א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.

בהצלחה!!!
סוגמס' קורסשם קורססמסטרתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
בחינה10311002פוליטיקה ומשטר בישראלא'08/02/201909:0024/03/201914:00
עבודה10311100כתיבה ומחקר במדע המדינהא'
בחינה10311400מבוא למחשבה פוליטיתא'28/01/201909:0001/03/201909:00
בחינה10311800מבוא למינהל ולמדיניות ציבוריתא'03/02/201909:0015/03/201909:00
בחינת ביניים10311800מנהל ציבורי ומדיניות ציבוריתא'28/11/201816:00
בחינה10311900מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיהא'22/01/201909:0025/02/201909:00
בחינה10312102שיטות מחקרא'20/01/201909:0021/02/201909:00
בחינה10312105מחשבה מדינית בת זמננוא'16/01/201909:0017/02/201909:00
בחינה10312106פוליטיקה השוואתיתא'05/02/201909:0022/03/201909:00
בחינה10312108אסטרטגיה בעידן המודרניא'11/02/201909:0031/03/201914:00
עבודה סמינריונית10313307בחירות בישראלא'
עבודה10313674הפרטה: שיקולים כלכליים ותהליך פוליטיא'13/02/201909:00
בחינת ביניים10313674הפרטה: שיקולים כלכליים ותהליך פוליטיא'04/12/201814:30
עבודה10313687בית משפט עליון אמריקאי: פוליטיקה וחוק נפגשיםא'13/02/201909:00
עבודה10313688זכויות וחירויות אזרחיות בדמוקרטיה האמריקאיתא'13/02/201909:00
עבודה סמינריונית10313790כתיבת חוקותא'
עבודה10313791מחשבה פוליטית יהודיתא'13/02/201909:00
בחינת בית10313793תיאוריות של אינטגרציהא' מועד א: 13/02/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 06.02.2019 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 17/03/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 10.03.2019 שעת לקיחה 09:00
בחינה10313795הפוליטיקה והדיפלומטיה של הספורטא'23/01/201909:0021/02/201909:00
עבודה10313797קפיטליזם ודמוקרטיהא'13/02/201909:00
בחינה10313810מבוא לממשל אמריקאיא'18/01/201909:0017/02/201909:00
בחינת ביניים10313810מבוא לממשל אמריקאיא'25/11/201813:0011/12/201815:00
עבודה סמינריונית10313817מחשבה פוליטית בישראלא'
עבודה10313821אירופה במשברא'13/02/201909:00
בחינת בית10313824הישראליזציה של היהדותא' מועד א: 17/01/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 15.01.2019 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 26/02/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 24.02.2019 שעת לקיחה 09:00
בחינה10313839פוליטיקה וטכנולוגיהא'03/02/201909:0024/03/201914:00
עבודה סמינריונית10313922טרור ומוסר ציבוריא'
עבודה סמינריונית10313951הרתעה ביחסים הבין-לאומייםא'
עבודה סמינריונית10313958משפט, ממשל וחוקה: אתגרים בדמוקרטיה המודרניתא'
עבודה סמינריונית10313963כיצד ללמוד פילוסופיה מדינית?א'
עבודה סמינריונית10313971"להביט לאנושות בעיניים": מוות, חופש והחיפוש אחר משמעותא'
עבודה10314100גישות ותאוריות לתלמידי המסלול עם עבודת גמרא'13/02/201909:00
בחינה10314105סטטסטיקה למתקדמיםא'22/01/201914:0018/02/201909:00
בחינת בית10314110המערכת הבינלאומיתא' מועד א: 04/02/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 28.01.2019 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 04/03/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 25.02.2019 שעת לקיחה 09:00
בחינה10314116מבחן פטור בסטטיסטיקהא'09/10/201810:00
עבודה10314117גישות ותיאוריות לתלמידי המסלול ללא עבודת גמרא'13/02/201909:00
בחינת בית10314431ניהליזם וקולנועא' מועד א: 04/02/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 13.01.2019 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 06/03/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 12.02.2019 שעת לקיחה 09:00
בחינה10314479כלכלה פוליטית בינלאומיתא'06/02/201909:0003/03/201914:00
עבודה10314481סוגיות אקטואליות בפילוסופיה פוליטיתא'13/02/201909:00
בחינת בית10314482מוסדות חוקות ותרבות דמוקרטיתא' מועד א: 05/02/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 03.02.2019 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 06/03/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 04.03.2019 שעת לקיחה 09:00
עבודה10314483מושג הריבונות בפילוסופיה פוליטיתא'13/02/201909:00
בחינת בית10314486מנהיגות, דמוקרטיה ופוליטיקה בעידן התקשורת הגלובאליתא' מועד א: 17/02/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 10.02.2019 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 17/03/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 10.03.2019 שעת לקיחה 09:00
עבודה10315550סדנת תכנון מחקר לדוקטורנטיםא'13/02/201909:00
בחינה10317777בחינת גמרא'16/01/201909:00