א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.

בהצלחה!!!
סוגמס' קורסשם קורססמסטרחוגתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
10114205אקונומטריקה א'**א'כלכלה
10369990Thesis Workshopא'הגירה
עבודה10311100כתיבה ומחקר במדע המדינהא'מדע המדינה
עבודה10716104ערך עצמי,גזענות וסקסיזם:צשיפוט חברתי אוטומטיא'פסיכולוגיה
עבודה10716105כיצד הפילטרים הסובייקטיבים משפיעים על ייצוג מוחי של סיטואציוא'פסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10313951הרתעה ביחסים הבין-לאומייםא'מדע המדינה
עבודה סמינריונית10413823פרצופה של המדינה: היבטים אתנוגרפייםא'סוציולוגיה
עבודה סמינריונית10414480כתיבה, ייצוג והדילמה הפוסט-מודרנית באנתרופולוגיהא'סוציולוגיה
עבודה סמינריונית10513501זרים בשוק העבודהא'לימודי עבודה
עבודה סמינריונית10713662תיקון יחסים חברתייםא'פסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10714831מודולציה מוחית של זכרונות בבני אדםא'פסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10824172מדיניות דיורא'מ. ציבורית
עבודה סמינריונית10824176סוגיות באנרגיה מתחדשת ופיתוח כלכליא'מ. ציבורית
עבודה סמינריונית10844205בניית הסכמות בארגונים: סוגיות מחקריות ויישומיותא'חקר סכסוכים
עבודה סמינריונית10853071קמפיינים תקשורתיים ושיווק חברתי לקידום בטיחות בדרכיםא'תקשורת
עבודה סמינריונית10853134צילום ומלחמהא'תקשורת
עבודה סמינריונית10854439רטוריקה ומלחמהא'תקשורת
10114116תאוריה מאקרו כלכלית א'**א'כלכלה
עבודה10715800ממדע בסיסי למדע יישומי: זיכרון במסדר זיהויא'פסיכולוגיה
עבודה10716100השפעות מרחק פסיכולוגי על קבלת החלטותא'פסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10313307בחירות בישראלא'מדע המדינה
עבודה סמינריונית10313790כתיבת חוקותא'מדע המדינה
עבודה סמינריונית10313817מחשבה פוליטית בישראלא'מדע המדינה
עבודה סמינריונית10313922טרור ומוסר ציבוריא'מדע המדינה
עבודה סמינריונית10313958משפט, ממשל וחוקה: אתגרים בדמוקרטיה המודרניתא'מדע המדינה
עבודה סמינריונית10313963כיצד ללמוד פילוסופיה מדינית?א'מדע המדינה
עבודה סמינריונית10313971"להביט לאנושות בעיניים": מוות, חופש והחיפוש אחר משמעותא'מדע המדינה II/מדע המדינה/סוציולוגיה
עבודה סמינריונית10413798בין האסתטי והפוליטי בחברה הפלסטינית: מבט אתנוגרפיא'סוציולוגיה
עבודה סמינריונית10413824אנתרופולוגיה של המוסרא'סוציולוגיה
עבודה סמינריונית10414482עין אנתרופולוגית על יפן העכשוויתא'סוציולוגיה
עבודה סמינריונית10514431שביתות בהיסטוריהא'לימודי עבודה
עבודה סמינריונית10514462שוק העבודה ורווחה בישראלא'לימודי עבודה
עבודה סמינריונית10713557מח, התנהגות ומערכת חיסוניתא'פסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10713621מרחק פסיכולוגיא'פסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10713623מובן, משמעות וחשיבה סימליתא'פסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10713651איך אנחנו מזהים אנשים?א'פסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10713659עולם אובייקטיבי, תפיסה סובייקטיבית: ייצוג מוחי תלוי הקשרא'פסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10713660ערך עצמי, גזענות וסקסיזם: שיפוט אוטומטי של העצמי והזולתא'פסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10714832להיות במקום הנכון בזמן הנכון: תהליכיםקשביים בתפיסת זמן ומרחבא'פסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10824181משטרי רווחה בארץ ובעולםא'מדע המדינה II/מ. ציבורית
עבודה סמינריונית10824182פיתוח בר קיימאא'מ. ציבורית
עבודה סמינריונית10844234הסכסוך הישראלי-פלשתיני; היסטוריה, חברה ותרבותא'חקר סכסוכים
עבודה סמינריונית10844424יישוב סכסוכים ביהדותא'חקר סכסוכים
עבודה סמינריונית10844426הסכסוך כדרך חיים בישראל: חמישה סכסוכים מרכזייםא'חקר סכסוכים
עבודה סמינריונית10844427דינאמיקה חיובית בארגונים ויצירת שינוי אפקטיביא'חקר סכסוכים
בחינה10114557Causal Inference Methods with Applications to Topics in Innoא'כלכלה03/02/201914:0003/03/201914:00
בחינה10311800מבוא למינהל ולמדיניות ציבוריתא'לימודי עבודה/מדע המדינה03/02/201909:0015/03/201909:00
בחינה10713109מבוא לפסיכופתולוגיהא'/פסיכולוגיה03/02/201914:0010/03/201914:00
בחינה10112102מאקרו כלכלה א'א'כלכלה03/02/201909:0015/03/201909:00
בחינה10313839פוליטיקה וטכנולוגיהא'מדע המדינה03/02/201909:0024/03/201914:00
בחינת בית10314110המערכת הבינלאומיתא'לימודי דיפלומטיה/לימודי ביטחון/מדע המדינה II מועד א: 04/02/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 28.01.2019 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 04/03/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 25.02.2019 שעת לקיחה 09:00
בחינת בית10314431ניהליזם וקולנועא'מדע המדינה II/מדע המדינה מועד א: 04/02/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 13.01.2019 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 06/03/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 12.02.2019 שעת לקיחה 09:00
עבודה10344006Theories of Political Leadershipא'04/02/201909:00
בחינה10413389שיטות מחקר כמותיותא'/לימודי עבודה/סוציולוגיה04/02/201909:0015/03/201909:00
בחינה10856001פייתון עבור תקשורתא'חברה דיגיטלית04/02/201909:0022/03/201909:00
בחינת בית10314110המערכת הבינלאומיתא'כלכלה מועד א: 04/02/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 28.01.2019 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 04/03/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 25.02.2019 שעת לקיחה 09:00
בחינת בית10997000מבוא לאיחוד האירופיא'04/02/201909:00
בחינת ביניים10313674הפרטה: שיקולים כלכליים ותהליך פוליטיא'מדע המדינה04/12/201814:30
בחינה10312106פוליטיקה השוואתיתא'מדע המדינה05/02/201909:0022/03/201909:00
בחינה10511102על העבודהא'/לימודי עבודה05/02/201909:0022/03/201909:00
בחינה10712334פסיכולוגיה של הספורטא'פסיכולוגיה05/02/201909:0008/03/201909:00
בחינת בית10314482מוסדות חוקות ותרבות דמוקרטיתא'מדע המדינה II מועד א: 05/02/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 03.02.2019 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 06/03/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 04.03.2019 שעת לקיחה 09:00
עבודה סמינריונית10844244סדנת תזהא'חקר סכסוכים/מ. ציבורית05/05/201915:00
בחינה10314479כלכלה פוליטית בינלאומיתא'לימודי דיפלומטיה/מדע המדינה II/לימודי עבודה06/02/201909:0003/03/201914:00
בחינה10714775זיכרון עבודה- מגישה מבנית לגישה תהליכיתא'פסיכולוגיה06/02/201909:0003/03/201914:00
בחינה10824015יסודות הכלכלהא'מ. ציבורית06/02/201909:0010/03/201909:00
בחינה10514545פנסיה ופרישהא'לימודי עבודה06/02/201909:0029/03/201909:00
בחינה10514040דיני עבודהא'/לימודי עבודה07/02/201909:0024/03/201914:00
