א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.

בהצלחה!!!
סוגמס' קורסשם קורססמסטרתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
בחינה10111102יסודות הכלכלהא'28/01/201809:0026/02/201809:00
בחינה10111108סטטיסטיקה לכלכלנים א'א'12/02/201809:0011/03/201809:00
בחינה10111109סטטיסטיקה לכלכלנים ב'א'31/01/201814:0009/03/201809:00
בחינה10111110מתמטיקה לכלכלנים א'א'22/01/201814:0022/02/201814:00
בחינה10111112מתמטיקה לכלכלנים ב'א'09/02/201809:0018/03/201814:00
בחינה10112102מאקרו כלכלה א'א'11/02/201814:0029/03/201809:00
בחינה10112103מיקרו כלכלה א'א'25/01/201809:0004/03/201809:00
בחינה10112104מיקרו כלכלה ג'א'22/01/201809:0022/02/201809:00
בחינה10112105מאקרו כלכלה ב'א'08/02/201809:0018/03/201809:00
בחינה10112106מבוא לאקונומטריקהא'31/01/201809:0009/03/201809:00
בחינה10112109מיקרו כלכלה ב'א'05/02/201809:0016/03/201809:00
בחינה10113220מדיניות כלכלית בישראלא'12/02/201814:0028/03/201809:00
בחינה10113301מימון ציבוריא'28/01/201814:0027/02/201809:00
בחינה10113303כלכלה מוניטרית בישראלא'01/02/201809:0002/03/201809:00
בחינה10113461מדיניות כלכלית וחברתית בישראלא'25/01/201814:0025/02/201809:00
בחינה10113509אופציות ושווקים פיננסייםא'09/02/201809:0025/03/201814:00
עבודה סמינריונית10113560שווקים פיננסים**א'08/04/201809:00
עבודה סמינריונית10113560שווקים, רגולציה ותחרות בישראל**א'08/04/201809:00
עבודה סמינריונית10113562כלכלה יישומית: סיכונים והתנהגות פרטים**א'08/04/201809:00
עבודה סמינריונית10113562כלכלת משפחה**א'08/04/201809:00
עבודה סמינריונית10113562כלכלת סייבר**א'08/04/201809:00
עבודה סמינריונית10113562משברים פיננסיים**א'08/04/201809:00
עבודה סמינריונית10113562נושאים בכלכלה יישומית: תאונות דרכים, פשע, והרתעה**א'08/04/201809:00
עבודה סמינריונית10113562נושאים בכלכלת בריאות וביטוח**א'08/04/201809:00
עבודה סמינריונית10113562נושאים בכלכלת עבודה: היצע עבודה, תצרוכת, וחסכון משקי בית**א'08/04/201809:00
עבודה סמינריונית10113562נושאים במאקרו כלכלה**א'08/04/201809:00
עבודה סמינריונית10113562נושאים במדיניות ציבורית ובמאקרו כלכלה**א'08/04/201809:00
בחינה10114111תאוריה מיקרו כלכליתא'12/02/201814:00
בחינה10114618שוקי עבודה ומחזורי עסקיםא'29/01/201814:00
בחינת בית10114714Topics in Empirical Corporate Financeא'21/02/201809:00
עבודה10114715Theory and Practice of Votingא'19/02/201809:00
בחינה10114716ארועי קיצון כלכליים משברים גדולים ואינפלציותא'04/02/201814:00