דיגיטלית/תקשורת מועד א: 07/07/2020 בשעה: 21:00 ; תאריך לקיחה 07.07.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 12/08/2020 בשעה: 21:00 ; תאריך לקיחה 12.08.2020 שעת לקיחה 09:00
בחינת בית10313100התנהגות פוליטית בישראלב'מדע המדינה מועד א: 07/07/2020 בשעה: 21:00 ; תאריך לקיחה 02.07.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 18/08/2020 בשעה: 21:00 ; תאריך לקיחה 13.08.2020 שעת לקיחה 09:00
בחינת בית10844230צדק מאחהב'חקר סכסוכים07/07/202014:0013/08/202014:00
בחינת בית10113550הסטוריה כלכליתב'כלכלה07/08/202009:0006/09/202009:00
עבודה10844005מבוא לגישות פוליטיות ומדיניות ציבורית בעניין יישוב סכסוכיםב'חקר סכסוכים07/08/202015:00
בחינת בית10111102יסודות הכלכלהב'כלכלה08/07/202014:0009/08/202009:00
בחינת בית10112103מיקרו כלכלה א'ב'כלכלה08/07/202009:0016/08/202009:00
בחינת בית10112104מיקרו כלכלה גב'כלכלה08/07/202014:0016/08/202009:00
בחינת בית10314486מנהיגות, דמוקרטיה ופוליטיקה בעידן התקשורת הגלובאליתב'מדע המדינה II/תקשורת מועד א: 09/07/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 02.07.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 11/08/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 04.08.2020 שעת לקיחה 09:00
עבודה10844239סוגיות תאורטיות ומעשיות בניהול סכסוכים בינ"לב'חקר סכסוכים09/07/202015:00
עבודה10114700עיצוב מכניזמיםב'כלכלה09/08/202009:00
עבודה10313840קפיטליזם, תרבות ופוליטיקה בעולם הגלובאלי העכשווי - דיון ביקב'/מדע המדינה/סוציולוגיה09/08/202009:00
עבודה10314109שיטות מחקר לתלמידי המסלול עם עבודת גמרב'מדע המדינה II09/08/202009:00
עבודה10314483מושג הריבונות בפילוסופיה פוליטיתב'לימודי דיפלומטיה/מדע המדינה II/סוציולוגיה09/08/202009:00
עבודה10412614רפואה וחברהב'חטיבה ללימודי מגדר//סוציולוגיה09/08/202009:00
עבודה10414225סוגיות מתודולוגיות בחקר ארגוניםב'פסיכולוגיה/סוציולוגיה09/08/202009:00
עבודה10414263תיאוריות למתקדמים: ריבוד ואי שוויוןב'פסיכולוגיה/סוציולוגיה09/08/202009:00
עבודה10513413אפליה ושוויון הזדמנויות בעבודהב'/לימודי עבודה09/08/202009:00
עבודה10513417עוני ועבודה בישראלב'/לימודי עבודה09/08/202009:00
עבודה10516411חברה, כלכלה ופוליטיקה בישראלב'לימודי עבודה09/08/202009:00
עבודה10518002מנהיגות ושינוי במערכת הציבוריתב'09/08/202009:00
עבודה10712316היסטוריה של הפסיכולוגיהב'/פסיכולוגיה09/08/202009:00
עבודה10712335צורות של מוות נפשיב'פסיכולוגיה09/08/202009:00
עבודה10713234יחסים בינאישיים בקבוצהב'פסיכולוגיה09/08/202009:00
עבודה10713664פרקים נבחרים בפילוסופיה של תהליכים מנלטיים**ב'פסיכולוגיה09/08/202009:00
עבודה10714346שיטות מחקר וסטטיסטיקהב'פסיכולוגיה09/08/202009:00
עבודה10714380הראיון הקליני- מבוגריםב'פסיכולוגיה09/08/202009:00
עבודה10714410פסיכולוגיה חברתית למתקדמים ב'ב'פסיכולוגיה09/08/202009:00
עבודה10714543להיות פסיכולוג קליני- זהות אישית ומקצועיתב'פסיכולוגיה09/08/202009:00
עבודה10714748קבלת החלטות: תיאוריות, מודלים ותהליכים קוגניטיביים**ב'פסיכולוגיה09/08/202009:00
עבודה10714756המערכת המוטורית במוח האדםב'פסיכולוגיה09/08/202009:00
עבודה10714760נושאים מתקדמים בקבלת החלטות: מפרדוקסים ועד neuro**economicsב'פסיכולוגיה09/08/202009:00
עבודה10714773חשיבה יצירתית וחשיבה המצאתיתב'פסיכולוגיה09/08/202009:00
עבודה10714781MATLAB-המשךב'פסיכולוגיה09/08/202009:00
עבודה10714809פסיכופרמקולוגיהב'פסיכולוגיה09/08/202009:00
