א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.

בהצלחה!!!
סוגמס' קורסשם קורססמסטרתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
בחינה10411101מבוא לאנתרופולוגיהא'21/01/201909:0008/03/201909:00
בחינה10411102מבוא לסוציולוגיהא'15/01/201909:0019/02/201909:00
בחינה10411105מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברהא'29/01/201909:0031/03/201914:00
בחינה10412191תאוריות סוציולוגיות קלאסיותא'24/01/201909:0026/02/201914:00
בחינה10412608ארגונים וחברהא'08/02/201909:0017/03/201914:00
בחינה10412614רפואה וחברהא'29/01/201909:0010/03/201914:00
בחינת בית10412619פוליטיקה ואתנוגרפיהא' מועד א: 16/01/2019 בשעה: 09:00 ; תאריך לקיחה 14.01.2019 שעת לקיחה 09:00
מועד ב: 05/03/2019 בשעה: 14:00 ; תאריך לקיחה 03.03.2019 שעת לקיחה 09:00
בחינה10413100תאוריות סוציולוגיות בנות זמננוא'21/01/201909:0029/03/201909:00
בחינה10413389שיטות מחקר כמותיותא'04/02/201909:0015/03/201909:00
עבודה10413529אנתרופולוגיה של "תרבות אמריקאית"א'13/02/201909:00
עבודה10413536ביג דאטה: בין פרקטיקה לביקורתא'13/02/201909:00
עבודה10413592הסוציולוגיה של האטמוספירה: שינוי אקלים ונחלת הכלל הגלובליתא'13/02/201909:00
עבודה סמינריונית10413798בין האסתטי והפוליטי בחברה הפלסטינית: מבט אתנוגרפיא'
עבודה סמינריונית10413823פרצופה של המדינה: היבטים אתנוגרפייםא'
עבודה סמינריונית10413824אנתרופולוגיה של המוסרא'
עבודה10414111שיטות מחקר כמותיות למתקדמים: רגרסיה ליניארית ולוגיסטיתא'13/02/201909:00
עבודה10414263תיאוריות למתקדמים: ריבוד ואי שוויוןא'22/01/201918:00
עבודה10414277תיאוריות למתקדמים: סוגיות תיאורטיות באנתרופולוגיהא'13/02/201909:00
עבודה10414286תיאוריות למתקדמים: סוגיות נבחרות בסוציולוגיה של ארגוניםא'13/02/201909:00
עבודה10414296תיאוריות למתקדמים: אזרחות וחברה אזרחיתא'14/01/201909:00
עבודה10414297תיאוריות למתקדמים: צדק ושוויון: תיאוריות פילוסופיותא'13/02/201909:00
עבודה10414298תיאוריות למתקדמים: What's Up באנתרופולוגיה: מגמות עכשוויותא'13/02/201909:00
עבודה סמינריונית10414480כתיבה, ייצוג והדילמה הפוסט-מודרנית באנתרופולוגיהא'
עבודה סמינריונית10414482עין אנתרופולוגית על יפן העכשוויתא'
עבודה סמינריונית10414526פרקטיקום: ארגונים וארגוני שינוי חברתיא'
עבודה סמינריונית10414551קריאה בכתבי אלסדייר מקינטאיירא'
עבודה סמינריונית10414552עיון במושג הליברליזם בתיאוריה ובפרקטיקהא'
עבודה סמינריונית10414562פרקטיקום: אי שוויון וצדק חלוקתיא'