%u05DE%u05E0%u05D5%u05EA %u05EA%u05E9"%u05E3

מערכת שעות: %u05E9%u05E0%u05D4 %u05D0' - %u05DB%u05D9%u05DE%u05D9%u05D4 %u05D1%u05D9%u05D5%u05DC%u05D5%u05D2%u05D9%u05D4 - %u05DE%u05E0%u05D4 03510300 - %u05E1%u05DE%u05E1%u05D8%u05E8 %u05D0'
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה
08:00
0366.1124.01
חדו"א 1 ג
שיעור
ד"ר בביצ'נקו יוסף

0366.1124.01
חדו"א 1 ג
שיעור
ד"ר בביצ'נקו יוסף

 
0351.1105.03
כימיה כללית 1
תרגיל
גב' פרידמן כלילה

 
09:00
0366.1124.01
חדו"א 1 ג
שיעור
ד"ר בביצ'נקו יוסף

0366.1124.01
חדו"א 1 ג
שיעור
ד"ר בביצ'נקו יוסף

 
0351.1105.03
כימיה כללית 1
תרגיל
גב' פרידמן כלילה

0366.1130.01
אלגברה ליניארית 1 ג
שיעור
ד"ר פרחי אלזה

10:00  
0351.1810.01
פיזיקה כללית א'1
שיעור
פרופ' פלבסקי אלכסנדר

 
0351.1810.01
פיזיקה כללית א'1
שיעור
פרופ' פלבסקי אלכסנדר

0366.1124.02
חדו"א 1 ג
תרגיל
מר יערי אושר

11:00  
0351.1810.01
פיזיקה כללית א'1
שיעור
פרופ' פלבסקי אלכסנדר

 
0351.1810.01
פיזיקה כללית א'1
שיעור
פרופ' פלבסקי אלכסנדר

0366.1124.02
חדו"א 1 ג
תרגיל
מר יערי אושר

12:00
0351.1110.01
כימיה כללית 2
שיעור
ד"ר קמינקר איליה

0351.1110.01
כימיה כללית 2
שיעור
ד"ר קמינקר איליה

 
0351.1105.01
כימיה כללית 1
שיעור
ד"ר סיט עמית

0351.1110.03
כימיה כללית 2
תרגיל
מר ניפקר גיל

13:00
0351.1110.01
כימיה כללית 2
שיעור
ד"ר קמינקר איליה

0366.1130.01
אלגברה ליניארית 1 ג
שיעור
ד"ר פרחי אלזה

 
0351.1105.01
כימיה כללית 1
שיעור
ד"ר סיט עמית

0351.1110.03
כימיה כללית 2
תרגיל
מר ניפקר גיל

14:00  
0366.1130.01
אלגברה ליניארית 1 ג
שיעור
ד"ר פרחי אלזה

 
0351.1810.03
פיזיקה כללית א'1
תרגיל
מר כהן איתמר

0366.1130.02
אלגברה ליניארית 1 ג
תרגיל
מר רטיג משה אהרון

15:00
0351.1105.01
כימיה כללית 1
שיעור
ד"ר סיט עמית

   
0351.1810.03
פיזיקה כללית א'1
תרגיל
מר כהן איתמר

0366.1130.02
אלגברה ליניארית 1 ג
תרגיל
מר רטיג משה אהרון

16:00
0351.1105.01
כימיה כללית 1
שיעור
ד"ר סיט עמית

0455.1512.02
מבוא לביולוגיה א'
שיעור
פרופ' גזית אהוד
פרופ' ארליך מרסלו

 
0455.1512.02
מבוא לביולוגיה א'
שיעור
פרופ' גזית אהוד
פרופ' ארליך מרסלו

 
17:00
0351.1105.01
כימיה כללית 1
שיעור
ד"ר סיט עמית

0455.1512.02
מבוא לביולוגיה א'
שיעור
פרופ' גזית אהוד
פרופ' ארליך מרסלו

 
0455.1512.02
מבוא לביולוגיה א'
שיעור
פרופ' גזית אהוד
פרופ' ארליך מרסלו

 
18:00      
0455.1512.02
מבוא לביולוגיה א'
שיעור
פרופ' גזית אהוד
פרופ' ארליך מרסלו

 
19:00          
20:00          
21:00