א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.

בהצלחה!!!
סוגמס' קורסשם קורססמסטרתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
בחינת בית10824009שיטות מחקר וסטטיסטיקה למדיניות ציבוריתב' מועד א: 20/06/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 12.06.19 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 19/07/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 07.07.19 שעת לקיחה 09:00
עבודה10824026היבטים חברתיים של מדיניותב'01/09/201909:00
בחינה10824038מיקרו כלכלהב'10/07/201914:0008/08/201909:00
עבודה סמינריונית10824115מדיניות כלכלית בישראלב'
עבודה סמינריונית10824126רפורמות ניאו ליברליותב'
עבודה סמינריונית10824140קיימות חיובית-היבטים חיוביים במדיניות סביבהב'22/09/201909:00
עבודה סמינריונית10824161סדנת מנהיגותב'
עבודה סמינריונית10824163ביטחון מזון 14.00-18.30-קורס מרוכזב'
עבודה סמינריונית10824169תקצוב במגזר הציבוריב'
עבודה10824170מבוא לפיתוח בר קיימאב'14/07/201909:00
בחינה10824178קיימות ומדיניות ציבוריתב'14/07/201914:0031/07/201914:00
בחינה10824188הערכה ומדיניות ציבוריתב'01/07/201909:0031/07/201914:00
עבודה סמינריונית10824190אימוץ טכנולוגיות לפיתוח בר קיימאב'
בחינה10825000בחינת גמרב'17/07/201909:00