א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.

בהצלחה!!!
סוגמס' קורסשם קורססמסטרתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
בחינה10512002שיטות מחקר כמותיותב'25/07/201714:0007/09/201709:00
בחינת ביניים10512002שיטות מחקר כמותיותב'11/06/201713:0007/07/201709:00
בחינה10512100מבוא ליחסי עבודהב'30/07/201714:0014/09/201709:00
עבודה10513404ייעוץ ארגוניב'30/07/201709:00
עבודה10513405אי-שוויון כלכלי-חברתי בישראלב'30/07/201709:00
עבודה10513409מנהיגות: הפוליטיקה של הובלת שינויים ותהליכים בארגוני עבודהב'30/07/201709:00
עבודה10514002שיטות מחקר כמותיות** השיעור יתקיים פעם בשבועיים**ב'30/07/201714:00
בחינה10514009שוק העבודהב'14/07/201709:0018/08/201709:00
בחינת ביניים10514009שוק העבודהב'09/05/201716:0009/06/201709:00
בחינה10514030ניהול משאבי אנושב'11/07/201709:0011/08/201709:00
בחינת ביניים10514030ניהול משאבי אנושב'14/05/201717:0023/06/201709:00
עבודה10514538עבודה ועובדים בראי הקולנועב'30/07/201709:00
עבודה10514564פנסיה, פרישה וגילנותב'30/07/201709:00