א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה.
ד) בחינות הבית יחולקו במועד הנקוב בלוח ע"י המרצים/מזכירויות החוגים.
ה) רק תלמידי תואר ראשון המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.

בהצלחה!!!
סוגמס' קורסשם קורססמסטרתאריך
מועד א
שעה
בחינה10311002פוליטיקה ומשטר בישראלא'26/02/201709:00
בחינה10311400מבוא למחשבה פוליטיתא'12/02/201709:00
בחינה10311800מבוא למינהל ולמדיניות ציבוריתא'19/02/201709:00
בחינה10311900מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיהא'07/02/201709:00
בחינה10312103כלכלה פוליטיתא'02/02/201714:00
בחינה10312105מחשבה מדינית בת זמננוא'06/02/201714:00
בחינה10312106פוליטיקה השוואתיתא'21/02/201709:00
בחינה10312108אסטרטגיה בעידן המודרניא'26/02/201714:00
עבודה10313694מחשבה פוליטית ביקורתית עכשוויתא'01/03/201709:00
בחינה10313697פוליטיקה והכלכלה הבינלאומיתא'14/02/201709:00
עבודה10313793תיאוריות של אינטגרציהא'
עבודה10313797הפוליטיקה של הכלכלה: סוגיות עכשוויותא'01/03/201709:00
בחינה10313841מעצמאות למעצמה: מדינאות של ארה"ב בראשית דרכה, 1776-1829א'01/02/201709:00
בחינת ביניים10313841מעצמאות למעצמה: מדינאות של ארה"ב בראשית דרכה, 1776-1829א'20/12/201610:15
בחינה10313918הפוליטיקה של הכסף ושל משטרים מוניטריים בינלאומייםא'28/02/201709:00
עבודה10314100גישות ותאוריות לתלמידי המסלול עם עבודת גמרא'01/03/201709:00
בחינה10314105סטטסטיקה למתקדמיםא'07/02/201714:00
עבודה10314112תקשורת פוליטיתא'01/03/201709:00
בחינה10314116מבחן פטור בסטטיסטיקהא'26/10/201609:00
עבודה10314117גישות ותאוריות לתלמידי המסלול ללא עבודת גמרא'01/03/201709:00
בחינת בית10314431ניהליזם וקולנועא'15/02/201709:00
עבודה10314481סוגיות אקטואליות בפילוסופיה פוליטיתא'01/03/201709:00
בחינת בית10314482מוסדות חוקות ותרבות דמוקרטיתא'24/01/201709:00
עבודה10314483מושג הריבונות בפילוסופיה פוליטיתא'01/03/201709:00
בחינת בית10314486מנהיגות דמוקרטיה ופוליטיקה בעידן התקשורת הגלובאליא'14/02/201709:00
בחינה10317777מבחן מסכםא'18/01/201710:00