מנות תשפ"ב

מערכת שעות: %u05E9%u05E0%u05D4 %u05D0' - %u05DE%u05D3%u05E2 %u05D5%u05D4%u05E0%u05D3%u05E1%u05D4 %u05E9%u05DC %u05D7%u05D5%u05DE%u05E8%u05D9%u05DD %u05D5%u05DB%u05D9%u05DE%u05D9%u05D4 - %u05DE%u05E0%u05D4 03510500 - %u05E1%u05DE%u05E1%u05D8%u05E8 %u05D0'
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה
08:00
0581.1117.01
מבוא מתמטי 1 לתכנית חומרים-כימיה
שיעור
ד"ר יוסף יצחק

 
0509.1646.06
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' למכנית וחומרים
תרגיל
מר לוי רפאל

0351.1105.04
כימיה כללית 1
תרגיל
מר ברנהיימר ליאם

 
09:00
0581.1117.01
מבוא מתמטי 1 לתכנית חומרים-כימיה
שיעור
ד"ר יוסף יצחק

 
0509.1646.06
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' למכנית וחומרים
תרגיל
מר לוי רפאל

0351.1105.04
כימיה כללית 1
תרגיל
מר ברנהיימר ליאם

 
10:00
0509.1646.04
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' למכנית וחומרים
שיעור
מר יגר ירון

 
0509.1826.01
פיזיקה 1
שיעור
ד"ר טרכטנברוט בנימין

   
11:00
0509.1646.04
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' למכנית וחומרים
שיעור
מר יגר ירון

 
0509.1826.01
פיזיקה 1
שיעור
ד"ר טרכטנברוט בנימין

   
12:00
0351.1110.01
כימיה כללית 2
שיעור
ד"ר קמינקר איליה

0351.1110.01
כימיה כללית 2
שיעור
ד"ר קמינקר איליה

0581.1112.01
אופקים בהנדסת חומרים
שיעור
ד"ר לכמן-סנש נועה

0351.1105.01
כימיה כללית 1
שיעור
ד"ר סיט עמית

 
13:00
0351.1110.01
כימיה כללית 2
שיעור
ד"ר קמינקר איליה

0509.1826.01
פיזיקה 1
שיעור
ד"ר טרכטנברוט בנימין

 
0351.1105.01
כימיה כללית 1
שיעור
ד"ר סיט עמית

 
14:00  
0509.1826.01
פיזיקה 1
שיעור
ד"ר טרכטנברוט בנימין

0581.1117.01
מבוא מתמטי 1 לתכנית חומרים-כימיה
שיעור
ד"ר יוסף יצחק

0581.1117.02
מבוא מתמטי 1 לתכנית חומרים-כימיה
תרגיל
מר בייטנר דניאל

 
15:00
0351.1105.01
כימיה כללית 1
שיעור
ד"ר סיט עמית

 
0581.1117.01
מבוא מתמטי 1 לתכנית חומרים-כימיה
שיעור
ד"ר יוסף יצחק

0581.1117.02
מבוא מתמטי 1 לתכנית חומרים-כימיה
תרגיל
מר בייטנר דניאל

 
16:00
0351.1105.01
כימיה כללית 1
שיעור
ד"ר סיט עמית

 
0351.1110.04
כימיה כללית 2
תרגיל
גב' חסיד רוני

   
17:00
0351.1105.01
כימיה כללית 1
שיעור
ד"ר סיט עמית

0509.1646.04
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' למכנית וחומרים
שיעור
מר יגר ירון

0351.1110.04
כימיה כללית 2
תרגיל
גב' חסיד רוני

0509.1826.03
פיזיקה 1
תרגיל
מר בן יעקב אור

 
18:00  
0509.1646.04
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' למכנית וחומרים
שיעור
מר יגר ירון


2171.0054.02
אנגלית ברמת מתקדמים
שיעור
2171.0054.02
אנגלית ברמת מתקדמים
שיעור
0509.1826.03
פיזיקה 1
תרגיל
מר בן יעקב אור

 
19:00  
2171.0054.02
אנגלית ברמת מתקדמים
שיעור
2171.0054.02
אנגלית ברמת מתקדמים
שיעור
   
20:00          
21:00