א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.

בהצלחה!!!
סוגמס' קורסשם קורססמסטרתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
בחינה10851050מבוא למדעי התקשורתא'06/02/202009:0023/04/202009:00
בחינה10851052לחקור תקשורתא'31/01/202009:0001/05/202009:00
בחינה10851054יסודות בחברת הרשתא'25/02/202009:0007/04/202009:00
בחינה10852203תורות ההשפעהא'14/02/202009:0026/04/202009:00
בחינה10852204מפת התקשורתא'11/02/202009:0001/04/202009:00
עבודה10852645סיקור הסכסוך הישראלי פלסטיני במערבא'
עבודה10852647צעירות 2.0 - ייצוגיהן במדיה ופעילויותיהן ברשתא'
עבודה10852653מידע אישי בעידן דיגיטלי - אפשרויות וסיכוניםא'
עבודה סמינריונית10853092עקרונות ויישומים של תורת הרשתא'
עבודה10854101תאוריות בתקשורת א':אידיאולוגיה, ביקורתא'
עבודה10854204שיטות מחקר כמותניותא'
עבודה סמינריונית10854432בין האתיקה לפרקטיקה בשיווק חברתי לקידום נושאים חברתייםא'
עבודה10854442שיווק במדיה חברתיתא'
עבודה10854449התנהגות צרכנים: מהקלאסי לדיגיטליא'
בחינה10856001פייתון עבור תקשורתא'17/02/202009:0005/04/202009:00
עבודה10856200כלכלת רשתא'
עבודה10852650שיווק חברתי לקידום נושאים חברתייםבא09/08/202009:00
עבודה סמינריונית10853132מאחורי הכותרותבא01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10853143בין יחסי ציבור לדיגיטל - כלים יישומיים בתקשורת שיווקיתבא01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10853144עיתונות חוקרתבא01/11/202009:00
עבודה10854400פרקטיקום בתקשורת אסטרטגית ושיווק חברתיבא09/08/202009:00