א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.

בהצלחה!!!
סוגמס' קורסשם קורססמסטרתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
בחינה10311002פוליטיקה ומשטר בישראלא'21/02/202009:0006/04/202009:00
בחינה10311400מבוא למחשבה פוליטיתא'10/02/202009:0021/04/202009:00
בחינה10311800מנהל ציבורי ומדיניות ציבוריתא'16/02/202009:0026/04/202009:00
בחינה10311900מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיהא'04/02/202009:0006/03/202009:00
בחינה10312103כלכלה פוליטיתא'02/02/202009:0003/03/202009:00
בחינה10312105מחשבה מדינית בת זמננוא'29/01/202009:0001/03/202009:00
בחינה10312106פוליטיקה השוואתיתא'18/02/202009:0006/04/202009:00
בחינה10312108אסטרטגיה בעידן המודרניא'24/02/202009:0024/04/202009:00
עבודה10313687בית משפט עליון אמריקאי: פוליטיקה וחוק נפגשיםא'
עבודה10313688זכויות וחירויות אזרחיות בדמוקרטיה האמריקאיתא'
עבודה סמינריונית10313691מהוליווד לוושינגטון-הפוליטיקה האמריקאית בראי הקולנוע והטלוויא'
עבודה סמינריונית10313790כתיבת חוקותא'
עבודה10313791מחשבה פוליטית יהודיתא'
בחינת בית10313793תיאוריות של אינטגרציה: מדוע מדינות מוותרות על הריבונות שלהן?א'23/02/202009:0007/04/202009:00
עבודה סמינריונית10313797קפיטליזם ודמוקרטיה**א'
עבודה סמינריונית10313817מחשבה פוליטית בישראלא'
עבודה10313821אירופה במשברא'
בחינה10313839פוליטיקה וטכנולוגיהא'16/02/202009:0026/04/202009:00
בחינה10313841מעצמאות למעצמה: מדינאות של ארה"ב בראשית דרכה, 1776-1829א'12/02/202009:0021/04/202009:00
פרוסמינר10313852שפה ופוליטיקהא'26/04/202009:00
פרוסמינר10313872הדמוקרטיה הישראלית במבט השוואתיא'26/04/202009:00
פרוסמינר10313873How to make a political argumentא'26/04/202009:00
עבודה סמינריונית10313922טרור ומוסר ציבוריא'
עבודה סמינריונית10313923פאשיזם, נציונאל-סוציאליזם וימין חדש:עבר והווהא'
בחינת בית10313929המאה הישראליתא' מועד א: 10/02/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 06.02.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 12/03/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 2006.03.20 שעת לקיחה 09:00
עבודה סמינריונית10313948גלובליזציה ודמוקרטיהא'
עבודה סמינריונית10313951הרתעה ביחסים הבין-לאומייםא'
עבודה סמינריונית10313958משפט, ממשל וחוקה: אתגרים בדמוקרטיה המודרניתא'
עבודה סמינריונית10313972הפוליטיקה של אי-שיוויון וחלוקת משאבים מחודשתא'
עבודה10314100גישות ותאוריות לתלמידי המסלול עם עבודת גמרא'
בחינה10314105סטטסטיקה למתקדמיםא'04/02/202014:0004/03/202010:00
בחינת בית10314110המערכת הבינלאומיתא' מועד א: 13/02/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 06.02.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 18/03/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 11.03.2020 שעת לקיחה 09:00
עבודה10314112תקשורת פוליטיתא'
בחינה10314116מבחן פטור בסטטיסטיקהא'23/10/201910:00
עבודה10314117גישות ותיאוריות לתלמידי המסלול ללא עבודת גמרא'
עבודה סמינריונית10314431ניהליזם וקולנועא'
עבודה10314481סוגיות אקטואליות בפילוסופיה פוליטיתא'
בחינת בית10314482מוסדות חוקות ותרבות דמוקרטיתא' מועד א: 18/02/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 16.02.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 26/03/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 24.03.2020 שעת לקיחה 09:00
עבודה סמינריונית10314485Elections, Voters and Leadersא'
עבודה סמינריונית10314497הפוליטיקה של משבר האירוא'
עבודה סמינריונית10314499דמוקרטיות ליברליות, משטרים סמכותניים והעמימות העכורה שביניהםא'
עבודה10314583לאומיות ורב תרבותיותא'
עבודה10315550סדנת תכנון מחקר לדוקטורנטיםא'
בחינה10317777בחינת גמרא'15/01/202010:00