א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.

בהצלחה!!!
סוגמס' קורסשם קורססמסטרתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעהתאריך
מועד ג
שעה
בחינה10111102יסודות הכלכלהא'05/02/201709:0006/03/201709:00
בחינה10111108סטטיסטיקה לכלכלנים א'א'20/02/201709:0005/04/201709:00
בחינה10111109סטטיסטיקה לכלכלנים ב'א'08/02/201709:0024/03/201709:00
בחינה10111110מתמטיקה לכלכלנים א'א'30/01/201709:0002/03/201709:00
בחינה10111112מתמטיקה לכלכלנים ב'א'17/02/201709:0017/03/201709:00
בחינה10112102מאקרו כלכלה א'א'19/02/201714:0007/04/201709:00
בחינה10112103מיקרו כלכלה א'א'02/02/201709:0010/03/201709:00
בחינה10112104מיקרו כלכלה ג'א'30/01/201709:0003/03/201709:00
בחינה10112105מאקרו כלכלה ב'א'16/02/201709:0017/03/201709:00
בחינה10112106מבוא לאקונומטריקהא'08/02/201709:0026/03/201709:00
בחינה10112109מיקרו כלכלה ב'א'13/02/201714:0019/03/201714:00
בחינה10113132מבוא לתורת המשחקים - קורס Honor למצטייניםא'23/02/201709:0006/04/201709:00
בחינה10113220מדיניות כלכלית בישראלא'20/02/201709:0024/03/201709:00
בחינה10113221ארגון תעשייתי, פיקוח והגבלים עסקייםא'17/02/201709:0018/04/201709:00
בחינה10113303כלכלה מוניטרית בישראלא'09/02/201709:0017/03/201709:00
בחינה10113321בנקאות בישראל: תאוריה ויישוםא'05/02/201714:0008/03/201709:00
בחינה10113461מדיניות כלכלית וחברתית בישראלא'02/02/201714:0005/03/201714:00
בחינה10113509אופציות ושווקים פיננסייםא'01/03/201709:0021/04/201709:00
בחינה10113549תמריצים, אינפורמציה וחוזיםא'26/02/201709:0002/04/201709:00
בחינה10114111תאוריה מיקרו כלכליתא'
בחינה10114111תאוריה מיקרו כלכליתא'12/02/201714:00
בחינה10114116תאוריה מאקרו כלכלית א'**א'
בחינה10114167משבר כלכליא'
עבודה10114167משבר כלכליא'01/03/201709:00
בחינה10114205אקונומטריקה א'**א'
עבודה10114620נושאים בהיסטוריה כלכלית של המאה העשריםא'01/03/201709:00
עבודה10114686קבלת החלטות בתנאי אי וודאותא'01/03/201709:00
בחינת בית10114713DYNAMIC GAMES: NUMERICAL METHODS AND APPLICATIONSא'18/12/201609:00