%u05DE%u05E0%u05D5%u05EA %u05EA%u05E9%u05E4"%u05D1

מערכת שעות: %u05E9%u05E0%u05D4 %u05D0' - %u05DB%u05D9%u05DE%u05D9%u05D4 %u05D1%u05D9%u05D5%u05DC%u05D5%u05D2%u05D9%u05D4 - %u05DE%u05E0%u05D4 03510300 - %u05E1%u05DE%u05E1%u05D8%u05E8 %u05D1'
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה
08:00  
0455.1806.08
סטטיסטיקה
תרגיל
גב' אקסלרוד רחל

0351.1108.03
מעבדה בכימיה 1
מעבדה
פרופ' אבנשטיין יובל

 
0351.1109.01
מבוא לכימיה אורגנית
שיעור
פרופ' פורטנוי משה

09:00  
0455.1806.08
סטטיסטיקה
תרגיל
גב' אקסלרוד רחל

0351.1108.03
מעבדה בכימיה 1
מעבדה
פרופ' אבנשטיין יובל

 
0351.1109.01
מבוא לכימיה אורגנית
שיעור
פרופ' פורטנוי משה

10:00  
0351.1812.03
פיזיקה כללית א'2
תרגיל
0351.1108.03
מעבדה בכימיה 1
מעבדה
פרופ' אבנשטיין יובל

 
0455.1513.02
מבוא לביולוגיה ב'
שיעור
פרופ' אוהד ניר
ד"ר שטרן גרונדלנד עדי

11:00
0366.1125.02
חדו"א 2 ג
תרגיל
מר פליישר אופיר

0351.1812.03
פיזיקה כללית א'2
תרגיל
0351.1108.03
מעבדה בכימיה 1
מעבדה
פרופ' אבנשטיין יובל

 
0455.1513.02
מבוא לביולוגיה ב'
שיעור
פרופ' אוהד ניר
ד"ר שטרן גרונדלנד עדי

12:00
0366.1125.02
חדו"א 2 ג
תרגיל
מר פליישר אופיר

0455.1513.02
מבוא לביולוגיה ב'
שיעור
פרופ' אוהד ניר
ד"ר שטרן גרונדלנד עדי

0351.1108.03
מעבדה בכימיה 1
מעבדה
פרופ' אבנשטיין יובל

 
0351.1825.01
קינטיקה
שיעור
פרופ' מרקוביץ גיל

13:00
0351.1109.02
מבוא לכימיה אורגנית
תרגיל
0455.1513.02
מבוא לביולוגיה ב'
שיעור
פרופ' אוהד ניר
ד"ר שטרן גרונדלנד עדי

0351.1108.03
מעבדה בכימיה 1
מעבדה
פרופ' אבנשטיין יובל

 
0351.1825.01
קינטיקה
שיעור
פרופ' מרקוביץ גיל

14:00
0351.1825.03
קינטיקה
תרגיל
0366.1125.01
חדו"א 2 ג
שיעור
ד"ר בביצ'נקו יוסף

0351.1108.03
מעבדה בכימיה 1
מעבדה
פרופ' אבנשטיין יובל

0455.1514.02
מבוא לביולוגיה ג'
שיעור
פרופ' שרף ינון

0351.1812.01
פיזיקה כללית א'2
שיעור
ד"ר רון אלון

15:00
0351.1812.01
פיזיקה כללית א'2
שיעור
ד"ר רון אלון

0366.1125.01
חדו"א 2 ג
שיעור
ד"ר בביצ'נקו יוסף

   
0351.1812.01
פיזיקה כללית א'2
שיעור
ד"ר רון אלון

16:00
0351.1812.01
פיזיקה כללית א'2
שיעור
ד"ר רון אלון

     
0455.1806.01
סטטיסטיקה
שיעור
גב' סטוקלין ילנה

17:00        
0455.1806.01
סטטיסטיקה
שיעור
גב' סטוקלין ילנה

18:00        
0455.1806.01
סטטיסטיקה
שיעור
גב' סטוקלין ילנה

19:00          
20:00          
21:00