בחינה10554005תיאוריה ארגוניתא'משאבי אנוש07/02/201914:0006/03/201914:00
בחינה10661102יסודות הכלכלהא'מדיניות ציבורית למנהלים מתקדמים07/02/201909:0027/02/201914:00
בחינה10711102מבוא למדעי הפסיכולוגיהא'פסיכולוגיה07/02/201909:0010/03/201914:00
בחינה10844245יישוב סכסוכים ובניית הסכמות בשלטון המקומיא'חקר סכסוכים07/02/201914:0010/03/201914:00
עבודה10661101מבוא למדיניות ציבוריתא'מדיניות ציבורית למנהלים מתקדמים07/03/201909:00
בחינה10412608ארגונים וחברהא'/לימודי עבודה/סוציולוגיה08/02/201909:0017/03/201914:00
בחינה10311002פוליטיקה ומשטר בישראלא'מדע המדינה08/02/201909:0024/03/201914:00
עבודה10574000מבוא לדיפלומטיהא'דיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית08/02/201909:00
עבודה10584002גישות ותיאוריות - תקשורת פוליטיתא'דיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית08/03/201909:00
בחינה10314116מבחן פטור בסטטיסטיקהא'מדע המדינה II09/10/201810:00
בחינה10364025Interface of Sociology & Economics in Migration Researchא'הגירה10/01/201909:0016/01/201917:00
בחינה10712911למידה-התניה קלאסית ואופרנטית:תופעות בסיסיות וניתוח תאורטיא'פסיכולוגיה10/02/201909:0024/03/201914:00
בחינה10711121פסיכולוגיה פיזיולוגית א'א'פסיכולוגיה10/02/201909:0029/03/201909:00
בחינה10851054יסודות בחברת הרשתא'חברה דיגיטלית/תקשורת11/02/201909:0017/03/201914:00
בחינה10312108אסטרטגיה בעידן המודרניא'מדע המדינה11/02/201909:0031/03/201914:00
בחינה10712331מוטיבציה וקבלת החלטותא'חטיבה ללימודי מגדר//פסיכולוגיה11/02/201909:0031/03/201914:00
בחינה10824185אתיקה ציבוריתא'מ. ציבורית12/02/201909:0017/03/201909:00
בחינת בית10313793תיאוריות של אינטגרציהא'/מדע המדינה מועד א: 13/02/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 06.02.2019 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 17/03/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 10.03.2019 שעת לקיחה 09:00
עבודה10313797קפיטליזם ודמוקרטיהא'מדע המדינה/סוציולוגיה13/02/201909:00
עבודה10314481סוגיות אקטואליות בפילוסופיה פוליטיתא'מדע המדינה II13/02/201909:00
עבודה10344008Introduction to Political Communicationא'13/02/201909:00
עבודה10364001Qualitative Research Methodsא'הגירה13/02/201909:00
עבודה10364023Comperative Migration and Citizenship Regimesא'הגירה13/02/201909:00
עבודה10364024Topics in Citizenship: Migration, Ethnicity, Commodificationא'הגירה/סוציולוגיה13/02/201909:00
עבודה10364026Legal and Ethical Perspectives on Refugeesא'הגירה13/02/201909:00
עבודה10414297תיאוריות למתקדמים: צדק ושוויון: תיאוריות פילוסופיותא'סוציולוגיה13/02/201909:00
עבודה10513407שלטון, הון ועבודה בתקופת המנדטא'לימודי עבודה13/02/201909:00
עבודה10513415נושאים נבחרים בתאוריה ארגוניתא'לימודי עבודה13/02/201909:00
עבודה10712337מודלים חישוביים בפסיכולוגיהא'פסיכולוגיה13/02/201909:00
עבודה10714102פסיכולוגיה חברתית למתקדמים א'א'פסיכולוגיה13/02/201909:00
עבודה10714568מושגי יסוד וטכניקה בפסיכותרפיה דינאמיתא'פסיכולוגיה13/02/201909:00
עבודה10714617אתיקה מקצועית בפסיכולוגיה קליניתא'פסיכולוגיה13/02/201909:00
עבודה10714772פתרון בעיות : המודלים הקלאסיים וגישות חדשותא'פסיכולוגיה13/02/201909:00
עבודה10714836תכנון ותכנות ניסויי ב- MATLAB- מתחיליםא'פסיכולוגיה13/02/201909:00
עבודה10714858פסיכואנליזה התייחסותיתא'פסיכולוגיה13/02/201909:00
עבודה10715600אבחון והערכה-1א'פסיכולוגיה13/02/201909:00
עבודה10715602מבוא לתאוריות פסיכודינמיותא'פסיכולוגיה13/02/201909:00
עבודה10824171מודלים של מנהיגותא'מ. ציבורית13/02/201909:00
עבודה10824191מדיניות לקידום החברה הערבית במאה ה-21א'מ. ציבורית13/02/201909:00
עבודה10852202שיטות מחקר איכותניות בתקשורתא'תקשורת/סוציולוגיה13/02/201909:00
עבודה10852653מידע אישי בעידן דיגיטליא'תקשורת13/02/201909:00
עבודה10853138עוצמה ושליטה בעידן הדיגיטליא'תקשורת/סוציולוגיה13/02/201909:00
עבודה10854204שיטות מחקר כמותניותא'תקשורת13/02/201909:00
עבודה10854441הדרכת הדמיון: השפה כטכנולוגיית תקשורתא'תקשורת13/02/201909:00
עבודה10854442שיווק במדיהא'תקשורת13/02/201909:00
עבודה10113193כלכלה בעולם ה- Big Dataא'כלכלה13/02/201909:00
עבודה10313674הפרטה: שיקולים כלכליים ותהליך פוליטיא'מדע המדינה13/02/201909:00
עבודה10313687בית משפט עליון אמריקאי: פוליטיקה וחוק נפגשיםא'מדע המדינה13/02/201909:00
עבודה10313688זכויות וחירויות אזרחיות בדמוקרטיה האמריקאיתא'מדע המדינה13/02/201909:00
עבודה10313791מחשבה פוליטית יהודיתא'מדע המדינה13/02/201909:00
עבודה10313821אירופה במשברא'מדע המדינה13/02/201909:00
עבודה10314100גישות ותאוריות לתלמידי המסלול עם עבודת גמרא'לימודי ביטחון/מדע המדינה II13/02/201909:00
עבודה10314117גישות ותיאוריות לתלמידי המסלול ללא עבודת גמרא'מדע המדינה II13/02/201909:00
עבודה10314483מושג הריבונות בפילוסופיה פוליטיתא'מדע המדינה II13/02/201909:00
עבודה10315550סדנת תכנון מחקר לדוקטורנטיםא'מדע המדינה II13/02/201909:00
עבודה10356009מבוא לדיפלומטיהא'לימודי דיפלומטיה13/02/201909:00
עבודה10364017Forced Migration and the Humanitarian Systemא'הגירה13/02/201909:00
עבודה10413529אנתרופולוגיה של "תרבות אמריקאית"א'סוציולוגיה13/02/201909:00
עבודה10413536ביג דאטה: בין פרקטיקה לביקורתא'לימודי עבודה/תקשורת/סוציולוגיה13/02/201909:00
עבודה10413592הסוציולוגיה של האטמוספירה: שינוי אקלים ונחלת הכלל הגלובליתא'סוציולוגיה13/02/201909:00
עבודה10414111שיטות מחקר כמותיות למתקדמים: רגרסיה ליניארית ולוגיסטיתא'סוציולוגיה13/02/201909:00
עבודה10414277תיאוריות למתקדמים: סוגיות תיאורטיות באנתרופולוגיהא'סוציולוגיה13/02/201909:00
עבודה10414286תיאוריות למתקדמים: סוגיות נבחרות בסוציולוגיה של ארגוניםא'סוציולוגיה13/02/201909:00
עבודה10414298תיאוריות למתקדמים: What's Up באנתרופולוגיה: מגמות עכשוויותא'סוציולוגיה13/02/201909:00
עבודה10512001שיטות מחקר איכותניותא'/לימודי עבודה13/02/201909:00
עבודה10514077קורס מחקר נושאי-היבטים חברתיים ותרבותיים של הגירהא'לימודי עבודה13/02/201909:00
עבודה10514567סדנה במחקר אמפירי כמותי **היקף הקורס 2 ש"ס -7 מפגשים של 4 שעא'לימודי עבודה13/02/201909:00
עבודה10554110שיטות מחקר כמותיות א'א'משאבי אנוש13/02/201909:00
עבודה10712336למה קשה לחשוב? היבטים קוגניטיביים לעיבוד מידע**א'פסיכולוגיה13/02/201909:00
עבודה10712339בכל צבעי הקשת: סוגיות בחקר נטייה מינית וזהות מגדרא'פסיכולוגיה13/02/201909:00
עבודה10712340הבסיס הנוירוביולוגי של הפרעות התנהגות חברתיתא'פסיכולוגיה13/02/201909:00
עבודה10714482הקונפליקט היהודי ערביא'פסיכולוגיה13/02/201909:00
עבודה10714654פסיכולוגיה חברתית בשירות הבריאותא'פסיכולוגיה13/02/201909:00
עבודה10714839נוירוביולוגיה של התמכרות לסמים ואלכוהול**א'פסיכולוגיה13/02/201909:00