עבודה10716500מהפרקטיקה לתיאוריה: העמקה תיאורטית בוינייטות מחדר הטיפולב'פסיכולוגיה09/08/202009:00
עבודה10824026היבטים חברתיים של מדיניותב'מ. ציבורית09/08/202009:00
עבודה10845555עבודה מסכמת 9.8.20ב'חקר סכסוכים09/08/202015:00
עבודה10852651The Net Generation: From Computer Games to Cellular Applicatב'חברה דיגיטלית///לימודי עבודה/תקשורת/סוציולוגיה09/08/202009:00
עבודה10854309גישות וכלים לחקר האינטרנטב'חברה דיגיטלית//תקשורת/סוציולוגיה09/08/202009:00
עבודה10854430תקשורת בריאות: מהיפוקרטס לאפליקציותב'תקשורת09/08/202009:00
בחינת בית10527777בחינת גמרב'לימודי ביטחון מועד א: 09/08/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 02.08.2020 שעת לקיחה 09:00
עבודה10113334החלטות בתנאי אי ודאותב'כלכלה09/08/202009:00
עבודה10114390תיאוריה כלכלית בעידן הכלכלה ההתנהגותיתב'כלכלה09/08/202009:00
עבודה10313918פוליטיקה של הכסף, משטרים מוניטריים בינלאומייםב'מדע המדינה09/08/202009:00
עבודה10315554ניתוח מחקר אמפיריב'מדע המדינה II09/08/202009:00
עבודה10364019Quantitative Research Methodsב'הגירה09/08/202009:00
עבודה10364020European Politics and Migrationב'הגירה09/08/202009:00
עבודה10364028Theories of Identity in the Context of Migrationב'הגירה09/08/202009:00
עבודה10414272דילמות מתודולוגיות מרכזיות במדעי החברהב'סוציולוגיה09/08/202009:00
עבודה10414296תיאוריות למתקדמים: אזרחות וחברה אזרחיתב'סוציולוגיה09/08/202009:00
עבודה10514030ניהול משאבי אנושב'/לימודי עבודה09/08/202009:00
עבודה10516406תיאוריה ארגוניתב'לימודי עבודה09/08/202009:00
עבודה10711124תאוריות אישיות- עבודה יישומית**ב'פסיכולוגיה09/08/202009:00
עבודה10712343מדעי המוח החברתיים**ב'פסיכולוגיה09/08/202009:00
עבודה10713665פסיכולוגיה של שיווי משקל פיזי**ב'פסיכולוגיה09/08/202009:00
עבודה10714768שחמט וקוגניציהב'פסיכולוגיה09/08/202009:00
עבודה10714929אוריינטציה קוגניטיבית בטיפול: בריאות ומחלהב'פסיכולוגיה09/08/202009:00
עבודה10715615מדעי המוח הקוגניטיביים : בין מחקר ליישום**ב'פסיכולוגיה09/08/202009:00
עבודה10824038מיקרו כלכלהב'מ. ציבורית09/08/202009:00
עבודה10824135סוגיות בתכנון עירוניב'מ. ציבורית09/08/202009:00
עבודה10824178קיימות ומדיניות ציבוריתב'מ. ציבורית/תקשורת09/08/202009:00
עבודה10824188שמ' והערכת מדיניותב'מ. ציבורית09/08/202009:00
עבודה10824200להיות עני ב 2020ב'מ. ציבורית09/08/202009:00
עבודה10826416הערכת פרויקטים ציבוריים ושיטות מחקרב'מ. ציבורית09/08/202009:00
עבודה10852654מנפצי המיתוסים:התיאוריה והפרקטיקה של שימוש בז'אנרים בידורייםב'תקשורת09/08/202009:00
עבודה10854102תאוריות בתקשורת ב':השפעות והשלכותב'תקשורת09/08/202009:00
עבודה10854203שיטות מחקר איכותניותב'תקשורת09/08/202009:00
עבודה10856003מבוא לחווית משתמש וממשק אדם-מחשבב'חברה דיגיטלית/תקשורת09/08/202009:00
בחינת בית10113191Introduction to Financial Economics**ב'כלכלה מועד א: 10/07/2020 בשעה: 12:00 ; תאריך לקיחה 09.07.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 14/08/2020 בשעה: 12:00 ; תאריך לקיחה 13.08.2020 שעת לקיחה 09:00
בחינת בית10513414גלובליזציה וארגונים: עבודה, תרבות וזהותב'/לימודי עבודה/סוציולוגיה מועד א: 10/07/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 09.07.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 14/08/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 13.08.2020 שעת לקיחה 09:00
