מס' קורסשם קורססמסטרתאריך
מועד א
שעהתאריך
מועד ב
שעה
0455306101גנטיקה של אוכלוסיות והתאוריה האבולוציוניתא'20/01/201409:0007/03/201408:30