א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.

בהצלחה!!!
סוגמס' קורסשם קורססמסטרתאריך
מועד א
שעה
בחינה10511102על העבודהא'15/02/201809:00
עבודה10513410ארגונים בספרות ובקולנועא'19/02/201809:00
בחינה10513414גלובליזציה וארגונים: עבודה, תרבות וזהותא'08/02/201809:00
בחינה10514005שיטות מחקר איכותניות למתקדמיםא'04/02/201814:00
בחינה10514010התנהגות ארגוניתא'26/01/201809:00
בחינה10514040דיני עבודהא'18/02/201809:00
עבודה10514077קורס מחקר נושאי-היבטים חברתיים ותרבותיים של הגירהא'19/02/201809:00
בחינה10514545פנסיה ופרישהא'22/01/201814:00
עבודה10514548היסטוריה של עובדיםא'19/02/201809:00