עבודה10714968תהליכים ויחסים בין קבוצותא'פסיכולוגיה13/02/201909:00
עבודה10824166חשיבה אסטרטגיתא'מ. ציבורית13/02/201909:00
עבודה10852652הסלפי ואני: סוגיות תרבותיות, מגדריות ותקשורתיותא'תקשורת13/02/201909:00
עבודה10854432ין האתיקה לפרקטיקה בשיווק חברתי לקידום נושאים חברתייםא'תקשורת13/02/201909:00
עבודה סמינריונית10854447כלכלת המידע האישיא'תקשורת13/02/201909:00
בחינה10111110מתמטיקה לכלכלנים א'א'כלכלה14/01/201909:0012/02/201909:00
בחינה10112104מיקרו כלכלה ג'א'כלכלה14/01/201914:0014/02/201909:00
עבודה10414296תיאוריות למתקדמים: אזרחות וחברה אזרחיתא'סוציולוגיה14/01/201909:00
בחינה10091820מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברהא'כלל פקולטטי/לימודי עבודה//פסיכולוגיה14/01/201914:0015/02/201909:00
עבודה10114390תיאוריה כלכלית בעידן הכלכלה ההתנהגותיתא'כלכלה14/02/201909:00
עבודה10114558Frictions in Macroeconomicsא'כלכלה14/02/201909:00
עבודה10844101שיטות מחקר כמותיות ביישוב סכסוכים וגישורא'חקר סכסוכים14/02/201909:00
עבודה10844102שיטות מחקר איכותיות ביישוב סכסוכים וגישורא'חקר סכסוכים14/02/201909:00
בחינה10411102מבוא לסוציולוגיהא'//סוציולוגיה15/01/201909:0019/02/201909:00
בחינה10712114ניתוח שונות ויישומי מחשבא'פסיכולוגיה15/01/201909:0012/02/201909:00
בחינה10714737חקר התודעה: התנהגות ומוח**א'פסיכולוגיה15/01/201914:0010/02/201914:00
בחינה10825000בחינת גמרא'מ. ציבורית15/02/201909:00
בחינה10113165תולדות המחשבה הכלכלית: 1665-2015א'כלכלה16/01/201909:0013/02/201909:00
בחינה10312105מחשבה מדינית בת זמננוא'מדע המדינה16/01/201909:0017/02/201909:00
בחינת בית10412619פוליטיקה ואתנוגרפיהא'/סוציולוגיה מועד א: 16/01/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 14.01.2019 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 05/03/2019 בשעה: 14:00 ; תאריך לקיחה 03.03.2019 שעת לקיחה 09:00
בחינה10317777בחינת גמרא'מדע המדינה II16/01/201909:00
בחינה10356007משפט בינלאומי ומוסדות בינלאומייםא'לימודי דיפלומטיה16/01/201909:0020/02/201914:00
בחינה10091840שיטת המשפט הישראליא'כלל פקולטטי/לימודי עבודה17/01/201909:0018/02/201909:00
בחינה10112103מיקרו כלכלה א'א'כלכלה17/01/201909:0014/02/201914:00
בחינה10665003הרשות המחוקקתא'מדיניות ציבורית למנהלים מתקדמים17/01/201909:0024/02/201909:00
בחינה10824053מבוא למדיניות ציבוריתא'/מ. ציבורית17/01/201909:0018/02/201914:00
בחינת בית10313824הישראליזציה של היהדותא'מדע המדינה II/מדע המדינה מועד א: 17/01/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 15.01.2019 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 26/02/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 24.02.2019 שעת לקיחה 09:00
בחינת בית10314486מנהיגות, דמוקרטיה ופוליטיקה בעידן התקשורת הגלובאליתא'לימודי דיפלומטיה/מדע המדינה II/תקשורת מועד א: 17/02/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 10.02.2019 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 17/03/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 10.03.2019 שעת לקיחה 09:00
בחינה10313810מבוא לממשל אמריקאיא'מדע המדינה18/01/201909:0017/02/201909:00
בחינה10574026הפתעה אסטרטגית ומחירה: ברברוסה, פרל הרבור ויום כיפורא'דיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית18/01/201909:0027/02/201911:00
בחינה10584001שיטות מחקר בתקשורת פוליטיתא'דיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית18/01/201909:0027/02/201910:00
בחינה10514010התנהגות ארגוניתא'/לימודי עבודה18/01/201909:0018/02/201909:00
בחינה10524028אתיקה ומשפט במרחב הסייברא'לימודי ביטחון18/01/201909:0014/02/201909:00
בחינת בית10344010Introduction to Politics & Leadershipא' מועד א: 18/02/2019 בשעה: 16:00 ; תאריך לקיחה 15.01.2019 שעת לקיחה 09:00
בחינת ביניים10344010Introduction to Politics & Leadershipא'18/12/201814:00
בחינה10114618שוקי עבודה ומחזורי עסקיםא'כלכלה20/01/201914:0008/03/201909:00
בחינה10111102יסודות הכלכלהא'כלכלה20/01/201909:0017/02/201909:00
בחינה10113509אופציות ושווקים פיננסייםא'כלכלה20/01/201914:0019/02/201909:00
בחינה10312102שיטות מחקרא'מדע המדינה/תקשורת20/01/201909:0021/02/201909:00
בחינה10413100תאוריות סוציולוגיות בנות זמננוא'סוציולוגיה21/01/201909:0029/03/201909:00
בחינה10712306מידע, קליטה, עיבוד, ייצוג ואחסוןא'/פסיכולוגיה21/01/201909:0020/02/201909:00
בחינה10411101מבוא לאנתרופולוגיהא'//סוציולוגיה21/01/201909:0008/03/201909:00
בחינה10514566תרבות עבודה וארגון: תיאוריה,מחקר וישוםא'לימודי עבודה21/02/201914:0028/03/201914:00
עבודה10844211גישות תרבותיות לקונפליקטים ציבוריים וכלכלייםא'חקר סכסוכים21/02/201915:00
בחינה10314105סטטסטיקה למתקדמיםא'מדע המדינה II/לימודי עבודה22/01/201914:0018/02/201909:00
בחינה10712103שיטות מחקר בפסיכולוגיהא'פסיכולוגיה22/01/201909:0025/02/201909:00
עבודה10414263תיאוריות למתקדמים: ריבוד ואי שוויוןא'סוציולוגיה22/01/201918:00
בחינה10311900מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיהא'מדע המדינה22/01/201909:0025/02/201909:00
בחינה10824018כלכלה ציבוריתא'מ. ציבורית22/01/201914:0020/02/201909:00
בחינה10111109סטטיסטיקה לכלכלנים ב'א'כלכלה23/01/201914:0024/02/201914:00
בחינה10112106מבוא לאקונומטריקהא'כלכלה23/01/201909:0024/02/201909:00
בחינה10313795הפוליטיקה והדיפלומטיה של הספורטא'מדע המדינה23/01/201909:0021/02/201909:00
בחינה10554118תהליכים ארגונייםא'משאבי אנוש24/01/201909:0025/02/201909:00
בחינה10665015אתיקה ציבוריתא'מדיניות ציבורית למנהלים מתקדמים24/01/201914:0015/02/201909:00
בחינה10712328"כחול זה צבע של בנים"? - סוגיות בפסיכולוגיה של מגדר**א'חטיבה ללימודי מגדר//פסיכולוגיה24/01/201909:0001/03/201909:00
בחינה10851050מבוא למדעי התקשורתא'חברה דיגיטלית//תקשורת24/01/201909:0026/02/201909:00
בחינה10412191תאוריות סוציולוגיות קלאסיותא'/סוציולוגיה24/01/201909:0026/02/201914:00
בחינה10852203תורות ההשפעהא'תקשורת25/01/201909:0010/03/201914:00
בחינה10113549תמריצים אינפורמציה וחוזיםא'כלכלה25/01/201909:0026/02/201909:00
בחינת בית10714933אינטגרציה סמנטית: כיצד מקודדים ונקשרים מושגיםא'פסיכולוגיה מועד א: 25/01/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 22.01.2019 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 26/02/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 22.02.2019 שעת לקיחה 09:00
בחינת ביניים10313810מבוא לממשל אמריקאיא'מדע המדינה25/11/201813:0011/12/201815:00
עבודה10844232המשפחה כמערכת והפוליטיקה של משפחהא'חקר סכסוכים26/02/201915:00
בחינה10712907מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיביתא'/פסיכולוגיה27/01/201909:0003/03/201914:00
