א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.

בהצלחה!!!
סוגמס' קורסשם קורססמסטרתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
בחינה10112103מיקרו כלכלה א'א'30/01/202009:0027/02/202014:00
בחינה10112104מיקרו כלכלה ג'א'27/01/202009:0027/02/202009:00
בחינה10112105מאקרו כלכלה ב'א'13/02/202009:0009/06/202009:00
בחינה10112106מבוא לאקונומטריקהא'05/02/202009:0008/03/202014:00
בחינה10112109מיקרו כלכלה ב'א'10/02/202009:0021/05/202009:00
בחינה10113132מבוא לתורת המשחקיםא'02/02/202009:0003/03/202009:00
בחינה10113165תולדות המחשבה הכלכלית: 1665-2015א'29/01/202009:0026/02/202009:00
עבודה10113193כלכלה בעולם ה- Big Dataא'01/03/202009:00
בחינה10113310International Economicsא'09/02/202009:0001/04/202009:00
בחינה10113321בנקאות בישראל: תאוריה ויישום**א'14/02/202009:0023/04/202009:00
עבודה סמינריונית10113560משחקים בייסיאנים ועיצוב מכניזמיםא'
עבודה סמינריונית10113561נושאים במאקרו כלכלהא'
עבודה סמינריונית10113562נושאים בכלכלה יישומית: תאונות דרכים, פשע, והרתעהא'
עבודה סמינריונית10113563כלכלה יישומית: רגולציה, סיכונים והתנהגות פרטיםא'
עבודה סמינריונית10113564נושאים בכלכלת עבודה ובכלכלת חינוךא'
עבודה סמינריונית10113565נושאים במאקרו כלכלה ומדיניות ציבוריתא'
עבודה סמינריונית10113569נושאים בכלכלת עבודה: היצע עבודה, תצרוכת, וחסכון משקי בית**א'
עבודה סמינריונית10113577כלכלת משפחהא'
בחינה10114111תאוריה מיקרו כלכליתא'30/01/202014:0027/02/202014:00
עבודה10114421יישומי למידת מכונה במחקר כלכליא'26/02/202009:00
בחינה10114422אי שוויון כלכליא'05/02/202014:0004/03/202014:00
עבודה10114620נושאים בהסטוריה כלכליתא'26/02/202009:00
עבודה10114686החלטות בתנאי אי ודאותא'08/03/202009:00
עבודה10114715Voting in Legislatures and Committees: Theory and Applicatioא'08/03/202009:00