%u05DE%u05E0%u05D5%u05EA %u05EA%u05E9"%u05E3

מערכת שעות: %u05E9%u05E0%u05D4 %u05D1' - %u05DE%u05D3%u05E2 %u05D5%u05D4%u05E0%u05D3%u05E1%u05D4 %u05E9%u05DC %u05D7%u05D5%u05DE%u05E8%u05D9%u05DD %u05D5%u05DB%u05D9%u05DE%u05D9%u05D4 - %u05DE%u05E0%u05D4 03510700 - %u05E1%u05DE%u05E1%u05D8%u05E8 %u05D0' (%u05D0%u05D5%u05E4%u05E6%u05D9%u05D4 %u05E0%u05D5%u05E1%u05E4%u05EA %u05D1%u05D4%u05E0%u05D3%u05E1%u05D4 %u05D1%u05DC%u05D1%u05D3)
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה
08:00          
09:00
0581.2191.02
מבוא לגלים
תרגיל
גב' אמזלג אודליה

0581.2191.01
מבוא לגלים
שיעור
ד"ר בן כהן אסיה

0581.2130.02
שיטות מתמטיות
תרגיל
ד"ר כהן רועי

0581.2132.01
מעבדה במבוא למדע והנדסת חומרים לתלמידי חומרים
מעבדה
פרופ' כהן עמית
ד"ר לכמן-סנש נועה

 
10:00  
0581.2191.01
מבוא לגלים
שיעור
ד"ר בן כהן אסיה

0509.2805.04
מבוא להסתברות וסטטיסטיקה להנדסה מכנית
שיעור
ד"ר משיח- יעקבי איילה

0581.2132.01
מעבדה במבוא למדע והנדסת חומרים לתלמידי חומרים
מעבדה
פרופ' כהן עמית
ד"ר לכמן-סנש נועה

0351.2304.01
כימיה אורגנית 1
שיעור
פרופ' אמיר רועי

11:00
0351.2304.03
כימיה אורגנית 1
תרגיל
מר סלור גדי

0581.2191.01
מבוא לגלים
שיעור
ד"ר בן כהן אסיה

0509.2805.04
מבוא להסתברות וסטטיסטיקה להנדסה מכנית
שיעור
ד"ר משיח- יעקבי איילה

0581.2132.01
מעבדה במבוא למדע והנדסת חומרים לתלמידי חומרים
מעבדה
פרופ' כהן עמית
ד"ר לכמן-סנש נועה

0351.2304.01
כימיה אורגנית 1
שיעור
פרופ' אמיר רועי

12:00
0351.2202.01
תרמודינמיקה
שיעור
פרופ' דימנט חיים

0351.2202.03
תרמודינמיקה
תרגיל
מר גבע גלאור

0509.2805.04
מבוא להסתברות וסטטיסטיקה להנדסה מכנית
שיעור
ד"ר משיח- יעקבי איילה

 
0351.2202.01
תרמודינמיקה
שיעור
פרופ' דימנט חיים

13:00
0351.2202.01
תרמודינמיקה
שיעור
פרופ' דימנט חיים

0351.2202.03
תרמודינמיקה
תרגיל
מר גבע גלאור

0581.2111.02
מבוא למדע והנדסת חומרים לתלמידי חומרים
תרגיל
מר נודלמן רומן

 
0351.2202.01
תרמודינמיקה
שיעור
פרופ' דימנט חיים

14:00
0581.2130.01
שיטות מתמטיות
שיעור
ד"ר כהן רועי

0581.2111.01
מבוא למדע והנדסת חומרים לתלמידי חומרים
שיעור
פרופ' ריכטר שחר

0509.2805.06
מבוא להסתברות וסטטיסטיקה להנדסה מכנית
תרגיל
מר בראז אבי

   
15:00
0581.2130.01
שיטות מתמטיות
שיעור
ד"ר כהן רועי

0581.2111.01
מבוא למדע והנדסת חומרים לתלמידי חומרים
שיעור
פרופ' ריכטר שחר

     
16:00
0581.2130.01
שיטות מתמטיות
שיעור
ד"ר כהן רועי

0581.2111.01
מבוא למדע והנדסת חומרים לתלמידי חומרים
שיעור
פרופ' ריכטר שחר

     
17:00  
0351.2304.01
כימיה אורגנית 1
שיעור
פרופ' אמיר רועי

     
18:00  
0351.2304.01
כימיה אורגנית 1
שיעור
פרופ' אמיר רועי

     
19:00          
20:00          
21:00