א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.

בהצלחה!!!
סוגמס' קורסשם קורססמסטרתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
בחינה10311400מבוא למחשבה פוליטיתב'05/07/201909:0018/08/201909:00
בחינה10311800מבוא למינהל ולמדיניות ציבוריתב'16/07/201909:0023/08/201909:00
בחינה10311900מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיהב'12/07/201909:0014/08/201909:00
בחינה10312103כלכלה פוליטיתב'25/06/201909:0029/07/201909:00
בחינה10312105מחשבה מדינית בת זמננוב'16/06/201909:0022/07/201909:00
בחינה10312106פוליטיקה השוואתיתב'03/07/201909:0002/08/201909:00
בחינה10312108אסטרטגיה בעידן המודרניב'07/07/201909:0014/08/201909:00
בחינה10313100התנהגות פוליטית בישראלב'20/06/201909:0001/08/201909:00
בחינה10313102מדיניות ומדינאות מעשיתב'07/07/201909:0008/08/201909:00
בחינה10313832מבוא קצר לפילוסופיות של משפטב'10/07/201909:0019/08/201909:00
עבודה10313840קפיטליזם, תרבות ופוליטיקה בעולם הגלובאלי העכשווי - דיון ביקב'14/07/201909:00
בחינה10313841מעצמאות למעצמה: מדינאות של ארה"ב בראשית דרכה, 1776-1829ב'23/06/201909:0028/07/201909:00
בחינת ביניים10313841מעצמאות למעצמה: מדינאות של ארה"ב בראשית דרכה, 1776-1829ב'14/04/201909:0030/04/201909:00
עבודה10313842דת ומדינהב'
בחינת בית10313858יחסים בן לאומיים במרחב קיברנטיב' מועד א: 09/07/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 02.07.2019 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 20/08/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 13.08.2019 שעת לקיחה 09:00
עבודה סמינריונית10313953פרצופה של המדינה: כיצד מוסדות משפיעים על המשחק הפוליטי?ב'
עבודה סמינריונית10313962האוניברסיטה והסטודנט: אמת, פוליטיקה וידע בעידן הזהב'
עבודה סמינריונית10313965אתגרים חברתיים ומדיניותב'
עבודה סמינריונית10313970השאלה אודות הטכנולוגיה בסרטים של קריסטופר נולןב'
עבודה סמינריונית10313972הפוליטיקה של אי-שיוויון וחלוקת משאביםב'
עבודה10314109שיטות מחקר לתלמידי המסלול עם עבודת גמרב'14/07/201909:00
עבודה10314112תקשורת פוליטיתב'14/07/201909:00
עבודה סמינריונית10314485Elections, Voters and Leadersב'
בחינת בית10314487עלייתם ונפילתם של מדינות ומשטריםב' מועד א: 18/06/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 16.06.2019 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 16/07/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 14.07.2019 שעת לקיחה 09:00
בחינה10314582המלחמה: תיאוריה ומעשה - מנפוליאון לקלאוזביץ' - למלחמות העולב'27/06/201909:0025/07/201909:00
עבודה10315554ניתוח מחקר אמפיריב'14/07/201909:00
בחינה10317777בחינת גמרב'15/05/201910:00