בחינת בית10311002פוליטיקה ומשטר בישראלב'מדע המדינה10/07/202009:0014/08/202009:00
בחינת בית10313795הפוליטיקה והדיפלומטיה של הספורטב'מדע המדינה10/07/202009:0014/08/202009:00
עבודה סמינריונית10334018The National Security Concepts of the Arab States and Iranב'תכנית בינלאומית לדיפלומטיה ובטחון10/09/202016:00
עבודה סמינריונית10334035American Foreign Policy from the End of the Cold War to Trumב'תכנית בינלאומית לדיפלומטיה ובטחון10/09/202016:00
עבודה סמינריונית10334006Moral Dilemmas of Terror and counter Terrorismב'תכנית בינלאומית לדיפלומטיה ובטחון10/09/202016:00
עבודה סמינריונית10334036National Cyber-Security Policy: Local and International Concב'תכנית בינלאומית לדיפלומטיה ובטחון10/09/202016:00
בחינה10844008מבחן פטור מסדנת גישורב'חקר סכסוכים11/06/202013:00
בחינת בית10516410שיטות מחקר ג' איכותניותב'לימודי עבודה מועד א: 11/06/2020 בשעה: 08:00 ; תאריך לקיחה 09.06.2020 שעת לקיחה 17:00
מועד ב: 28/07/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 26.07.2020 שעת לקיחה 18:00
בחינת ביניים10514009שוק העבודהב'/לימודי עבודה12/05/202016:0012/06/202009:00
בחינת בית10413102חברה בישראלב'/סוציולוגיה מועד א: 12/07/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 08.07.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 20/08/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 16.08.2020 שעת לקיחה 09:00
בחינת בית10712905פסיכולוגיה התפתחותית של המבוגר והזקן**ב'פסיכולוגיה12/07/202009:0016/08/202009:00
בחינת בית10714769קשב: התנהגות ומוח**ב'פסיכולוגיה13/07/202010:0004/09/202010:00
בחינת בית10357777בחינת גמרב'לימודי דיפלומטיה מועד א: 13/08/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 13.07.2020 שעת לקיחה 09:00
עבודה10414224דרכים לדעת: סדנה בשיטות מחקר איכותניותב'פסיכולוגיה/סוציולוגיה13/09/202009:00
בחינת בית10711117סטטיסטיקה לפסיכולוגים ב'ב'פסיכולוגיה14/07/202009:0019/08/202009:00
בחינת בית10112106מבוא לאקונומטריקהב'כלכלה14/07/202009:0021/08/202009:00
בחינת בית10314487עלייתם ונפילתם של מדינות ומשטריםב'לימודי דיפלומטיה/מדע המדינה II מועד א: 14/07/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 12.07.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 18/08/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 16.08.2020 שעת לקיחה 09:00
בחינת בית10111109סטטיסטיקה לכלכלנים ב'ב'כלכלה15/07/202009:0021/08/202009:00
בחינת בית10313699"מקום" במחשבה הפוליטית בישראלב'מדע המדינה מועד א: 15/07/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 08.07.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 18/08/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 11.08.2020 שעת לקיחה 09:00
עבודה10574010סוגיות בביטחון ישראל - בין עבר לעתידב'דיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית15/07/202009:00
בחינת בית10114104תורת המשחקים וכלכלת אינפורמציה ב**ב'כלכלה מועד א: 15/07/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 12.07.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 12/08/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 09.08.2020 שעת לקיחה 09:00
בחינת בית10312106פוליטיקה השוואתיתב'מדע המדינה15/07/202009:0019/08/202009:00
