א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.

בהצלחה!!!
סוגמס' קורסשם קורססמסטרתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
בחינה10851051קו נקודה רשתב'08/07/201809:0015/08/201814:00
בחינה10851055שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולהב'17/06/201809:0024/07/201809:00
עבודה10852200שיטות מחקר כמותניות בתקשורתב'16/07/201814:00
בחינה10852205תקשורת חזותית: אינטרנט, פרסום, צילוםב'29/06/201809:0007/08/201809:00
בחינה10852229אתיקה ומדיניות התקשורתב'17/07/201809:0019/08/201814:00
עבודה10852647צעירות 2.0- ייצוגיהן במדיה ופעילויותיהן ברשתב'16/07/201809:00
עבודה10852649הצלחה תקשורתית ופוליטית בעידן הדיגיטליב'16/07/201809:00
עבודה10852650שיווק חברתי לקידום נושאים חברתייםב'16/07/201809:00
עבודה10853077נושאים בפילוסופיה של התקשורתב'16/07/201809:00
עבודה10853135תקשורת, גזענות וסקסיזםב'16/07/201809:00
עבודה10854102תאוריות בתקשורת ב':השפעות והשלכותב'16/07/201809:00
עבודה10854203שיטות מחקר איכותניותב'16/07/201809:00
עבודה10854322מנועי חיפוש וחברת המידעב'16/07/201809:00
עבודה10854430תקשורת בריאות: מהיפוקרטס לאפליקציותב'16/07/201809:00
עבודה10854441הדרכת הדמיון: השפה כטכנולוגיית תקשורתב'16/07/201809:00
עבודה10854400פרקטיקום בתקשורת אסטרטגית ושיווק חברתיבא16/07/201809:00