א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.

בהצלחה!!!
סוגמס' קורסשם קורססמסטרתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
בחינה10111102יסודות הכלכלהא'20/01/201909:0017/02/201909:00
בחינה10111108סטטיסטיקה לכלכלנים א'א'30/01/201909:0021/02/201909:00
בחינה10111109סטטיסטיקה לכלכלנים ב'א'23/01/201914:0024/02/201914:00
בחינה10111110מתמטיקה לכלכלנים א'א'14/01/201909:0012/02/201909:00
בחינה10111112מתמטיקה לכלכלנים ב'א'31/01/201909:0001/03/201909:00
בחינה10112102מאקרו כלכלה א'א'03/02/201909:0015/03/201909:00
בחינה10112103מיקרו כלכלה א'א'17/01/201909:0014/02/201914:00
בחינה10112104מיקרו כלכלה ג'א'14/01/201914:0014/02/201909:00
בחינה10112105מאקרו כלכלה ב'א'31/01/201909:0001/03/201909:00
בחינה10112106מבוא לאקונומטריקהא'23/01/201909:0024/02/201909:00
בחינה10112109מיקרו כלכלה ב'א'28/01/201914:0008/03/201909:00
בחינה10113165תולדות המחשבה הכלכלית: 1665-2015א'16/01/201909:0013/02/201909:00
עבודה10113193כלכלה בעולם ה- Big Dataא'13/02/201909:00
בחינה10113220מדיניות כלכלית בישראל**א'31/01/201914:0001/03/201909:00
בחינה10113321בנקאות בישראל: תאוריה ויישום**א'28/01/201909:0015/03/201909:00
בחינה10113509אופציות ושווקים פיננסייםא'20/01/201914:0019/02/201909:00
בחינה10113549תמריצים אינפורמציה וחוזיםא'25/01/201909:0026/02/201909:00
עבודה סמינריונית10113560משחקים בייסיאנים ועיצוב מכניזמים**א'31/03/201909:00
עבודה סמינריונית10113561נושאים במאקרו כלכלהא'31/03/201909:00
עבודה סמינריונית10113562נושאים בכלכלה יישומית: תאונות דרכים, פשע, והרתעה**א'31/03/201909:00
עבודה סמינריונית10113563כלכלה יישומית: רגולציה, סיכונים והתנהגות פרטיםא'31/03/201909:00
עבודה סמינריונית10113564נושאים בכלכלת עבודה ובכלכלת חינוך**א'31/03/201909:00
עבודה סמינריונית10113565נושאים במדיניות ציבורית ובמאקרו כלכלהא'31/03/201909:00
עבודה סמינריונית10113566יישומים למודלים כלכליים בשווקים פיננסים**א'31/03/201909:00
עבודה סמינריונית10113567כלכלת סייבר**א'31/03/201909:00
עבודה סמינריונית10113568נושאים בכלכלת בריאות וביטוח**א'31/03/201909:00
עבודה סמינריונית10113574הערכת מדיניות באמצעות ניתוח אמפירי סיבתי**א'31/03/201909:00
בחינה10114111תאוריה מיקרו כלכליתא'28/01/201914:0025/02/201914:00
10114116תאוריה מאקרו כלכלית א'**א'
10114205אקונומטריקה א'**א'
עבודה10114390תיאוריה כלכלית בעידן הכלכלה ההתנהגותיתא'14/02/201909:00
בחינת בית10114551Human Capital and Economic Growthא'29/01/201909:0026/02/201909:00
בחינה10114557Causal Inference Methods with Applications to Topics in Innoא'03/02/201914:0003/03/201914:00
עבודה10114558Frictions in Macroeconomicsא'14/02/201909:00
בחינה10114618שוקי עבודה ומחזורי עסקיםא'20/01/201914:0008/03/201909:00