א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.

בהצלחה!!!
סוגמס' קורסשם קורססמסטרתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
בחינה10512100מבוא ליחסי עבודהב'05/07/201909:0018/08/201909:00
עבודה10513405אי שוויון כלכלי חברתי בישראלב'14/07/201909:00
עבודה10513410ארגונים בספרות ובקולנועב'14/07/201909:00
בחינה10513414גלובליזציה וארגונים: עבודה, תרבות וזהותב'27/06/201909:0001/08/201909:00
בחינת בית10513416הון חברתי, רשתות חברתיות ושוק העבודהב' מועד א: 17/06/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 13.06.2019 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 22/07/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 18.07.2019 שעת לקיחה 09:00
עבודה סמינריונית10513500שינוי ארגוניב'
עבודה סמינריונית10513502עבודה ורווחה במאה ה-21ב'
עבודה סמינריונית10513503השתלבותם הכלכלית של מהגרים בשוק העבודהב'
עבודה10514002שיטות מחקר כמותיות למתקדמיםב'14/07/201909:00
בחינה10514009שוק העבודהב'08/07/201909:0021/08/201909:00
בחינת ביניים10514009שוק העבודהב'30/04/201916:0031/05/201909:00
בחינה10514030ניהול משאבי אנושב'30/06/201914:0007/08/201909:00
בחינת ביניים10514030ניהול משאבי אנושב'14/04/201917:0017/05/201910:00
עבודה10514079פרקטיקום במשאבי אנוש וייעוץ ארגוניב'14/07/201909:00
עבודה10514466קורס מחקר נושאי: עבודה, רווחה ומשפטב'14/07/201909:00
עבודה10514467מתודה ומחקר בהיסטוריה של עבודה ועסקיםב'14/07/201909:00
עבודה10514538עבודה ועובדים בראי הקולנועב'14/07/201909:00