בחינה10514005שיטות מחקר איכותניות למתקדמיםא'לימודי עבודה27/01/201914:0026/02/201909:00
בחינה10711116סטטיסטיקה לפסיכולוגים א'א'פסיכולוגיה27/01/201909:0024/02/201909:00
בחינה10712907מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיביתא'פסיכולוגיה27/01/201909:0003/03/201914:00
בחינה10824046משפט חוקתי ומנהליא'מ. ציבורית27/01/201914:0026/02/201909:00
בחינת בית10365000Final Cumulative Assignmentא'הגירה27/02/201909:00
בחינה10113321בנקאות בישראל: תאוריה ויישום**א'כלכלה28/01/201909:0015/03/201909:00
בחינה10334021The History of the Arab-Israeli Conflictא'תכנית בינלאומית לדיפלומטיה ובטחון28/01/201910:00
בחינה10520010סוגיות בלימודים אסטרטגייםא'לימודי ביטחון28/01/201914:0025/02/201914:00
בחינה10112109מיקרו כלכלה ב'א'כלכלה28/01/201914:0008/03/201909:00
בחינה10114111תאוריה מיקרו כלכליתא'כלכלה28/01/201914:0025/02/201914:00
בחינה10311400מבוא למחשבה פוליטיתא'מדע המדינה28/01/201909:0001/03/201909:00
עבודה10844007שיטות ניהול משא ומתן כבסיס ליישוב סכסוכיםא'חקר סכסוכים28/02/201909:00
בחינת בית10357777בחינת גמרא'לימודי דיפלומטיה מועד א: 28/02/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 30.01.2019 שעת לקיחה 09:00
בחינת ביניים10311800מנהל ציבורי ומדיניות ציבוריתא'לימודי עבודה/מדע המדינה28/11/201816:00
בחינה10411105מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברהא'//לימודי עבודה//סוציולוגיה29/01/201909:0031/03/201914:00
בחינה10412614רפואה וחברהא'חטיבה ללימודי מגדר//סוציולוגיה29/01/201909:0010/03/201914:00
בחינת בית10114551Human Capital and Economic Growthא'כלכלה29/01/201909:0026/02/201909:00
בחינה10852204מפת התקשורתא'תקשורת29/01/201914:0029/03/201909:00
בחינה10111108סטטיסטיקה לכלכלנים א'א'כלכלה30/01/201909:0021/02/201909:00
בחינה10513300סוגיות בעולם העבודה: אי שוויון בשוק העבודהא'לימודי עבודה30/01/201909:0008/03/201909:00
בחינה10584046פוליטיקה השוואתיתא'דיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית30/01/201913:0013/03/201911:00
בחינה10712320זיכרו לדברים שלא קרו: על טבעו הניתן לעיצוב של הזיכרון האנושיא'פסיכולוגיה30/01/201909:0022/03/201909:00
בחינה10527777בחינת גמרא'לימודי ביטחון30/01/201909:00
בחינת ביניים10824053מבוא למדיניות ציבוריתא'/מ. ציבורית30/11/201809:00
בחינת ביניים10711116סטטיסטיקה לפסיכולוגים א'א'פסיכולוגיה30/11/201809:00
בחינה10334003War, Strategy and Military Doctrinesא'תכנית בינלאומית לדיפלומטיה ובטחון31/01/201911:00
בחינה10712815פסיכולוגיה חברתית: מהאישי לבינאישיא'לימודי עבודה/פסיכולוגיה31/01/201914:0017/03/201914:00
בחינה10844004גישות משפטיות ואתיקה ציבוריתא'חקר סכסוכים31/01/201914:0004/03/201914:00
בחינת בית10715519זיכרון אנושי א'**א'פסיכולוגיה מועד א: 31/01/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 29/01/2019 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 24/02/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 22/02.2019 שעת לקיחה 9:00
עבודה10364002Theories of International Migrationא'הגירה/לימודי עבודה/תקשורת/סוציולוגיה31/01/201909:00
בחינה10111112מתמטיקה לכלכלנים ב'א'כלכלה31/01/201909:0001/03/201909:00
בחינה10112105מאקרו כלכלה ב'א'כלכלה31/01/201909:0001/03/201909:00
בחינה10113220מדיניות כלכלית בישראל**א'כלכלה31/01/201914:0001/03/201909:00
בחינה10712815פסיכולוגיה חברתית: מהאישי לבינאישיא'לימודי עבודה//פסיכולוגיה31/01/201914:0017/03/201914:00
עבודה סמינריונית10113562נושאים בכלכלה יישומית: תאונות דרכים, פשע, והרתעה**א'כלכלה31/03/201909:00
עבודה סמינריונית10113564נושאים בכלכלת עבודה ובכלכלת חינוך**א'כלכלה31/03/201909:00
עבודה סמינריונית10113565נושאים במדיניות ציבורית ובמאקרו כלכלהא'כלכלה31/03/201909:00
עבודה סמינריונית10113566יישומים למודלים כלכליים בשווקים פיננסים**א'כלכלה31/03/201909:00
עבודה סמינריונית10113568נושאים בכלכלת בריאות וביטוח**א'כלכלה31/03/201909:00
עבודה סמינריונית10113560משחקים בייסיאנים ועיצוב מכניזמים**א'כלכלה31/03/201909:00
עבודה סמינריונית10113561נושאים במאקרו כלכלהא'כלכלה31/03/201909:00
עבודה סמינריונית10113563כלכלה יישומית: רגולציה, סיכונים והתנהגות פרטיםא'כלכלה31/03/201909:00
עבודה סמינריונית10113567כלכלת סייבר**א'כלכלה31/03/201909:00
עבודה סמינריונית10113574הערכת מדיניות באמצעות ניתוח אמפירי סיבתי**א'כלכלה31/03/201909:00
10997003משפט האיחוד האירופיב'
10997005חברה ופוליטיקהב'
עבודה10313842דת ומדינהב'מדע המדינה
עבודה10712343מדעי המוח החברתיים**ב'פסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10313970השאלה אודות הטכנולוגיה בסרטים של קריסטופר נולןב'מדע המדינה
עבודה סמינריונית10313972הפוליטיקה של אי-שיוויון וחלוקת משאביםב'מדע המדינה
עבודה סמינריונית10314485Elections, Voters and Leadersב'/מדע המדינה II/מדע המדינה
עבודה סמינריונית10413812ארגונים ואי שוויון חברתיב'סוציולוגיה
עבודה סמינריונית10414536צדק חלוקתי, גיוון ומוביליות**ב'סוציולוגיה
עבודה סמינריונית10513502עבודה ורווחה במאה ה-21ב'לימודי עבודה
עבודה סמינריונית10824163ביטחון מזון 14.00-18.30-קורס מרוכזב'מ. ציבורית
עבודה סמינריונית10824169תקצוב במגזר הציבוריב'מ. ציבורית
עבודה סמינריונית10824190אימוץ טכנולוגיות לפיתוח בר קיימאב'מ. ציבורית
עבודה סמינריונית10844204סכסוכים לאומיים ובינלאומייםב'חקר סכסוכים
עבודה סמינריונית10844209בניית הסכמות והנחיית קבוצות לאפקטיביותב'חקר סכסוכים
עבודה סמינריונית10844214המשפחה -סכסוכים במשפחה ויישובםב'חקר סכסוכים
עבודה סמינריונית10844218העימות: פונדמנטליזם דתי מול הדמוקרטיות-- אתגר הגישורב'חקר סכסוכים
עבודה סמינריונית10854443השפעה חברתית והשלכותיהב'תקשורת
עבודה סמינריונית10313953פרצופה של המדינה: כיצד מוסדות משפיעים על המשחק הפוליטי?ב'מדע המדינה
עבודה סמינריונית10313962האוניברסיטה והסטודנט: אמת, פוליטיקה וידע בעידן הזהב'מדע המדינה
עבודה סמינריונית10313965אתגרים חברתיים ומדיניותב'מדע המדינה
עבודה סמינריונית10344023Middle East Political Culture & Communicationב'
עבודה סמינריונית10413829הסוציולוגיה הסביבתית של הסכסוך הישראלי-ערביב'סוציולוגיה
עבודה סמינריונית10414523מדינת הרווחה ואי שוויון מגדריב'סוציולוגיה
עבודה סמינריונית10513500שינוי ארגוניב'לימודי עבודה
עבודה סמינריונית10513503השתלבותם הכלכלית של מהגרים בשוק העבודהב'לימודי עבודה
עבודה סמינריונית10554101שינוי ייעוץ והתערבות בארגוניםב'משאבי אנוש
עבודה סמינריונית10661147תקצוב- חלק אב'מדיניות ציבורית למנהלים מתקדמים
עבודה סמינריונית10665011סוגיות בחקר עוני ומדיניות עוני - חלק אב'מדיניות ציבורית למנהלים מתקדמים
עבודה סמינריונית10854316ייצוא קולנוע: התקבלות הקולנוע הישראלי והפלסטיני בחו"לב'תקשורת