עבודה10334010Israel's Strategic Doctrineב'תכנית בינלאומית לדיפלומטיה ובטחון מועד א: 16/07/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 18.06.20 שעת לקיחה 09:00
בחינת בית10111110מתמטיקה לכלכלנים א'ב'כלכלה16/07/202009:0013/08/202009:00
בחינת בית10716502טיפול מערכתי הדרכת הוריםב'פסיכולוגיה מועד א: 16/07/2020 בשעה: 21:00 ; תאריך לקיחה 16.07.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 29/07/2020 בשעה: 21:00 ; תאריך לקיחה 29.07.2020 שעת לקיחה 09:00
בחינת בית10824199מדיניות כלכלית בישראלב'מ. ציבורית16/07/202009:0016/08/202009:00
עבודה10313674הפרטה: שיקולים כלכליים ותהליך פוליטיב'מדע המדינה16/08/202009:00
בחינה10317777בחינת גמרב'מדע המדינה II17/06/202009:00
בחינת בית10314582המלחמה: תיאוריה ומעשה - מנפוליאון לקלאוזביץ' - למלחמות העולב'כלכלה17/07/202009:0021/08/202009:00
בחינת בית10311400מבוא למחשבה פוליטיתב'מדע המדינה17/07/202009:0030/08/202009:00
בחינת בית10314582המלחמה: תיאוריה ומעשה - מנפוליאון לקלאוזביץ' - למלחמות העולב'לימודי דיפלומטיה/לימודי ביטחון/מדע המדינה II/מדע המדינה17/07/202009:0021/08/202009:00
עבודה10584045אינטרנט ומדיה חברתיתב'דיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית17/08/202009:00
עבודה10114603סוגיות עדכניות בכלכלת עבודה אמפיריתב'כלכלה18/06/202009:00
בחינת בית10574042מדיניות החוץ של ישראלב'דיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית19/06/202009:0029/07/202010:00
בחינת בית10312108אסטרטגיה בעידן המודרניב'מדע המדינה19/07/202009:0004/09/202009:00
בחינת בית10714823הדמיה מוחית בשיטות לא פולשניות**ב'פסיכולוגיה מועד א: 19/07/2020 בשעה: 21:00 ; תאריך לקיחה 19.07.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 17/08/2020 בשעה: 21:00 ; תאריך לקיחה 17.08.2020 שעת לקיחה 09:00
בחינת בית10113509אופציות ושווקים פיננסייםב'כלכלה20/07/202009:0003/09/202009:00
בחינת בית10524132אנרגיה גרעינית: בין הרתעה לייצור חשמלב'לימודי ביטחון מועד א: 20/07/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 13.07.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 06/09/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 30.08.2020 שעת לקיחה 09:00
בחינת בית10711123מבוא לתורות האישיותב'פסיכולוגיה20/07/202009:0001/09/202009:00
בחינת בית10512100מבוא ליחסי עבודהב'/לימודי עבודה מועד א: 20/07/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 17.07.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 04/09/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 02.09.2020 שעת לקיחה 09:00
עבודה10844003גישות פסיכולוגיות-חברתיותב'חקר סכסוכים20/08/202015:00
בחינת בית10584047מבוא ליחב"לב'דיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית מועד א: 21/06/2020 בשעה: 22:00 ; תאריך לקיחה 21.06.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 22/07/2020 בשעה: 22:00 ; תאריך לקיחה 22.07.2020 שעת לקיחה 09:00
בחינת בית10313858יחסים בן לאומיים במרחב קיברנטיב'מדע המדינה מועד א: 21/07/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 10.07.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 24/08/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 13.08.2020 שעת לקיחה 09:00
עבודה10413536ביג דאטה: בין פרקטיקה לביקורתב'/לימודי עבודה/תקשורת/פסיכולוגיה/סוציולוגיה21/07/202009:00
