א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.

בהצלחה!!!
סוגמס' קורסשם קורססמסטרתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
בחינה10311002פוליטיקה ומשטר בישראלב'29/06/201809:0001/08/201809:00
בחינה10311400מבוא למחשבה פוליטיתב'06/07/201809:0010/08/201809:00
בחינה10311800מבוא למינהל ולמדיניות ציבוריתב'17/07/201809:0024/08/201809:00
בחינה10311900מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיהב'13/07/201809:0019/08/201809:00
בחינה10312103כלכלה פוליטיתב'26/06/201809:0030/07/201809:00
בחינה10312105מחשבה מדינית בת זמננוב'17/06/201814:0023/07/201809:00
בחינה10312106פוליטיקה השוואתיתב'04/07/201809:0003/08/201809:00
בחינה10312108אסטרטגיה בעידן המודרניב'19/07/201809:0002/09/201809:00
בחינה10313100התנהגות פוליטית בישראלב'21/06/201809:0002/08/201809:00
בחינת ביניים10313100התנהגות פוליטית בישראלב' מועד א: 29/04/2018 בשעה: 09:00 ; בחינת בית
בחינה10313102מדיניות ומדינאות מעשיתב'05/07/201809:0009/08/201809:00
עבודה10313318מהפכות טכנולויות במלחמה(עודכן 14.9.17)ב'16/07/201809:00
בחינה10313679מדיניות החוץ של ישראלב'24/06/201809:0029/07/201809:00
עבודה10313791מחשבה פוליטית יהודיתב'16/07/201809:00
בחינת בית10313794אירופה, במאה ה-20 צמיחתה, התפתחותה, ומשבר של העידן המודרניב'09/07/201809:0014/08/201809:00
עבודה10313798"מגש הכסף" - מאה שנות כלכלה פוליטית בישראלב'16/07/201809:00
עבודה10313800מחשבה פוליטית ותרבות בעולם משתנהב'16/07/201809:00
בחינה10313810מבוא לממשל אמריקאיב'29/06/201809:0008/08/201809:00
בחינת ביניים10313810מבוא לממשל אמריקאיב'
בחינת בית10313817מחשבה פוליטית בישראלב'17/07/201809:0023/08/201809:00
עבודה10313918הפוליטיקה של הכסף ושל משטרים מוניטריים בינלאומייםב'16/07/201809:00
בחינה10314109שיטות מחקר לתלמידי המסלול עם עבודת גמרב'08/07/201809:00
עבודה10314112תקשורת פוליטיתב'16/07/201809:00
בחינת בית10314431ניהליזם וקולנועב'01/07/201809:0012/08/201809:00
בחינה10314487עלייתם ונפילתם של מדינות ומשטריםב'27/06/201814:00
בחינה10314582מבוא למחשבה אסטרטגית מודרניתב'18/06/201809:00
עבודה10315554ניתוח מחקר אמפיריב'16/07/201809:00
בחינה10317777בחינת גמרב'16/05/201810:00