בחינה10114718חלוקת הכנסה וגלובליזציהב'כלכלה01/05/201912:00
בחינת ביניים10344022Research Methodsב'/תכנית בינלאומית לדיפלומטיה ובטחון01/05/201909:00
בחינה10113368תורת המשחקיםב'כלכלה01/07/201909:0008/08/201909:00
בחינה10713144The Quest for Meaning and Human Nature in Modernityב'פסיכולוגיה01/07/201909:0005/08/201909:00
בחינה10824188הערכה ומדיניות ציבוריתב'מ. ציבורית01/07/201909:0031/07/201914:00
בחינת בית10520124סוגיות בטרורב'לימודי ביטחון מועד א: 01/07/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 24.06.2019 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 07/08/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 31.07.2019 שעת לקיחה 09:00
עבודה10413593אנתרופולוגיית רשתב'סוציולוגיה01/08/201909:00
עבודה10114218אקונומטריקה 2ב'כלכלה01/09/201909:00
עבודה סמינריונית10113560משחקים בייסיאנים ועיצוב מכניזמים**ב'כלכלה01/09/201909:00
עבודה סמינריונית10113562נושאים בכלכלה יישומית: תאונות דרכים, פשע, והרתעה**ב'כלכלה01/09/201909:00
עבודה סמינריונית10113564נושאים בכלכלת עבודה ובכלכלת חינוך**ב'כלכלה01/09/201909:00
עבודה סמינריונית10113566יישומים למודלים כלכליים בשווקים פיננסים**ב'כלכלה01/09/201909:00
עבודה סמינריונית10113569נושאים בכלכלת עבודה: היצע עבודה, תצרוכת, וחסכון משקי בית**ב'כלכלה01/09/201909:00
עבודה סמינריונית10113570נושאים נבחרים במיקרו כלכלה וארגון תעשייתי**ב'כלכלה01/09/201909:00
עבודה סמינריונית10113571כלכלה, רווחה ומוסר**ב'כלכלה01/09/201909:00
עבודה סמינריונית10113572מאקרו כלכלה ושוק העבודה**ב'כלכלה01/09/201909:00
עבודה10824026היבטים חברתיים של מדיניותב'מ. ציבורית01/09/201909:00
עבודה סמינריונית10113561נושאים במאקרו כלכלה**ב'כלכלה01/09/201909:00
עבודה סמינריונית10113573פריקונומיקס: סמינר בכלכלה פופולרית**ב'כלכלה01/09/201909:00
עבודה סמינריונית10113574הערכת מדיניות באמצעות ניתוח אמפירי סיבתי**ב'כלכלה01/09/201909:00
בחינה10857777בחינת גמר תואר שניב'תקשורת02/06/201914:00
בחינה10714823הדמיה מוחית בשיטות לא פולשניות**ב'פסיכולוגיה02/07/201914:0001/08/201914:00
בחינה10112106מבוא לאקונומטריקהב'כלכלה02/07/201909:0009/08/201909:00
בחינה10661110מיקרו כלכלהב'מדיניות ציבורית למנהלים מתקדמים02/07/201914:0017/07/201909:00
בחינה10711117סטטיסטיקה לפסיכולוגים ב'ב'פסיכולוגיה02/07/201909:0012/08/201909:00
עבודה10584014תקשורת, דמוקרטיה וחופש הביטויב'דיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית02/08/201909:00
בחינה10312106פוליטיקה השוואתיתב'מדע המדינה03/07/201909:0002/08/201909:00
בחינה10574031המערכת הבינלאומיתב'דיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית03/07/201910:0021/08/201910:00
בחינה10712341שלוש נקודות מבט על פסיכותרפיהב'פסיכולוגיה03/07/201909:0009/08/201909:00
בחינת בית10714470שיטות מחקר בפסיכולוגיה חברתיתב'פסיכולוגיה מועד א: 03/07/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 27.06.2019 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 04/08/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 29.07.2019 שעת לקיחה 09:00
בחינה10111109סטטיסטיקה לכלכלנים ב'ב'כלכלה03/07/201909:0012/08/201909:00
בחינה10114716ארועי קיצון כלכליים משברים גדולים ואינפלציותב'כלכלה03/07/201914:0008/08/201914:00
בחינה10527777בחינת גמרב'לימודי ביטחון03/07/201909:00
בחינה10111110מתמטיקה לכלכלנים א'ב'כלכלה04/07/201909:0001/08/201909:00
בחינה10412618אוכלוסיה וחברהב'/לימודי עבודה/סוציולוגיה04/07/201909:0004/08/201909:00
בחינה10554112שיטות מחקר ג' איכותניותב'משאבי אנוש04/07/201909:0031/07/201909:00
בחינה10114101מועד ב' יתקיים בבניין ברגלסב'כלכלה05/04/201909:0010/05/201909:00
בחינה10311400מבוא למחשבה פוליטיתב'מדע המדינה05/07/201909:0018/08/201909:00
בחינה10113161אינטגרציה כלכלית ופיננסית והמשברים מאז 2007ב'כלכלה05/07/201909:0012/08/201914:00
בחינה10512100מבוא ליחסי עבודהב'/לימודי עבודה05/07/201909:0018/08/201909:00
עבודה10661142מדינת הרווחה א'ב'מדיניות ציבורית למנהלים מתקדמים06/06/201909:00
בחינה10313102מדיניות ומדינאות מעשיתב'מדע המדינה07/07/201909:0008/08/201909:00
בחינה10312108אסטרטגיה בעידן המודרניב'מדע המדינה07/07/201909:0014/08/201909:00
בחינת בית10114637החלטות בתנאי סיכוןב'כלכלה מועד א: 07/08/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 05.08.2019 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 18/09/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 16.09.2019 שעת לקיחה 09:00
בחינה10514009שוק העבודהב'/לימודי עבודה08/07/201909:0021/08/201909:00
בחינה10714830מבוא לשיטות מחקר באלקטרופיזיולוגיה בבני אדםב'פסיכולוגיה08/07/201909:0001/08/201914:00
בחינה10114108תיאוריה מאקרו כלכלית ב'ב'כלכלה09/07/201914:0002/09/201914:00
בחינה10413389שיטות מחקר כמותיותב'/לימודי עבודה/סוציולוגיה09/07/201909:0012/08/201909:00
בחינה10520025שיטות מחקרב'לימודי דיפלומטיה/לימודי ביטחון/מדע המדינה II09/07/201914:0005/08/201914:00
בחינה10712908פסיכולוגיה קוגניטיבית: פתרון בעיות ויצירתיותב'/פסיכולוגיה09/07/201909:0015/08/201909:00
בחינת בית10313858יחסים בן לאומיים במרחב קיברנטיב'מדע המדינה מועד א: 09/07/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 02.07.2019 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 20/08/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 13.08.2019 שעת לקיחה 09:00
בחינת בית10715616פסיכופתולוגיה פנומנולוגיתב'פסיכולוגיה מועד א: 09/07/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 03.07.2019 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 12/08/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 06.08.2019 שעת לקיחה 09:00
בחינת ביניים10311800מנהל ציבורי ומדיניות ציבוריתב'לימודי עבודה/מדע המדינה10/04/201916:00
בחינה10111108סטטיסטיקה לכלכלנים א'ב'כלכלה10/07/201909:0009/08/201909:00
בחינה10313832מבוא קצר לפילוסופיות של משפטב'מדע המדינה II/מדע המדינה10/07/201909:0019/08/201909:00
בחינה10824038מיקרו כלכלהב'מ. ציבורית10/07/201914:0008/08/201909:00
בחינת ביניים10554116נושאים נבחרים בניהול משאבי אנושב'משאבי אנוש11/04/201914:00
בחינה10844008בחינת פטור מסדנת גישורב'חקר סכסוכים11/06/201913:00
עבודה10665010יישוב סכסוכיםב'מדיניות ציבורית למנהלים מתקדמים11/06/201909:00
בחינה10112105מאקרו כלכלה ב'ב'כלכלה11/07/201909:0013/08/201909:00
עבודה10334008Modern Diplomacyב'תכנית בינלאומית לדיפלומטיה ובטחון11/07/201909:00
בחינה10844237היבטים במשפט הציבורי, הפרטי והעבודהב'חקר סכסוכים11/07/201914:0006/08/201914:00
