א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.

בהצלחה!!!
סוגמס' קורסשם קורססמסטרתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
בחינה10711117סטטיסטיקה לפסיכולוגים ב'ב'03/07/201809:0013/08/201809:00
בחינה10711122פסיכולוגיה פיזיולוגית ב'ב'15/07/201809:0020/08/201809:00
בחינה10711123מבוא לתורות האישיותב'20/07/201809:0003/09/201809:00
עבודה10711124תאוריות אישיות- עבודה יישומיתב'16/07/201809:00
בחינה10712316היסטוריה של הפסיכולוגיהב'16/07/201809:0017/08/201809:00
בחינת בית10712335צורות של מוות נפשיב'26/06/201809:0010/08/201809:00
עבודה10712339בכל צבעי הקשת: סוגיות בחקר נטייה מינית וזהות מגדרב'16/07/201809:00
בחינה10712816פסיכולוגיה חברתית:מהבינאישי לקבוצתיב'20/07/201809:0023/08/201809:00
בחינה10712904מבוא לפסיכולוגיה התפתחותיתב'20/06/201809:0029/07/201809:00
בחינה10712905פסיכולוגיה התפתחותית של המבוגר והזקןב'04/07/201809:0007/08/201809:00
בחינה10712908פסיכולוגיה קוגניטיבית: פתרון בעיות ויצירתיותב'08/07/201809:0002/09/201809:00
בחינה10712909תפיסה ופסיכופיזיקהב'13/07/201809:0017/08/201809:00
בחינה10713111מבחנים והערכה**ב'19/06/201809:0025/07/201809:00
עבודה10713234יחסים בינאישיים בקבוצהב'16/07/201809:00
בחינת בית10714279פסיכופתולוגיה התפתחותיתב'18/06/201809:00
בחינה10714346שיטות מחקר וסטטיסטיקהב'24/06/201809:00
עבודה10714410פסיכולוגיה חברתית למתקדמים ב'**ב'16/07/201809:00
עבודה10714543להיות פסיכולוג קליני- זהות אישית ומקצועיתב'16/07/201809:00
עבודה10714749פילוסופיה של תהליכים מנטלייםב'16/07/201809:00
עבודה10714756המערכת המוטורית במוח האדםב'16/07/201809:00
עבודה10714768שחמט וקוגניציהב'16/07/201809:00
בחינה10714769קשב: התנהגות ומוח**ב'18/06/201809:00
עבודה10714773חשיבה יצירתית וחשיבה המצאתיתב'16/07/201809:00
עבודה10714781MATLAB-המשך**ב'16/07/201809:00
בחינה אמריקאית10714809פסיכופרמקולוגיהב'17/06/201809:00
בחינה אמריקאית10714830מבוא לשיטות מחקר באלקטרופיזיולוגיה בבני אדםב'09/07/201809:00
עבודה10714838נושאים מתקדמים בייצוג המוחי של פעולות מוטוריותב'16/07/201809:00
בחינה אמריקאית10714880שיטות מחקר בפסיכולוגיה פיזיולוגית ב'ב'16/07/201809:00
עבודה10714929אוריינטציה קוגניטיבית בטיפול: בריאות ומחלהב'16/07/201809:00
עבודה10714981אתיקה במחקר פסיכולוגי עם בני אדםב'16/07/201809:00
עבודה10715615מדעי המוח הקוגניטיביים : בין מחקר ליישום**ב'16/07/201809:00
עבודה10715942מבוא לטיפול דיאלקטי התנהגותי (DBT)ב'16/07/201809:00
בחינת בית10715943על הנרקסיזםב'26/06/201809:00
עבודה10712324סדנת מחקרבא16/07/201809:00
עבודה10714877פסיכותרפיה דינאמיתבא16/07/201809:00
עבודה10715600אבחון והערכה-1בא16/07/201809:00
עבודה10715605פרקטיקום- שנה א'בא16/07/201809:00
עבודה10715612פרקטיקום שנה ב'בא16/07/201809:00