א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.

בהצלחה!!!
סוגמס' קורסשם קורססמסטרתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
בחינה10844004גישות משפטיות ואתיקה ציבוריתא'31/01/201914:0004/03/201914:00
עבודה10844007שיטות ניהול משא ומתן כבסיס ליישוב סכסוכיםא'28/02/201909:00
עבודה10844101שיטות מחקר כמותיות ביישוב סכסוכים וגישורא'14/02/201909:00
עבודה10844102שיטות מחקר איכותיות ביישוב סכסוכים וגישורא'14/02/201909:00
עבודה סמינריונית10844205בניית הסכמות בארגונים: סוגיות מחקריות ויישומיותא'
עבודה10844211גישות תרבותיות לקונפליקטים ציבוריים וכלכלייםא'21/02/201915:00
עבודה10844227מנהיגות, פסיכולוגיה ופתרון סכסוכיםא'29/01/201915:00
עבודה10844232המשפחה כמערכת והפוליטיקה של משפחהא'26/02/201915:00
עבודה סמינריונית10844234הסכסוך הישראלי-פלשתיני; היסטוריה, חברה ותרבותא'
עבודה סמינריונית10844244סדנת תזהא'05/05/201915:00
בחינה10844245יישוב סכסוכים ובניית הסכמות בשלטון המקומיא'07/02/201914:0010/03/201914:00
עבודה סמינריונית10844424יישוב סכסוכים ביהדותא'
עבודה סמינריונית10844426הסכסוך כדרך חיים בישראל: חמישה סכסוכים מרכזייםא'
עבודה סמינריונית10844427דינאמיקה חיובית בארגונים ויצירת שינוי אפקטיביא'