בחינת בית10524011לוחמת סייבר ורובוטיקהב'לימודי ביטחון מועד א: 11/07/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 04.07.2019 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 14/08/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 07.08.2019 שעת לקיחה 09:00
בחינה10311900מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיהב'מדע המדינה12/07/201909:0014/08/201909:00
בחינה10412611מגדר וחברהב'חטיבה ללימודי מגדר//לימודי עבודה/סוציולוגיה12/07/201909:0020/08/201909:00
בחינת ביניים10313841מעצמאות למעצמה: מדינאות של ארה"ב בראשית דרכה, 1776-1829ב'מדע המדינה14/04/201909:0030/04/201909:00
בחינת ביניים10514030ניהול משאבי אנושב'/לימודי עבודה14/04/201917:0017/05/201910:00
בחינה10584047מבוא ליחב"לב'דיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית14/06/201909:0026/07/201909:00
בחינה10554117נושאים נבחרים בדיני עבודה בארגוניםב'משאבי אנוש14/06/201909:0009/07/201909:00
בחינה10711122פסיכולוגיה פיזיולוגית ב'ב'פסיכולוגיה14/07/201909:0015/08/201909:00
בחינה10852229אתיקה ומדיניות התקשורתב'תקשורת14/07/201909:0016/08/201909:00
עבודה10313798ישראל מזווית כלכלית-פוליטיתב'מדע המדינה II/מדע המדינה14/07/201909:00
עבודה10313840קפיטליזם, תרבות ופוליטיקה בעולם הגלובאלי העכשווי - דיון ביקב'מדע המדינה14/07/201909:00
עבודה10315554ניתוח מחקר אמפיריב'מדע המדינה II14/07/201909:00
עבודה10356002מבוא למשא ומתןב'לימודי דיפלומטיה14/07/201909:00
עבודה10364020European Politics and Migrationב'הגירה14/07/201909:00
עבודה10414258מודלים היררכיים וניתוח מחקרי אורךב'סוציולוגיה14/07/201909:00
עבודה10414272דילמות מתודולוגיות מרכזיות במדעי החברהב'סוציולוגיה14/07/201909:00
עבודה10414287תיאוריות למתקדמים: הסוציולוגיה והתיאוריה הביקורתית במאה ה-20ב'סוציולוגיה14/07/201909:00
עבודה10513405אי שוויון כלכלי חברתי בישראלב'לימודי עבודה14/07/201909:00
עבודה10513410ארגונים בספרות ובקולנועב'לימודי עבודה14/07/201909:00
עבודה10514079פרקטיקום במשאבי אנוש וייעוץ ארגוניב'לימודי עבודה14/07/201909:00
עבודה10514466קורס מחקר נושאי: עבודה, רווחה ומשפטב'לימודי עבודה14/07/201909:00
עבודה10514538עבודה ועובדים בראי הקולנועב'לימודי עבודה14/07/201909:00
עבודה10711124תאוריות אישיות- עבודה יישומיתב'פסיכולוגיה14/07/201909:00
עבודה10714380הראיון הקליני- מבוגריםב'פסיכולוגיה14/07/201909:00
עבודה10714543להיות פסיכולוג קליני- זהות אישית ומקצועיתב'פסיכולוגיה14/07/201909:00
עבודה10714680טיפול קוגניטיבי התנהגותי: צפיה ודיוןב'פסיכולוגיה14/07/201909:00
עבודה10714773חשיבה יצירתית וחשיבה המצאתיתב'פסיכולוגיה14/07/201909:00
עבודה10714781MATLAB-המשך**ב'פסיכולוגיה14/07/201909:00
עבודה10714838נושאים מתקדמים בייצוג המוחי של פעולות מוטוריותב'פסיכולוגיה14/07/201909:00
עבודה10714929אוריינטציה קוגניטיבית בטיפול: בריאות ומחלהב'פסיכולוגיה14/07/201909:00
עבודה10715941מיינדפולנס: המהפיכה השקטהב'פסיכולוגיה14/07/201909:00
עבודה10715942טיפול דיאלקטי התנהגותי (DBT)ב'פסיכולוגיה14/07/201909:00
עבודה10854309גישות וכלים לחקר האינטרנטב'תקשורת14/07/201909:00
עבודה10854446תקשורת פוליטית בעידן הדיגיטליב'תקשורת14/07/201909:00
עבודה10856003מבוא לחווית משתמש וממשק אדם-מחשבב'חברה דיגיטלית/תקשורת14/07/201909:00
בחינה10824178קיימות ומדיניות ציבוריתב'מ. ציבורית14/07/201914:0031/07/201914:00
עבודה10314109שיטות מחקר לתלמידי המסלול עם עבודת גמרב'מדע המדינה II14/07/201909:00
עבודה10314112תקשורת פוליטיתב'מדע המדינה II14/07/201909:00
עבודה10413580סוציולוגיה של חציית גבולב'לימודי עבודה/סוציולוגיה14/07/201909:00
עבודה10414223לשדה וחזרה: מתודולוגיה אתנוגרפיתב'סוציולוגיה14/07/201909:00
עבודה10414224דרכים לדעת: סדנה בשיטות מחקר איכותניותב'סוציולוגיה14/07/201909:00
עבודה10414225סוגיות מתודולוגיות בחקר ארגוניםב'סוציולוגיה14/07/201909:00
עבודה10514002שיטות מחקר כמותיות למתקדמיםב'לימודי עבודה14/07/201909:00
עבודה10514467מתודה ומחקר בהיסטוריה של עבודה ועסקיםב'לימודי עבודה14/07/201909:00
עבודה10713234יחסים בינאישיים בקבוצהב'פסיכולוגיה14/07/201909:00
עבודה10714756המערכת המוטורית במוח האדםב'פסיכולוגיה14/07/201909:00
עבודה10715615מדעי המוח הקוגניטיביים : בין מחקר ליישום**ב'פסיכולוגיה14/07/201909:00
עבודה10824170מבוא לפיתוח בר קיימאב'מ. ציבורית14/07/201909:00
עבודה10844003גישות פסיכולוגיות-חברתיותב'חקר סכסוכים14/07/201909:00
עבודה10852635אוריינות חדשותב'תקשורת14/07/201909:00
עבודה10852651The Net Generation: From Computer Games to Cellular Applicatב'לימודי עבודה/תקשורת/סוציולוגיה14/07/201909:00
עבודה10852654מנפצי המיתוסיםב'תקשורת14/07/201909:00
עבודה10853069שיח ציבורי, דיון דליברטיבי ושיתוף הציבור בעידן של תקשורת מקוב'תקשורת14/07/201909:00
עבודה10854203שיטות מחקר איכותניותב'תקשורת14/07/201909:00
בחינה10317777בחינת גמרב'מדע המדינה II15/05/201910:00
עבודה10714981אתיקה במחקר פסיכולוגי עם בני אדםב'פסיכולוגיה15/07/201909:00
בחינה10712316היסטוריה של הפסיכולוגיהב'פסיכולוגיה15/07/201909:0022/08/201909:00
עבודה10356010עיצוב מדיניות חוץ וקבלת החלטותב'לימודי דיפלומטיה15/07/201909:00
בחינת ביניים10554114קורס נושאי - נושאים נבחרים בשוק העבודהב'משאבי אנוש16/05/201911:00
בחינה10312105מחשבה מדינית בת זמננוב'מדע המדינה16/06/201909:0022/07/201909:00
בחינה10344014Politics and Media: Political Theories and Institutions throב'16/06/201909:00
בחינה10113220מדיניות כלכלית בישראל**ב'כלכלה16/06/201909:0021/07/201909:00
בחינה10714809פסיכופרמקולוגיהב'פסיכולוגיה16/06/201909:0016/07/201914:00
בחינה10851055שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולהב'חברה דיגיטלית//תקשורת16/06/201909:0023/07/201909:00
בחינה10311800מבוא למינהל ולמדיניות ציבוריתב'לימודי עבודה/מדע המדינה16/07/201909:0023/08/201909:00
עבודה10844239סוגיות תאורטיות ומעשיות בניהול סכסוכים בינ"לב'חקר סכסוכים16/07/201915:00
בחינה10114104תורת המשחקים וכלכלת אינפורמציה ב**ב'כלכלה16/07/201914:0018/08/201914:00
בחינה10712816פסיכולוגיה חברתית:מהבינאישי לקבוצתיב'/פסיכולוגיה16/07/201909:0021/08/201909:00
בחינה10712816פסיכולוגיה חברתית:מהבינאישי לקבוצתיב'פסיכולוגיה16/07/201909:0021/08/201909:00
עבודה10113331הבטים סוציולוגיים בכלכלהב'כלכלה16/08/201909:00
עבודה10854601Advertising and the Digital Ageב'תקשורת/סוציולוגיה17/03/201909:00
בחינה10112110המשק הישראלי והכלכלה הגלובליתב'כלכלה17/06/201909:0022/07/201909:00
בחינה10354040מדיניות החוץ של ישראלב'לימודי דיפלומטיה17/06/201909:0023/07/201909:00
בחינת בית10513416הון חברתי, רשתות חברתיות ושוק העבודהב'לימודי עבודה מועד א: 17/06/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 13.06.2019 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 22/07/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 18.07.2019 שעת לקיחה 09:00
