%u05DE%u05E0%u05D5%u05EA %u05EA%u05E9"%u05E3

מערכת שעות: %u05E9%u05E0%u05D4 %u05D2' - %u05DE%u05D3%u05E2 %u05D5%u05D4%u05E0%u05D3%u05E1%u05D4 %u05E9%u05DC %u05D7%u05D5%u05DE%u05E8%u05D9%u05DD %u05D5%u05DB%u05D9%u05DE%u05D9%u05D4 - %u05DE%u05E0%u05D4 03510900 - %u05E7%u05D1%u05D5%u05E6%u05D4 01 - %u05E1%u05DE%u05E1%u05D8%u05E8 %u05D1'
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה
08:00
0351.2302.01
מעבדה בכימיה אורגנית
מעבדה
פרופ' פורטנוי משה

   
0581.3123.01
דיפוזיה במוצקים
שיעור
מר המו אלירן

 
09:00
0351.2302.01
מעבדה בכימיה אורגנית
מעבדה
פרופ' פורטנוי משה

0581.4132.01
מבוא לקריסטלוגרפיה ואנליזה מבנית
שיעור
ד"ר גורפמן סמיון

 
0581.3123.01
דיפוזיה במוצקים
שיעור
מר המו אלירן

 
10:00
0351.2302.01
מעבדה בכימיה אורגנית
מעבדה
פרופ' פורטנוי משה

0581.4132.01
מבוא לקריסטלוגרפיה ואנליזה מבנית
שיעור
ד"ר גורפמן סמיון

 
0351.2809.03
ביוכימיה לכימאים
תרגיל
מר ליבל גיא

 
11:00
0351.2302.01
מעבדה בכימיה אורגנית
מעבדה
פרופ' פורטנוי משה

0581.4132.01
מבוא לקריסטלוגרפיה ואנליזה מבנית
שיעור
ד"ר גורפמן סמיון

0512.1205.05
מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים
תרגיל
מר ויטלסון רן

0351.2809.03
ביוכימיה לכימאים
תרגיל
מר ליבל גיא

 
12:00
0351.2302.01
מעבדה בכימיה אורגנית
מעבדה
פרופ' פורטנוי משה

0581.3123.02
דיפוזיה במוצקים
תרגיל
מר המו אלירן

0351.2809.01
ביוכימיה לכימאים
שיעור
פרופ' הירש יואל
ד"ר רובינשטיין רתם

0581.3181.01
התנהגות מכנית של חומרים
שיעור
פרופ' גולדפרב אילן

 
13:00
0351.2302.01
מעבדה בכימיה אורגנית
מעבדה
פרופ' פורטנוי משה

0581.3133.01
אפיון חומרים
שיעור
פרופ' ריכטר שחר

0351.2809.01
ביוכימיה לכימאים
שיעור
פרופ' הירש יואל
ד"ר רובינשטיין רתם

0581.3181.01
התנהגות מכנית של חומרים
שיעור
פרופ' גולדפרב אילן

 
14:00
0351.2302.01
מעבדה בכימיה אורגנית
מעבדה
פרופ' פורטנוי משה

0581.3133.01
אפיון חומרים
שיעור
פרופ' ריכטר שחר

0581.3123.01
דיפוזיה במוצקים
שיעור
מר המו אלירן

0581.3181.01
התנהגות מכנית של חומרים
שיעור
פרופ' גולדפרב אילן

 
15:00
0351.2302.01
מעבדה בכימיה אורגנית
מעבדה
פרופ' פורטנוי משה

0581.3133.01
אפיון חומרים
שיעור
פרופ' ריכטר שחר

0581.3181.02
התנהגות מכנית של חומרים
תרגיל
מר שור סטניסלב

0581.4132.02
מבוא לקריסטלוגרפיה ואנליזה מבנית
תרגיל
גב' ורטהיים ליאור

 
16:00
0351.2302.01
מעבדה בכימיה אורגנית
מעבדה
פרופ' פורטנוי משה

0581.3133.02
אפיון חומרים
תרגיל
מר רובינסקי לב

     
17:00
0509.2192.01
כתיבה טכנית באנגלית
שיעור
ד"ר סוסמן אב-רון אביבה

0581.4111.01
חומרים מרוכבים 2
שו"ת
פרופ' וינברג אמוץ

0512.1205.04
מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים
שיעור
ד"ר שפט גבריאל

0351.2809.01
ביוכימיה לכימאים
שיעור
פרופ' הירש יואל
ד"ר רובינשטיין רתם

 
18:00
0509.2192.01
כתיבה טכנית באנגלית
שיעור
ד"ר סוסמן אב-רון אביבה

0581.4111.01
חומרים מרוכבים 2
שו"ת
פרופ' וינברג אמוץ

0512.1205.04
מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים
שיעור
ד"ר שפט גבריאל

   
19:00  
0581.4111.01
חומרים מרוכבים 2
שו"ת
פרופ' וינברג אמוץ

0512.1205.04
מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים
שיעור
ד"ר שפט גבריאל

   
20:00          
21:00