א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.

בהצלחה!!!
סוגמס' קורסשם קורססמסטרתאריך
מועד א
שעה
בחינה10844002ADR - גישות אלטרנטיביות ליישוב סכסוכיםב'21/06/201814:00
עבודה10844003גישות פסיכולוגיות-חברתיותב'19/07/201809:00
עבודה10844005מבוא לגישות פוליטיות ומדיניות ציבורית בעניין יישוב סכסוכיםב'02/08/201809:00
בחינה10844008בחינה לפטור מסדנת גישורב'12/06/201813:00
עבודה10844103גישות מיקרו כלכליות ליישוב סכסוכים- תורת המשחקיםב'28/06/201809:00
בחינה10844230צדק מאחהב'05/07/201814:00
בחינה10844237היבטים במשפט הציבורי, הפרטי והעבודהב'12/07/201814:00
עבודה10844239סוגיות תאורטיות ומעשיות בניהול סכסוכים בינ"לב'26/07/201809:00
עבודה10844243סכסוכים באיכות הסביבהב'09/08/201809:00