א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.

בהצלחה!!!
סוגמס' קורסשם קורססמסטרתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
בחינה10851050מבוא למדעי התקשורתא'24/01/201909:0026/02/201909:00
בחינה10851054יסודות בחברת הרשתא'11/02/201909:0017/03/201914:00
עבודה10852202שיטות מחקר איכותניות בתקשורתא'13/02/201909:00
בחינה10852203תורות ההשפעהא'25/01/201909:0010/03/201914:00
בחינה10852204מפת התקשורתא'29/01/201914:0029/03/201909:00
עבודה10852652הסלפי ואני: סוגיות תרבותיות, מגדריות ותקשורתיותא'13/02/201909:00
עבודה10852653מידע אישי בעידן דיגיטליא'13/02/201909:00
עבודה סמינריונית10853071קמפיינים תקשורתיים ושיווק חברתי לקידום בטיחות בדרכיםא'
עבודה סמינריונית10853134צילום ומלחמהא'
עבודה10853138עוצמה ושליטה בעידן הדיגיטליא'13/02/201909:00
עבודה10854101תאוריות בתקשורת א':אידיאולוגיה, ביקורתא'13/02/201909:00
עבודה10854204שיטות מחקר כמותניותא'13/02/201909:00
עבודה10854432ין האתיקה לפרקטיקה בשיווק חברתי לקידום נושאים חברתייםא'13/02/201909:00
עבודה סמינריונית10854439רטוריקה ומלחמהא'
עבודה10854441הדרכת הדמיון: השפה כטכנולוגיית תקשורתא'13/02/201909:00
עבודה10854442שיווק במדיהא'13/02/201909:00
עבודה סמינריונית10854447כלכלת המידע האישיא'13/02/201909:00
בחינה10856001פייתון עבור תקשורתא'04/02/201909:0022/03/201909:00
עבודה סמינריונית10853143בין יחסי ציבור לדיגיטל - כלים יישומיים בתקשורת שיווקיתבא
עבודה סמינריונית10853144עיתונות חוקרתבא
עבודה10854400פרקטיקום בתקשורת אסטרטגית ושיווק חברתיבא14/07/201909:00