בחינת בית10313102מדיניות ומדינאות מעשיתב'מדע המדינה מועד א: 21/07/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 19.07.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 02/09/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 31.08.2020 שעת לקיחה 09:00
בחינת בית10413389שיטות מחקר כמותיותב'/לימודי עבודה/סוציולוגיה21/07/202009:0030/08/202009:00
בחינת בית10520025שיטות מחקרב'לימודי דיפלומטיה/לימודי ביטחון/מדע המדינה II21/07/202014:0020/08/202009:00
בחינה10344014Politics and Media: Political Theories and Institutions throב'22/06/202009:00
בחינת בית10111108סטטיסטיקה לכלכלנים א'ב'כלכלה22/07/202009:0018/08/202009:00
בחינת בית10112105מאקרו כלכלה ב'ב'כלכלה23/07/202009:0031/08/202009:00
בחינת בית10412619פוליטיקה ואתנוגרפיהב'/סוציולוגיה מועד א: 23/07/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 20.07.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 04/09/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 01.09.2020 שעת לקיחה 09:00
עבודה10412209יסודות המחקר החברתי וכתיבה אקדמיתב'/לימודי עבודה/סוציולוגיה23/07/202023:00
בחינת בית10113483מדיניות מוניטרית: תיאוריה ומעשהב'כלכלה23/07/202009:0008/09/202009:00
בחינת בית10114694סחר חוץ והשקעה חיצוניתב'כלכלה מועד א: 24/05/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 21.05.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 25/06/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 22.06.2020 שעת לקיחה 09:00
בחינת בית10311900מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיהב'מדע המדינה24/07/202009:0003/09/202009:00
בחינת בית10712816פסיכולוגיה חברתית:מהבינאישי לקבוצתיב'פסיכולוגיה24/07/202009:0003/09/202009:00
בחינת בית10313832מבוא קצר לפילוסופיות של משפטב'מדע המדינה II/מדע המדינה מועד א: 24/07/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 22.07.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 04/09/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 02.09.2020 שעת לקיחה 09:00
בחינת בית10712816פסיכולוגיה חברתית:מהבינאישי לקבוצתיב'/פסיכולוגיה24/07/202009:0003/09/202009:00
פרוסמינר10313857איך משיגים שינוי חברתי?קונפליקטים אפשריים בין דמוקרטיה לזכויב'מדע המדינה24/09/202009:00
פרוסמינר10313863המשפטיזציה של הפוליטיקה והפוליטיזציה של המשפטב'מדע המדינה24/09/202009:00
פרוסמינר10313930ביקורת המדינה-מהלכה למעשהב'מדע המדינה24/09/202009:00
עבודה סמינריונית10344012Populist Leadership in Fascist, Marxist and Democratic Regimב'24/09/202009:00
פרוסמינר10313217עיונים במקאבליב'מדע המדינה24/09/202009:00
פרוסמינר10313900אתגרים לדמוקרטיה במאה 21: כלכלה גלובלית רב תרבותיות וצדקב'מדע המדינה24/09/202009:00
בחינת בית10344027Religion and politics in the modern age: Israel in comparatiב' מועד א: 25/06/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 15.06.2020 שעת לקיחה 09:00
עבודה10844243סכסוכים באיכות הסביבהב'חקר סכסוכים25/06/202015:00
עבודה10844428משחקים שיתופיים ולא שיתופייםב'חקר סכסוכים26/07/202015:00
בחינת בית10114101תורת המשחקים וכלכלת אינפורמציה א'ב'כלכלה מועד א: 27/04/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 24.04.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 04/06/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 01.06.2020 שעת לקיחה 09:00
