מס' קורסשם קורססמסטרתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
0400100101בטיחותא'09/11/201808:3016/01/201909:00
0411461501פרקים נבחרים במדעי הצמח ב'א'14/01/201909:0018/02/201909:00
0421412901ביולוגיה מולקולרית למתקדמים - עולם ה - RNAא'14/01/201909:0015/02/201908:30
0431460301ביוסטטיסטיקהא'03/02/201909:0012/04/201908:30
0452311701שיטות בביולוגיה מולקולרית ותאיתא'31/01/201909:0015/03/201908:30
0453338801הנדסת נוגדניםא'23/01/201909:0026/02/201909:00
0455151201מבוא לביולוגיה א'א'11/02/201909:0005/04/201908:30
0455151202מבוא לביולוגיה א'א'11/02/201909:0005/04/201908:30
0455151601ביולוגיה של התא - השלמהא'11/02/201909:0005/04/201908:30
0455156601כימיה כללית ואנליטיתא'05/02/201909:0003/05/201908:30
0455156602כימיה כללית ואנליטיתא'05/02/201909:0003/05/201908:30
0455156901זואולוגיהא'07/02/201914:0003/05/201908:30
0455180401מתמטיקהא'17/01/201914:0029/03/201908:30
0455180402מתמטיקהא'17/01/201914:0029/03/201908:30
0455180501פיסיקה א'א'24/01/201909:0020/02/201909:00
0455180901אקולוגיהא'21/02/201909:0016/04/201914:00
0455181401מתמטיקה מורחב א'א'17/01/201909:0029/03/201908:30
0455223701מבוא לנוירוביולוגיהא'14/02/201914:0029/03/201908:30
0455250101ביולוגיה מולקולרית - מעבדהא'18/01/201908:3008/03/201908:30
0455250102ביולוגיה מולקולרית - מעבדהא'18/01/201908:3008/03/201908:30
0455250103ביולוגיה מולקולרית - מעבדהא'18/01/201908:3008/03/201908:30
0455252601גנטיקה כלליתא'24/01/201914:0001/03/201908:30
0455252602גנטיקה כלליתא'24/01/201914:0001/03/201908:30
0455254801ביוכימיהא'03/02/201914:0015/03/201908:30
0455255201פיזיולוגיהא'30/01/201909:0012/04/201908:30
0455262601גנטיקה כללית - מעבדהא'10/01/201914:0020/02/201909:00
0455273401ליתופלורה (צומח על אבן) וביואינדיקטוריםא'23/01/201914:0016/04/201909:00
0455275001פאוניסטיקה של בעלי חוליות - זוחלים ויונקיםא'08/07/201909:0005/08/201909:00
0455277601אוריינות מדעיתא'10/02/201909:0005/04/201908:30
0455277602אוריינות מדעיתא'10/02/201909:0005/04/201908:30
0455277603אוריינות מדעית - ינתן באנגליתא'10/02/201909:0005/04/201908:30
0455277604אוריינות מדעיתא'10/02/201909:0005/04/201908:30
0455277605אוריינות מדעיתא'10/02/201909:0005/04/201908:30
0455277606אוריינות מדעיתא'10/02/201909:0005/04/201908:30
0455280701התנהגות בע"חא'22/01/201909:0001/03/201908:30
0455281501פיסיקה ב'א'18/02/201909:0010/05/201908:30
0455281502פיסיקה ב'א'18/02/201909:0010/05/201908:30
0455303401נגיפים גורמי מחלות - מנגנונים מולקולרייםא'17/02/201909:0012/04/201908:30
0455304701ביולוגיה תאית והתפתחותית של צמחיםא'20/01/201909:0024/02/201909:00
0455305101בקרה אנדוקריניתא'28/01/201909:0018/04/201909:00
0455305301ביולוגיה ימיתא'16/01/201909:0019/02/201909:00
0455305901צמחי תועלתא'12/02/201909:0015/03/201908:30
0455306301ביולוגיה התפתחותיתא'21/01/201909:0018/04/201909:00
0455306601מבוא לביואינפורמטיקהא'15/01/201909:0026/02/201914:00
0455306602מבוא לביואינפורמטיקהא'15/01/201909:0026/02/201914:00
0455309501מבוא ל Pythonא'18/02/201914:0016/04/201914:00
0455309502מבוא ל Pythonא'18/02/201914:0016/04/201914:00
0455334801אבולוציה מולקולריתא'15/01/201914:0021/02/201914:00
0455336001הנדסה גנטיתא'29/01/201909:0017/04/201909:00
0455342401אינטראקציות צמח פתוגןא'27/01/201914:0001/03/201908:30
0455350501מיפוי המוח ודימות מוחיא'23/01/201909:0010/05/201908:30
0455368201גנטיקה של מיקרואורגניזמים ובקרת הביטוי הגנטיא'05/02/201914:0010/05/201908:30
0455370301ביוגיאוגרפיהא'18/06/201918/07/2019
0455377901פרקים בביוטכנולוגיהא'10/02/201914:0008/03/201908:30
0455379801איתותים מולקולרים בתהליכי חלוקה התמינות ואפופטוזיסא'20/01/201909:0008/03/201908:30
0455383501קוגניציה בבעלי חייםא'27/01/201909:0018/04/201914:00
0455386501מחקר, שמירת טבע וחינוך בגני חיותא'12/07/201908:3015/08/201909:00
0491322501ההיפוקמפוס, האמיגדלה וקידוד זכרון במוח היונקא'21/01/201909:0021/02/2019