א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.

בהצלחה!!!
סוגמס' קורסשם קורססמסטרתאריך
מועד א
שעה
בחינה10711116סטטיסטיקה לפסיכולוגים א'א'13/02/201709:00
בחינה אמריקאית10711121פסיכולוגיה פיזיולוגית א'א'28/02/201709:00
עבודה10711124תאוריות אישיות- עבודה יישומית**א'01/03/201709:00
בחינה אמריקאית10712103שיטות מחקר בפסיכולוגיהא'10/02/201709:00
בחינה אמריקאית10712306מידע, קליטה, עיבוד, ייצוג ואחסוןא'06/02/201714:00
בחינה10712328"כחול זה צבע של בנים"? - סוגיות בפסיכולוגיה של מגדר**א'27/02/201709:00
בחינה10712334פסיכולוגיה של הספורטא'13/02/201709:00
עבודה10712336למה קשה לחשוב? הבטים קוגניטיבים לעיבוד מידעא'
עבודה10712337מודלים חישוביים בפסיכולוגיהא'01/03/201709:00
בחינה אמריקאית10712815פסיכולוגיה חברתית: מהאישי לבינאישיא'05/02/201714:00
בחינה אמריקאית10712907מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיביתא'23/02/201714:00
בחינה אמריקאית10713109מבוא לפסיכופתולוגיהא'15/02/201709:00
עבודה10714102פסיכולוגיה חברתית למתקדמים א'א'01/03/201709:00
עבודה10714306הדרכה קלינית בריאיון ילדיםא'
עבודה10714390תפיסה וקשב א'**א'01/03/201709:00
בחינה אמריקאית10714480שיטות מחקר בפסיכולוגיה פיזיולוגית א'א'14/03/201708:00
עבודה10714482הקונפליקט היהודי ערביא'
בחינת בית10714593טיפולים קוגניטיביים התנהגותיים: היבטים תיאורטייםא'26/02/201709:00
עבודה10714617אתיקה מקצועית בפסיכולוגיה קליניתא'
עבודה10714681טיפול דינמי קצר מועדא'01/03/201709:00
בחינת בית10714705קשב וארגון קוגניטיבי בתפיסה ובזכרון א'א'14/02/201709:00
בחינה10714737חקר התודעה: התנהגות ומוח**א'30/01/201714:00
עבודה10714748קבלת החלטות: תיאוריות, מודלים ותהליכים קוגניטיבייםא'01/03/201709:00
בחינה10714775זיכרון עבודה- מגישה מבנית לגישה תהליכיתא'08/02/201709:00
עבודה10714836תכנון ותכנות ניסויי ב- MATLAB- מתחיליםא'
בחינת בית10714933אינטגרציה סמנטית: כיצד מקודדים ונקשרים מושגיםא'20/02/201709:00
עבודה10714967התפתחות חברתיתא'01/03/201709:00
בחינה10714968יחסים ותהליכים בין קבוצתייםא'
בחינה10715602מבוא לטיפול בילדים ומתבגריםא'21/02/201709:00
עבודה10715600אבחון והערכה-1בא30/08/201709:00
עבודה10715606אבחון והערכה 2- תרגילבא