בחינה10574042מדיניות החוץ של ישראלב'דיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית17/07/201910:0015/11/201909:00
בחינה10112500חשבונאות לכלכלניםב'כלכלה17/07/201909:0022/08/201909:00
בחינה10412616הגירה וחברהב'/לימודי עבודה/סוציולוגיה17/07/201909:0018/08/201909:00
בחינה10825000בחינת גמרב'מ. ציבורית17/07/201909:00
עבודה10584039קמפיינים פוליטייםב'דיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית17/07/201909:00
בחינה10112109מיקרו כלכלה בב'כלכלה18/06/201909:0024/07/201909:00
בחינה10334009International Law and the Middle East Conflictב'תכנית בינלאומית לדיפלומטיה ובטחון18/06/201910:00
בחינה10524025מלחמה, אסטרטגיה ודוקטרינות צבאיות**ב'לימודי דיפלומטיה/לימודי ביטחון/מדע המדינה II18/06/201909:0018/07/201914:00
בחינה10113550הסטוריה כלכליתב'כלכלה18/06/201914:0025/07/201914:00
בחינת בית10314487עלייתם ונפילתם של מדינות ומשטריםב'לימודי דיפלומטיה/מדע המדינה II מועד א: 18/06/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 16.06.2019 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 16/07/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 14.07.2019 שעת לקיחה 09:00
בחינת בית10714410פסיכולוגיה חברתית למתקדמים ב'ב'פסיכולוגיה מועד א: 18/07/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 11.07.2019 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 12/08/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 05.08.2019 שעת לקיחה 09:00
עבודה10661128תכנון עירוניב'מדיניות ציבורית למנהלים מתקדמים18/07/201909:00
בחינה10711123מבוא לתורות האישיותב'פסיכולוגיה18/07/201909:0019/08/201909:00
בחינה10712342מהתיאוריה המוסיקלית למציאות הקוגניטיביתב'פסיכולוגיה18/07/201909:0023/08/201909:00
עבודה10114550The Family in Macroeconomicsב'כלכלה19/05/201909:00
בחינה10713111מבחנים והערכה**ב'פסיכולוגיה19/06/201914:0024/07/201909:00
בחינה10091555מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםב'//כלל פקולטטי/לימודי עבודה/מדע המדינה/תקשורת/סוציולוגיה19/06/201909:0029/07/201909:00
בחינה10712904מבוא לפסיכולוגיה התפתחותיתב'פסיכולוגיה19/06/201914:0030/07/201909:00
בחינה10712909תפיסה ופסיכופיזיקהב'פסיכולוגיה19/07/201909:0020/08/201909:00
בחינה10313100התנהגות פוליטית בישראלב'מדע המדינה20/06/201909:0001/08/201909:00
בחינה10412290תיאוריה באנתרופולוגיהב'/סוציולוגיה20/06/201909:0026/07/201909:00
בחינה10554116נושאים נבחרים בניהול משאבי אנושב'משאבי אנוש20/06/201914:0017/07/201914:00
בחינה10844002ADR - גישות אלטרנטיביות ליישוב סכסוכיםב'חקר סכסוכים20/06/201914:0023/07/201914:00
בחינת ביניים10091555מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםב'//כלל פקולטטי/לימודי עבודה/מדע המדינה/תקשורת/סוציולוגיה20/06/201909:00
בחינת בית10824009שיטות מחקר וסטטיסטיקה למדיניות ציבוריתב'מ. ציבורית מועד א: 20/06/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 12.06.19 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 19/07/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 07.07.19 שעת לקיחה 09:00
בחינה10091102מבוא לכלכלה ללא כלכלניםב'כלל פקולטטי21/06/201909:0026/07/201909:00
בחינה10111112מתמטיקה לכלכלנים ב'ב'כלכלה21/06/201909:0025/07/201909:00
בחינה10113405שווקי המט"ח והשפעתם על המשקב'כלכלה21/06/201909:0029/07/201909:00
בחינה10714880שיטות מחקר בפסיכולוגיה פיזיולוגית ב'ב'פסיכולוגיה21/07/201909:0012/08/201914:00
בחינת בית10313699"מקום" במחשבה הפוליטית בישראלב'מדע המדינה מועד א: 21/07/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 14.07.2019 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 28/08/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 21.08.2019 שעת לקיחה 09:00
עבודה10413588וואחד על אחד - חוויות חיים אחרותב'סוציולוגיה21/07/201909:00
בחינת בית10413590מדינת הלאום בעידן הגלובליזציהב'לימודי עבודה/סוציולוגיה מועד א: 22/07/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 19.07.2019 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 26/08/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 23.08.2019 שעת לקיחה 09:00
עבודה10714768שחמט וקוגניציהב'/פסיכולוגיה22/07/201909:0013/08/201909:00
עבודה סמינריונית10334014Jewish International Politicsב'תכנית בינלאומית לדיפלומטיה ובטחון22/08/201909:00
עבודה סמינריונית10584018ריבונות, תעמולה ותקשורת: הגות ופרקטיקהב'דיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית22/09/201909:00
עבודה סמינריונית10824140קיימות חיובית-היבטים חיוביים במדיניות סביבהב'מ. ציבורית22/09/201909:00
בחינה10112102מאקרו כלכלה א'ב'כלכלה23/06/201909:0031/07/201909:00
בחינה10714346שיטות מחקר וסטטיסטיקהב'פסיכולוגיה23/06/201909:0025/07/201909:00
בחינת בית10714279פסיכופתולוגיה התפתחותיתב'פסיכולוגיה מועד א: 23/06/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 16.06.2019 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 23/07/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 16.07.2019 שעת לקיחה 09:00
בחינה10313841מעצמאות למעצמה: מדינאות של ארה"ב בראשית דרכה, 1776-1829ב'מדע המדינה23/06/201909:0028/07/201909:00
בחינת בית10584024רטוריקה ומנהיגות: מכיכר העיר ועד האינטרנטב'דיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית מועד א: 23/06/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 16.06.2019 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 11/08/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 04.08.2019 שעת לקיחה 09:00
בחינה10113474הגבלים עסקיים ורגולציה כלכלית**ב'כלכלה24/06/201909:0005/08/201909:00
בחינה10364019Quantitative Research Methodsב'הגירה24/06/201909:00
בחינה10411107ריבוד ואי שוויוןב'/סוציולוגיה24/06/201909:0002/08/201909:00
בחינת בית10114621צדק חלוקתיב'כלכלה מועד א: 24/07/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 22.07.2019 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 11/09/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 09.09.2019 שעת לקיחה 09:00
בחינה10712335צורות של מוות נפשיב'פסיכולוגיה25/06/201909:0030/07/201909:00
בחינה10312103כלכלה פוליטיתב'לימודי עבודה/מדע המדינה25/06/201909:0029/07/201909:00
עבודה10844005מבוא לגישות פוליטיות ומדיניות ציבורית בעניין יישוב סכסוכיםב'חקר סכסוכים25/07/201909:00
בחינה10111102יסודות הכלכלהב'כלכלה26/06/201914:0028/07/201909:00
בחינה10112103מיקרו כלכלה א'ב'כלכלה26/06/201909:0004/08/201909:00
בחינה10112104מיקרו כלכלה גב'כלכלה26/06/201914:0004/08/201914:00