בחינת בית10514009שוק העבודהב'/לימודי עבודה מועד א: 27/07/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 26.07.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 11/09/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 10.09.2020 שעת לקיחה 09:00
בחינה10712909תפיסה ופסיכופיזיקהב'פסיכולוגיה27/07/202009:0008/09/202009:00
בחינת בית10113220מדיניות כלכלית בישראל**ב'כלכלה28/06/202009:0002/08/202009:00
בחינת בית10312102שיטות מחקרב'מדע המדינה28/06/202009:0003/08/202009:00
בחינת בית10851055שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולהב'חברה דיגיטלית//תקשורת מועד א: 28/06/2020 בשעה: 21:00 ; תאריך לקיחה 28.06.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 04/08/2020 בשעה: 21:00 ; תאריך לקיחה 04.08.2020 שעת לקיחה 09:00
בחינת בית10311800מנהל ציבורי ומדיניות ציבוריתב'/לימודי עבודה/מדע המדינה מועד א: 28/07/2020 בשעה: 21:00 ; תאריך לקיחה 28.07.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 08/09/2020 בשעה: 21:00 ; תאריך לקיחה 08.09.2020 שעת לקיחה 09:00
עבודה10844429מדינת ישראל והמגזר החרדי - העדפה או אפליהב'חקר סכסוכים28/07/202015:00
בחינה10713670The Science of Happiness**ב'פסיכולוגיה29/06/202009:0003/08/202009:00
בחינת בית10112110המשק הישראלי והכלכלה הגלובליתב'כלכלה29/06/202009:0002/08/202009:00
בחינת בית10334009International Law and the Middle East Conflictב'תכנית בינלאומית לדיפלומטיה ובטחון מועד א: 29/06/2020 בשעה: 16:00 ; תאריך לקיחה 22.06.2020 שעת לקיחה 16:00
בחינת בית10112500חשבונאות לכלכלניםב'כלכלה29/07/202009:0010/09/202009:00
בחינת בית10312105מחשבה מדינית בת זמננוב'מדע המדינה מועד א: 29/07/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 26.07.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 10/09/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 07.09.2020 שעת לקיחה 09:00
בחינת בית10524010סוגיות בסכסוך הישראלי-פלסטיניב'לימודי ביטחון מועד א: 29/07/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 22.07.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 09/09/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 02.09.2020 שעת לקיחה 09:00
בחינת בית10852205תקשורת חזותית: אינטרנט, פרסום, צילוםב'חברה דיגיטלית/תקשורת מועד א: 29/07/2020 בשעה: 21:00 ; תאריך לקיחה 29.07.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 10/09/2020 בשעה: 21:00 ; תאריך לקיחה 10.09.2020 שעת לקיחה 09:00
בחינת בית10516409שיטות מחקר כמותיות ב'ב'לימודי עבודה מועד א: 30/03/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 27.03.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 07/05/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 04.05.2020 שעת לקיחה 09:00
בחינה10524025מלחמה, אסטרטגיה ודוקטרינות צבאיות**ב'לימודי דיפלומטיה/לימודי ביטחון/מדע המדינה II30/06/202009:0004/08/202009:00
בחינת בית10354040מדיניות החוץ של ישראלב'לימודי דיפלומטיה30/06/202009:0010/08/202009:00
בחינה10091103Hope: Human Odyssey to Political Existentialismב'//כלל פקולטטי/לימודי עבודה//פסיכולוגיה/סוציולוגיה30/06/202009:0020/08/202009:00
בחינה10314479כלכלה פוליטית בינלאומיתב'לימודי דיפלומטיה/מדע המדינה II/לימודי עבודה30/06/202009:0028/07/202009:00
בחינה10824196רגולציה של חדשנות טכנולוגיתב'מ. ציבורית30/06/202014:0003/08/202009:00
בחינת בית10112109מיקרו כלכלה בב'כלכלה30/06/202009:0005/08/202009:00
