א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.

בהצלחה!!!
סוגמס' קורסשם קורססמסטרתאריך
מועד א
שעה
בחינה10851050מבוא למדעי התקשורתא'06/02/201809:00
בחינה10851052לחקור תקשורתא'24/01/201809:00
בחינה10851054יסודות בחברת הרשתא'18/02/201809:00
עבודה10852202שיטות מחקר איכותניות בתקשורתא'19/02/201809:00
בחינה10852203תורות ההשפעהא'09/02/201809:00
בחינה10852204מפת התקשורתא'04/02/201809:00
עבודה10852635אוריינות חדשותא'19/02/201809:00
עבודה10852637פרקים בתולדות העיתונות העבריתא'19/02/201809:00
עבודה10852645סיקור הסכסוך הישראלי פלסטיניא'19/02/201809:00
עבודה10853138עוצמה ושליטה בעידן הדיגיטליא'19/02/201809:00
עבודה10854101תאוריות בתקשורת א':אידיאולוגיה, ביקורתא'19/02/201809:00
עבודה10854204שיטות מחקר כמותניותא'19/02/201809:00
עבודה10854400פרקטיקום בתקשורת אסטרטגית ושיווק חברתיבא16/07/201809:00