א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.

בהצלחה!!!
סוגמס' קורסשם קורססמסטרתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
בחינה10711122פסיכולוגיה פיזיולוגית ב'ב'31/07/202009:0006/09/202009:00
בחינת בית10711123מבוא לתורות האישיותב'20/07/202009:0001/09/202009:00
עבודה10711124תאוריות אישיות- עבודה יישומית**ב'09/08/202009:00
עבודה10712316היסטוריה של הפסיכולוגיהב'09/08/202009:00
עבודה10712335צורות של מוות נפשיב'09/08/202009:00
עבודה10712343מדעי המוח החברתיים**ב'09/08/202009:00
בחינה10712904מבוא לפסיכולוגיה התפתחותיתב'01/07/202014:0012/08/202009:00
עבודה10712908פסיכולוגיה קוגניטיבית: פתרון בעיות ויצירתיותב'
בחינה10712909תפיסה ופסיכופיזיקהב'27/07/202009:0008/09/202009:00
עבודה10713234יחסים בינאישיים בקבוצהב'09/08/202009:00
בחינת בית10713663מקורות היסטוריים ופילוסופיים של מדעי הפסיכולוגיהב'05/07/202009:0013/09/202009:00
עבודה10713664פרקים נבחרים בפילוסופיה של תהליכים מנלטיים**ב'09/08/202009:00
עבודה10713665פסיכולוגיה של שיווי משקל פיזי**ב'09/08/202009:00
בחינה10713670The Science of Happiness**ב'29/06/202009:0003/08/202009:00
עבודה10714346שיטות מחקר וסטטיסטיקהב'09/08/202009:00
עבודה10714380הראיון הקליני- מבוגריםב'09/08/202009:00
עבודה10714410פסיכולוגיה חברתית למתקדמים ב'ב'09/08/202009:00
עבודה10714543להיות פסיכולוג קליני- זהות אישית ומקצועיתב'09/08/202009:00
עבודה10714748קבלת החלטות: תיאוריות, מודלים ותהליכים קוגניטיביים**ב'09/08/202009:00
עבודה10714756המערכת המוטורית במוח האדםב'09/08/202009:00
עבודה10714760נושאים מתקדמים בקבלת החלטות: מפרדוקסים ועד neuro**economicsב'09/08/202009:00
עבודה10714768שחמט וקוגניציהב'09/08/202009:00
בחינת בית10714769קשב: התנהגות ומוח**ב'13/07/202010:0004/09/202010:00
עבודה10714773חשיבה יצירתית וחשיבה המצאתיתב'09/08/202009:00
עבודה10714781MATLAB-המשךב'09/08/202009:00
עבודה10714809פסיכופרמקולוגיהב'09/08/202009:00
בחינת בית10714823הדמיה מוחית בשיטות לא פולשניות**ב' מועד א: 19/07/2020 בשעה: 21:00 ; תאריך לקיחה 19.07.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 17/08/2020 בשעה: 21:00 ; תאריך לקיחה 17.08.2020 שעת לקיחה 09:00
בחינת בית10714880שיטות מחקר בפסיכולוגיה פיזיולוגיתב'16/07/202009:0030/08/202009:00
עבודה10714929אוריינטציה קוגניטיבית בטיפול: בריאות ומחלהב'09/08/202009:00
עבודה10715615מדעי המוח הקוגניטיביים : בין מחקר ליישום**ב'09/08/202009:00
עבודה10716500מהפרקטיקה לתיאוריה: העמקה תיאורטית בוינייטות מחדר הטיפולב'09/08/202009:00
בחינת בית10716502טיפול מערכתי הדרכת הוריםב' מועד א: 16/07/2020 בשעה: 21:00 ; תאריך לקיחה 16.07.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 29/07/2020 בשעה: 21:00 ; תאריך לקיחה 29.07.2020 שעת לקיחה 09:00
עבודה סמינריונית10712351סדנת מחקר סמינריונית**בא01/11/202009:00
עבודה10714397הדרכה בפסיכותרפיה ב'- ילדיםבא09/08/202009:00
עבודה סמינריונית10714431בעיות נבחרות בפסיכולוגיה חברתיתבא01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10714540השפעת לחץ והסרת גידול סרטני על פגיעות להתפתחות גרורותבא01/11/202009:00
עבודה10714779היבטים תיאורטיים וממצאים חדשים בזיכרון עבודהבא09/08/202009:00
עבודה10714877פסיכותרפיה דינאמיתבא09/08/202009:00
עבודה סמינריונית10714879עמידות של ילדים בתנאי חסך, טראומה ואלימות ב'בא01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10716503ניטור איומים ותהליכי תגמול חיובי בפסיכופתולוגיות שונות-ב'בא01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10716504ספק וקושי בגישה למצבים פנימיים בהפרעה אובססיבית קומפולסיביתבא01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10716505מחקרים על התמודדות הורים ומורים עם אלימות ילדים- ב'בא01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10716506פסיכואנליזה ומעורבות חברתית- ב'בא01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10716507פסיכופתולוגיה חישובית לחקר התנהגות אבנורמליתבא