בחינת בית10413594מיהו יהודי: אנתרופולוגיה של שאלה פתוחהב'/סוציולוגיה מועד א: 30/06/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 28.06.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 04/08/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 02.08.2020 שעת לקיחה 09:00
עבודה10584014תקשורת, דמוקרטיה וחופש הביטויב'דיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית30/09/202009:00
בחינה10711122פסיכולוגיה פיזיולוגית ב'ב'פסיכולוגיה31/07/202009:0006/09/202009:00
בחינת בית10412618אוכלוסייה וחברהב'/לימודי עבודה/סוציולוגיה מועד א: 31/07/2020 בשעה: 15:00 ; תאריך לקיחה 31.07.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 07/09/2020 בשעה: 15:00 ; תאריך לקיחה 07.09.2020 שעת לקיחה 09:00
עבודה סמינריונית10413796היבטים סוציולוגים של העדפה מתקנת (עודכן 21.7.19)בא/סוציולוגיה01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10413798בין האסתטי והפוליטי בחברה הפלסטינית: מבט אתנוגרפיבא/סוציולוגיה01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10414526פרקטיקום: ארגונים וארגוני שינוי חברתיבאסוציולוגיה01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10414560פרקטיקום: אנתרופולוגיה חברתית-תרבותיתבאסוציולוגיה01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10712351סדנת מחקר סמינריונית**באפסיכולוגיה01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10714431בעיות נבחרות בפסיכולוגיה חברתיתבאפסיכולוגיה01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10716503ניטור איומים ותהליכי תגמול חיובי בפסיכופתולוגיות שונות-ב'באפסיכולוגיה01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10716504ספק וקושי בגישה למצבים פנימיים בהפרעה אובססיבית קומפולסיביתבאפסיכולוגיה01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10716506פסיכואנליזה ומעורבות חברתית- ב'באפסיכולוגיה01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10844425התערבויות לשינוי עמדות בסכסוך עיקשבאחקר סכסוכים01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10853132מאחורי הכותרותבאתקשורת01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10853143בין יחסי ציבור לדיגיטל - כלים יישומיים בתקשורת שיווקיתבאתקשורת01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10414551קריאה בכתבי אלסדייר מקינטאיירבאסוציולוגיה01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10414552עיון במושג הליברליזם בתיאוריה ובפרקטיקהבאסוציולוגיה01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10414561פרקטיקום: מחקר וביקורת בסוציולוגיהבאסוציולוגיה01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10414562פרקטיקום: אי שוויון וצדק חלוקתיבאסוציולוגיה01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10714540השפעת לחץ והסרת גידול סרטני על פגיעות להתפתחות גרורותבאפסיכולוגיה01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10714879עמידות של ילדים בתנאי חסך, טראומה ואלימות ב'באפסיכולוגיה01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10716505מחקרים על התמודדות הורים ומורים עם אלימות ילדים- ב'באפסיכולוגיה01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10853144עיתונות חוקרתבאתקשורת01/11/202009:00
עבודה10714779היבטים תיאורטיים וממצאים חדשים בזיכרון עבודהבאפסיכולוגיה09/08/202009:00
עבודה10714877פסיכותרפיה דינאמיתבאפסיכולוגיה09/08/202009:00
