א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.

בהצלחה!!!
סוגמס' קורסשם קורססמסטרתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
בחינה10511102על העבודהא'05/02/201909:0022/03/201909:00
עבודה10512001שיטות מחקר איכותניותא'13/02/201909:00
בחינה10513300סוגיות בעולם העבודה: אי שוויון בשוק העבודהא'30/01/201909:0008/03/201909:00
עבודה10513407שלטון, הון ועבודה בתקופת המנדטא'13/02/201909:00
עבודה10513415נושאים נבחרים בתאוריה ארגוניתא'13/02/201909:00
עבודה סמינריונית10513501זרים בשוק העבודהא'
בחינה10514005שיטות מחקר איכותניות למתקדמיםא'27/01/201914:0026/02/201909:00
בחינה10514010התנהגות ארגוניתא'18/01/201909:0018/02/201909:00
בחינה10514040דיני עבודהא'07/02/201909:0024/03/201914:00
עבודה10514077קורס מחקר נושאי-היבטים חברתיים ותרבותיים של הגירהא'13/02/201909:00
עבודה סמינריונית10514431שביתות בהיסטוריהא'
עבודה סמינריונית10514462שוק העבודה ורווחה בישראלא'
בחינה10514545פנסיה ופרישהא'06/02/201909:0029/03/201909:00
בחינה10514566תרבות עבודה וארגון: תיאוריה,מחקר וישוםא'21/02/201914:0028/03/201914:00
עבודה10514567סדנה במחקר אמפירי כמותי **היקף הקורס 2 ש"ס -7 מפגשים של 4 שעא'13/02/201909:00