א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.

בהצלחה!!!
סוגמס' קורסשם קורססמסטרתאריך
מועד א
שעה
בחינה10711102מבוא למדעי הפסיכולוגיהא'13/02/201809:00
בחינה10711116סטטיסטיקה לפסיכולוגים א'א'05/02/201809:00
בחינת ביניים10711116סטטיסטיקה לפסיכולוגים א'א'08/12/201711:00
בחינה10711121פסיכולוגיה פיזיולוגית א'א'19/02/201809:00
עבודה10711124תאוריות אישיות- עבודה יישומית**א'19/02/201809:00
בחינה10712103שיטות מחקר בפסיכולוגיהא'26/01/201809:00
בחינה10712114ניתוח שונות ויישומי מחשבא'06/02/201809:00
בחינה10712306מידע, קליטה, עיבוד, ייצוג ואחסוןא'29/01/201814:00
בחינה10712334פסיכולוגיה של הספורטא'04/02/201809:00
עבודה10712337מודלים חישוביים בפסיכולוגיהא'19/02/201809:00
עבודה10712338מודלים חישוביים בפסיכולוגיהא'19/02/201809:00
בחינה10712815פסיכולוגיה חברתית: מהאישי לבינאישיא'30/01/201809:00
בחינה10712907מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיביתא'15/02/201809:00
בחינה10712911למידה-התניה קלאסית ואופרנטית:תופעות בסיסיות וניתוח תאורטיא'23/01/201809:00
בחינה10713109מבוא לפסיכופתולוגיהא'11/02/201809:00
בחינה10713707מבוא לפסיכולוגיה של הבריאות**א'19/02/201809:00
עבודה10714102פסיכולוגיה חברתית למתקדמים א'א'19/02/201809:00
עבודה10714369הנחיית קבוצות: ניתוח התהליך הקבוצתי**א'19/02/201809:00
בחינה אמריקאית10714480שיטות מחקר בפסיכולוגיה פיזיולוגית א'א'07/02/201814:00
עבודה10714482הקונפליקט היהודי ערביא'19/02/201809:00
עבודה10714654פסיכולוגיה חברתית בשירות הבריאותא'19/02/201809:00
בחינה10714737חקר התודעה: התנהגות ומוח**א'23/01/201809:00
עבודה10714748קבלת החלטות: תיאוריות, מודלים ותהליכים קוגניטיבייםא'19/02/201809:00
עבודה10714772פתרון בעיות : המודלים הקלאסיים וגישות חדשותא'19/02/201809:00
עבודה10714836תכנון ותכנות ניסויי ב- MATLAB- מתחיליםא'19/02/201809:00
עבודה10714839נוירוביולוגיה של התמכרות לסמים ואלכוהול**א'19/02/201809:00
בחינת בית10714933אינטגרציה סמנטית: כיצד מקודדים ונקשרים מושגיםא'28/01/201809:00
עבודה10714968יחסים ותהליכים בין קבוצתייםא'19/02/201809:00
בחינת בית10715519זיכרון אנושי א'**א'05/02/201809:00
עבודה10715602מבוא לטיפול בילדים ומתבגריםא'19/02/201809:00
עבודה10712324סדנת מחקרבא16/07/201809:00
עבודה10714877פסיכותרפיה דינאמיתבא16/07/201809:00
עבודה10715600אבחון והערכה-1בא16/07/201809:00
עבודה10715605פרקטיקום- שנה א'בא16/07/201809:00
עבודה10715612פרקטיקום שנה ב'בא16/07/201809:00