א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.

בהצלחה!!!
סוגמס' קורסשם קורססמסטרתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
בחינה10411101מבוא לאנתרופולוגיהא'03/02/202009:0001/04/202009:00
בחינה10411102מבוא לסוציולוגיהא'28/01/202009:0004/03/202009:00
בחינה10411105מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברהא'12/02/202009:0005/05/202009:00
בחינה10412191תאוריות סוציולוגיות קלאסיותא'04/02/202009:0006/03/202009:00
בחינה10412608ארגונים וחברהא'21/02/202009:0019/04/202014:00
עבודה10412611מגדר וחברהא'
בחינת בית10412620דת ואתנוגרפיהא' מועד א: 10/02/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 07.02.2020 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 13/03/2020 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 11.03.2020 שעת לקיחה 09:00
בחינה10413100תאוריות סוציולוגיות בנות זמננוא'03/02/202014:0003/04/202009:00
עבודה10413321שיטות מחקר איכותניותא'22/03/202009:00
בחינה10413389שיטות מחקר כמותיותא'17/02/202009:0020/05/202009:00
בחינה10413580סוציולוגיה של חציית גבולא'28/01/202014:0005/03/202009:00
בחינה10413588וואחד על אחד - חוויות חיים אחרותא'
עבודה10413592הסוציולוגיה של האטמוספירה: משבר האקלים בראי מדעי החברהא'
עבודה10413593אנתרופולוגיה דיגיטלית - תיאוריה ופרקטיקהא'
עבודה סמינריונית10413823פרצופה של המדינה: היבטים אתנוגרפייםא'
עבודה10414111שיטות מחקר כמותיות למתקדמים: רגרסיה ליניארית ולוגיסטיתא'
עבודה10414223לשדה וחזרה: מתודולוגיה אתנוגרפיתא'
עבודה10414277תיאוריות למתקדמים: סוגיות תיאורטיות באנתרופולוגיהא'
עבודה10414286תיאוריות למתקדמים: סוגיות נבחרות בסוציולוגיה של ארגוניםא'
עבודה סמינריונית10414482עין אנתרופולוגית על יפן העכשווית (עודכן 22.7.19)א'
עבודה סמינריונית10413796היבטים סוציולוגים של העדפה מתקנת (עודכן 21.7.19)בא01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10413798בין האסתטי והפוליטי בחברה הפלסטינית: מבט אתנוגרפיבא01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10414526פרקטיקום: ארגונים וארגוני שינוי חברתיבא01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10414551קריאה בכתבי אלסדייר מקינטאיירבא01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10414552עיון במושג הליברליזם בתיאוריה ובפרקטיקהבא01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10414560פרקטיקום: אנתרופולוגיה חברתית-תרבותיתבא01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10414561פרקטיקום: מחקר וביקורת בסוציולוגיהבא01/11/202009:00
עבודה סמינריונית10414562פרקטיקום: אי שוויון וצדק חלוקתיבא01/11/202009:00