בחינת בית10357777בחינת גמרב'לימודי דיפלומטיה מועד א: 26/07/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 27.06.2019 שעת לקיחה 09:00
בחינה10314582המלחמה: תיאוריה ומעשה - מנפוליאון לקלאוזביץ' - למלחמות העולב'כלכלה27/06/201909:0025/07/201909:00
בחינה10513414גלובליזציה וארגונים: עבודה, תרבות וזהותב'לימודי עבודה27/06/201909:0001/08/201909:00
בחינה10852205תקשורת חזותית: אינטרנט, פרסום, צילוםב'תקשורת27/06/201909:0006/08/201909:00
עבודה10844103גישות מיקרו כלכליות ליישוב סכסוכים- תורת המשחקיםב'חקר סכסוכים27/06/201915:00
בחינה10314582המלחמה: תיאוריה ומעשה - מנפוליאון לקלאוזביץ' - למלחמות העולב'לימודי דיפלומטיה/לימודי ביטחון/מדע המדינה II/מדע המדינה27/06/201909:0025/07/201909:00
בחינה10714769קשב: התנהגות ומוח**ב'פסיכולוגיה27/06/201914:0021/07/201909:00
עבודה10661112הערכת פרויקטים ציבורייםב'מדיניות ציבורית למנהלים מתקדמים27/06/201909:00
בחינה10113191Introduction to Financial Economics**ב'כלכלה28/06/201909:0002/08/201909:00
בחינה10311002פוליטיקה ומשטר בישראלב'מדע המדינה28/06/201909:0005/08/201909:00
עבודה10574010סוגיות בביטחון ישראל - בין עבר לעתידב'דיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית28/06/201909:00
בחינה10554114קורס נושאי - נושאים נבחרים בשוק העבודהב'משאבי אנוש28/06/201909:0023/07/201914:00
בחינה10554111שיטות מחקר כמותיות ב'ב'משאבי אנוש29/03/201908:3001/05/201914:00
בחינה10344022Research Methodsב'/תכנית בינלאומית לדיפלומטיה ובטחון29/05/201913:15
בחינת ביניים10514009שוק העבודהב'/לימודי עבודה30/04/201916:0031/05/201909:00
בחינה10514030ניהול משאבי אנושב'/לימודי עבודה30/06/201914:0007/08/201909:00
בחינה10712905פסיכולוגיה התפתחותית של המבוגר והזקןב'פסיכולוגיה30/06/201909:0006/08/201909:00
בחינה10412209יסודות המחקר החברתי וכתיבה אקדמיתב'/לימודי עבודה/סוציולוגיה30/06/201909:0007/08/201909:00
בחינת בית10413102חברה בישראלב'סוציולוגיה מועד א: 30/06/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 26.06.2019 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 16/08/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 13.08.2019 שעת לקיחה 09:00
בחינת בית10714593טיפולים קוגניטיביים התנהגותייםב'פסיכולוגיה מועד א: 30/06/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 30.06.2019 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 04/08/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 30.07.2019 שעת לקיחה 09:00
עבודה10414293הערכת פרוייקטיםב'סוציולוגיה30/07/201909:00
עבודה סמינריונית10713644מנגנונים מוחיים בחיקוי ולמידהבאפסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10713658היבטים נוירוביולוגיים של תסמונות נוירוגנטיותבאפסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10714431בעיות נבחרות בפסיכולוגיה חברתיתבאפסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10714691הפרעה אובססיבית-קומפולסיבית: תיאוריה ומחקרבאפסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10714758זיכרון עבודהבאפסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10714770מודעות וקשבבאפסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10714827מנגנונים נוירוביולוגיים והתנהגותיים בהתמכרות לאלכוהולבאפסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10715610חרדה והפרעות חרדהבאפסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10715704ניטור איומים ותהליכי תגמול חיובי בפסיכופתולוגיות שונותבאפסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10715900עיבוד לא מודע של אובייקטים אמיתיים בעולם החיצוניבאפסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10853143בין יחסי ציבור לדיגיטל - כלים יישומיים בתקשורת שיווקיתבאתקשורת
עבודה סמינריונית10713627פסיכואנליזה ומעורבות חברתיתבאפסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10714540השפעת לחץ והסרת גידול סרטני על פגיעות להתפתחות גרורותבאפסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10714698עמידות ילדים בתנאי חסך, טראומה ואלימותבאפסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10714879עמידות של ילדים בתנאי חסך, טראומה ואלימות ב'באפסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10715609ויסות רגשי ושליטה עצמיתבאפסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10715614ממשק מוח מכונה בנוירופסיכיאטריהבאפסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10715700מחקרים על התמודדות הורים ומורים עם אלימות ילדיםבאפסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10715710פסיכואנליזה ומעורבות חברתית ב'באפסיכולוגיה
עבודה סמינריונית10853144עיתונות חוקרתבאתקשורת
פרוייקט10714779היבטים תיאורטיים וממצאים חדשים בזיכרון עבודהבאפסיכולוגיה
פרוייקט10715706מנגנונים מוחיים של למידה וזיכרון בבני אדם**באפסיכולוגיה
עבודה10712324סדנת מחקרבאפסיכולוגיה01/08/201909:00
עבודה10854400פרקטיקום בתקשורת אסטרטגית ושיווק חברתיבאתקשורת14/07/201909:00
עבודה10714877פסיכותרפיה דינאמיתבאפסיכולוגיה14/07/201909:00
בחינה10334022Political Economyקתכנית בינלאומית לדיפלומטיה ובטחון
עבודה10516401סוגיות בניהול משאבי אנוש א'קלימודי עבודה
עבודה סמינריונית10554103סדנה בתהליכים קבוצתייםקמשאבי אנוש
בחינה10584040אתגרים אקטואליים בעולם משתנה: דיפלומטיה ציבוריתקדיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית01/11/201909:0029/11/201909:00
בחינה10661114עלות תועלת והערכת פרוייקטים ציבורייםקמדיניות ציבורית למנהלים מתקדמים06/09/201909:0006/10/201914:00
בחינה10335000Comprehensive Examקתכנית בינלאומית לדיפלומטיה ובטחון08/08/201809:00
בחינה10345000Comprehensive Examק08/08/201909:00
עבודה10584048אליטות ותקשורת בישראלקדיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית08/11/201909:00
בחינה10584049תקשורת והמזה"ת הגלובליקדיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית09/08/201909:0030/10/201913:00
בחינת בית10661134ניהול אסטרטגיקמדיניות ציבורית למנהלים מתקדמים23/07/201909:00
בחינה10114605שיטות מתמטיות לכלכלהקכלכלה23/09/201914:0022/10/201914:00
עבודה10334016Middle East Simulationקתכנית בינלאומית לדיפלומטיה ובטחון23/09/201909:00
עבודה10554008חברה, כלכלה ופוליטיקה בישראלקמשאבי אנוש24/10/201909:00
עבודה10584045אינטרנט ומדיה חברתיתקדיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית24/11/201909:00
בחינה10587777בחינת גמרקדיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית25/10/201909:00
בחינה10554102סוגיות בניהול משאבי אנושקמשאבי אנוש26/09/201909:0024/10/201909:00
בחינה10584031סכסוכים בעולם - נקודת מבט מהשטחקדיפלומטיה ובטחון ותקשורת פוליטית27/09/201909:0027/11/201913:00