עבודה10714397הדרכה בפסיכותרפיה ב'- ילדיםבאפסיכולוגיה09/08/202009:00
עבודה10852650שיווק חברתי לקידום נושאים חברתייםבאחברה דיגיטלית/תקשורת09/08/202009:00
עבודה10854400פרקטיקום בתקשורת אסטרטגית ושיווק חברתיבאתקשורת09/08/202009:00
עבודה סמינריונית10574039מדיניות החוץ אמריקאית - מסוף המלחמה הקרה ועד עידן טראמפקדיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית
עבודה סמינריונית10826419סמינר פרקטיקום מיזמים חברתייםקמ. ציבורית
עבודה10516412סוגיות בניהול משאבי אנוש ב'קלימודי עבודה
עבודה סמינריונית10516414סדנה בתהליכים קבוצתייםקלימודי עבודה
עבודה סמינריונית10574023יחסי חוץ, פוליטיקה וצבא סיןקדיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית
עבודה10574014כלכלה פוליטית בינלאומיתקדיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית01/11/202009:00
עבודה10584031סכסוכים בעולם ומדיה - נקודת מבט מהשטחקדיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית מועד א: 07/10/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 09.09.2020 שעת לקיחה 09:00
עבודה10334022Political Economyקתכנית בינלאומית לדיפלומטיה ובטחון מועד א: 09/09/2020 בשעה: 16:00 ; תאריך לקיחה 06.08.20 שעת לקיחה 09:00
עבודה סמינריונית10334024China's Foreign Policyקתכנית בינלאומית לדיפלומטיה ובטחון11/10/202016:00
עבודה סמינריונית10334036National Cyber Securityקתכנית בינלאומית לדיפלומטיה ובטחון11/10/202016:00
עבודה סמינריונית10344029Public Diplomacy, Media and Soft Power in World Politicsק11/10/202009:00
עבודה10584048אליטות ותקשורת בישראלקדיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית11/11/202009:00
בחינה10345000Comprehensive Examק12/08/202009:00
בחינה10335000Comprehensive Examקתכנית בינלאומית לדיפלומטיה ובטחון12/08/202009:00
בחינת בית10574013מבוא למשפט בינלאומי - מלחמה ושלוםקדיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית12/08/202010:0016/09/202013:00
בחינת בית10114605שיטות מתמטיות לכלכלהקכלכלה13/09/202014:0013/10/202014:00
עבודה10516666בחינת גמרקלימודי עבודה15/10/202009:00
עבודה סמינריונית10584042תקשורת וסכסוכים אלימים בעידן הנוכחיקדיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית15/11/202009:00
בחינת בית10516413תהליכים ארגונייםקלימודי עבודה16/09/202009:0022/10/202009:00
בחינת בית10574005הביטחון הלאומי של ישראלקדיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית16/10/202009:0013/11/202009:00
בחינת בית10584040אתגרים אקטואליים בעולם משתנה: דיפלומטיה ציבוריתקדיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית16/10/202009:0013/11/202009:00
בחינת בית10826417ניהול אסטרטגיקמ. ציבורית מועד א: 17/07/2020 בשעה: 17:00 ; תאריך לקיחה 08.07.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 10/08/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 09.08.2020 שעת לקיחה 09:00
בחינת בית10826420כלכלה ציבוריתקמ. ציבורית17/09/202009:0021/10/202009:00
בחינה10577777בחינת גמרקדיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית23/10/202009:00
עבודה10334016Middle East Simulationקתכנית בינלאומית לדיפלומטיה ובטחון מועד א: 30/08/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 19.08.20 שעת לקיחה 09:00
בחינה10587777בחינת גמרקדיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית30/10/202009:00