א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.

בהצלחה!!!
סוגמס' קורסשם קורססמסטרתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעהתאריך
מועד ג
שעה
בחינה10111102יסודות הכלכלהב'28/06/201809:0027/07/201809:00
בחינה10111108סטטיסטיקה לכלכלנים א'ב'18/07/201809:0012/08/201809:00
בחינה10111109סטטיסטיקה לכלכלנים ב'ב'04/07/201809:0013/08/201809:00
בחינה10111110מתמטיקה לכלכלנים א'ב'05/07/201809:0003/08/201809:00
בחינה10111112מתמטיקה לכלכלנים ב'ב'18/06/201809:0026/07/201809:00
בחינה10112102מאקרו כלכלה א'ב'24/06/201809:0001/08/201809:00
בחינה10112103מיקרו כלכלה א'ב'27/06/201814:0005/08/201814:00
בחינה10112104מיקרו כלכלה גב'27/06/201809:0005/08/201809:00
בחינה10112105מאקרו כלכלה ב'ב'06/07/201809:0012/08/201814:00
בחינה10112106מבוא לאקונומטריקהב'02/07/201809:0010/08/201809:00
בחינה10112109מיקרו כלכלה בב'19/06/201814:0025/07/201809:00
בחינה10112110המשק הישראלי והכלכלה הגלובליתב'22/06/201809:0017/08/201809:00
בחינה10112500חשבונאות לכלכלניםב'11/07/201809:0022/08/201809:00
בחינה10113161אינטגרציה כלכלית ופיננסית והמשברים מאז 2007ב'13/07/201809:0021/08/201809:00
בחינה10113191Introduction to Financial Economicsב'28/06/201809:0006/08/201809:00
עבודה10113193כלכלה בעולם ה- Big Dataב'16/07/201809:00
בחינה10113214מתמטיקה מתקדמת לכלכלניםב'03/07/201809:0012/08/201809:00
בחינה10113220מדיניות כלכלית בישראלב'17/06/201809:0024/07/201809:00
בחינה10113303כלכלה מונטרית בישראלב'06/07/201809:0015/08/201809:00
בחינה10113321בנקאות בישראל: תאוריה ויישוםב'09/07/201809:0019/08/201809:00
בחינה10113405שווקי המט"ח והשפעתם על המשקב'22/06/201809:0030/07/201814:00
בחינה10113474הגבלים עסקיים ורגולציה כלכליתב'25/06/201809:0003/08/201809:00
בחינה10113512רציונליות ומשחקיםב'19/07/201809:0024/08/201809:00
בחינה10113550הסטוריה כלכליתב'19/06/201809:0027/07/201809:00
עבודה סמינריונית10113560כלכלה מוניטרית ומערכת הבנקאותב'02/09/201809:00
עבודה סמינריונית10113560שווקים, רגולציה ותחרות בישראלב'02/09/201809:00
עבודה סמינריונית10113562יישומים למודלים כלכליים בשווקים פיננסיםב'02/09/201809:00
עבודה סמינריונית10113562כלכלה יישומית: סיכונים והתנהגות פרטיםב'02/09/201809:00
עבודה סמינריונית10113562כלכלה ציבורית וכלכלה פוליטיתב'02/09/201809:00
עבודה סמינריונית10113562מאקרו כלכלה ושוק העבודהב'02/09/201809:00
עבודה סמינריונית10113562מדיניות בנקים מרכזייםב'02/09/201809:00
עבודה סמינריונית10113562נושאים בכלכלה יישומית: תאונות דרכים, פשע, והרתעהב'02/09/201809:00
עבודה סמינריונית10113562נושאים בכלכלת עבודה וחינוךב'02/09/201809:00
עבודה סמינריונית10113562נושאים בכלכלת עבודה: היצע עבודה, תצרוכת, וחסכון משקי ביתב'02/09/201809:00
עבודה סמינריונית10113562נושאים במאקרו כלכלהב'02/09/201809:00
עבודה סמינריונית10113562תורת ההחלטות ותורת המשחקיםב'02/09/201809:00
עבודה סמינריונית10113562תכנון שווקיםב'02/09/201809:00
בחינה10114101תורת המשחקים וכלכלת אינפורמציה א'ב'27/04/201809:00
בחינה10114104תורת המשחקים וכלכלת אינפורמציה ב**ב'18/07/201814:00
בחינה10114108תיאוריה מאקרו כלכלית ב'ב'11/07/201814:00
עבודה10114163סוגיות אמפיריות בניתוח כלכלי של המשפטב'16/07/201809:00
עבודה10114218אקונומטריקה 2ב'23/07/201809:00
בחינת בית10114230כלכלת משפחה ומאקרו כלכלהב'21/06/201809:00
בחינת בית10114637החלטות בתנאי סיכוןב'03/07/201809:00
בחינת בית10114669Regional Economics: Finance and Policy**ב'23/07/201809:00
בחינת בית10114694סחר חוץ והשקעה חיצוניתב'30/05/201809:00
עבודה10114717Labor Market Discriminationב'11/05/201809:00