א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.

בהצלחה!!!
סוגמס' קורסשם קורססמסטרתאריך
מועד א
שעה
בחינה10851050מבוא למדעי התקשורתא'14/02/201709:00
בחינה10851052לחקור תקשורתא'02/02/201714:00
בחינה10851055שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולהא'27/02/201709:00
עבודה10852202שיטות מחקר איכותניות בתקשורתא'01/03/201709:00
בחינה10852203תורות ההשפעהא'28/02/201714:00
בחינה10852204מפת התקשורתא'12/02/201714:00
עבודה10852635אוריינות חדשותא'01/03/201709:00
עבודה10852637פרקים בתולדות העיתונותא'01/03/201709:00
עבודה10853077נושאים בפילוסופיה של התקשורתא'01/03/201709:00
עבודה10854101תאוריות בתקשורת א':אידיאולוגיה, ביקורתא'01/03/201709:00
עבודה10854432אתיקה ופרקטיקה בשיווק חברתי**א'01/03/201709:00
עבודה10853000המדיה - מבט מקרובבא
עבודה10854105מחקרים עכשוויים בתקשורת - שנתיבא