א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.

בהצלחה!!!
סוגמס' קורסשם קורססמסטרתאריך
מועד א
שעה
בחינה10824015יסודות הכלכלהא'24/01/201809:00
בחינה10824018כלכלה ציבוריתא'30/01/201814:00
בחינה10824046משפט חוקתי ואתיקה ציבוריתא'04/02/201814:00
בחינה10824053מבוא למדיניות ציבוריתא'08/02/201814:00
בחינת ביניים10824053מבוא למדיניות ציבוריתא'15/12/201709:00
עבודה10824146קרקעות וצדק חלוקתיא'19/02/201809:00
עבודה10824166חשיבה אסטרטגיתא'19/02/201809:00
עבודה10824184התחדשות עירונית - סדנאא'19/02/201809:00
בחינה10825000בחינת גמרא'18/02/201809:00