א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.

בהצלחה!!!
סוגמס' קורסשם קורססמסטרתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
עבודה10354016משברים בינלאומייםב'
בחינת בית10354040מדיניות החוץ של ישראלב'30/06/202009:0010/08/202009:00
עבודה סמינריונית10354046ארצות-הברית במזרח התיכוןב'
עבודה10356010עיצוב מדיניות חוץ וקבלת החלטותב'
בחינת בית10357777בחינת גמרב' מועד א: 13/08/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 13.07.2020 שעת לקיחה 09:00