א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.

בהצלחה!!!
סוגמס' קורסשם קורססמסטרתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
בחינה10091102מבוא לכלכלה ללא כלכלניםב'16/07/201809:0016/08/201809:00
בחינה10091555מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםב'20/06/201809:0030/07/201809:00
בחינה מעשית10091555מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםב'21/06/201809:00
בחינה10091820מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברהב'12/07/201809:0014/08/201809:00
בחינה10091840שיטת המשפט הישראליב'25/06/201809:0007/08/201809:00