מנות תשפ"ב

מערכת שעות: שנה ג' - מדע והנדסה של חומרים וכימיה - מנה 03510950 - סמסטר א'
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה
08:00      
0581.3191.01
תכן ניסויים
שיעור
ד"ר גראבוב פבל

 
09:00      
0581.3191.01
תכן ניסויים
שיעור
ד"ר גראבוב פבל

0300.5031.01
מבוא לביולוגיה לכימאים
שיעור
ד"ר מאיו ליאור

10:00    
0581.3111.01
מטלורגיה פיזיקלית
שיעור
פרופ' שנק רוני

0581.3191.01
תכן ניסויים
שיעור
ד"ר גראבוב פבל

0581.3113.01
חומרים קרמיים
שיעור
ד"ר סוקול מקסים

11:00    
0581.3111.01
מטלורגיה פיזיקלית
שיעור
פרופ' שנק רוני

 
0581.3113.01
חומרים קרמיים
שיעור
ד"ר סוקול מקסים

12:00  
0581.3121.01
פיזיקה של חומרים
שיעור
ד"ר דיאגז לופז אוסבלדו

0581.3111.01
מטלורגיה פיזיקלית
שיעור
פרופ' שנק רוני

0581.3112.01
חומרים פולימריים
שיעור
ד"ר לכמן-סנש נועה

0581.3113.01
חומרים קרמיים
שיעור
ד"ר סוקול מקסים

13:00  
0581.3121.01
פיזיקה של חומרים
שיעור
ד"ר דיאגז לופז אוסבלדו

0581.3111.02
מטלורגיה פיזיקלית
תרגיל
גב' ברוך אסתר ספיר

0581.3112.01
חומרים פולימריים
שיעור
ד"ר לכמן-סנש נועה

0581.4371.02
חומרים במערכות אנרגיה
תרגיל
גב דהן מורן

14:00  
0581.3121.01
פיזיקה של חומרים
שיעור
ד"ר דיאגז לופז אוסבלדו

 
0581.3112.01
חומרים פולימריים
שיעור
ד"ר לכמן-סנש נועה

0581.3131.01
מעבדה בחומרים הנדסיים (לסטודנטים בחומרים)
מעבדה
פרופ' גולדפרב אילן
פרופ' אליעז נעם

15:00      
0581.4371.01
חומרים במערכות אנרגיה
שיעור
ד"ר רוזן בריאן

0581.3131.01
מעבדה בחומרים הנדסיים (לסטודנטים בחומרים)
מעבדה
פרופ' גולדפרב אילן
פרופ' אליעז נעם

16:00    
0581.3121.03
פיזיקה של חומרים
תרגיל
גב' כהן נתנאלה

0581.4371.01
חומרים במערכות אנרגיה
שיעור
ד"ר רוזן בריאן

0581.3131.01
מעבדה בחומרים הנדסיים (לסטודנטים בחומרים)
מעבדה
פרופ' גולדפרב אילן
פרופ' אליעז נעם

17:00      
0581.4371.01
חומרים במערכות אנרגיה
שיעור
ד"ר רוזן בריאן

 
18:00          
19:00          
20:00          
21:00