מנות תשפ"ב

מערכת שעות: %u05E9%u05E0%u05D4 %u05D1' - %u05DE%u05D3%u05E2 %u05D5%u05D4%u05E0%u05D3%u05E1%u05D4 %u05E9%u05DC %u05D7%u05D5%u05DE%u05E8%u05D9%u05DD %u05D5%u05DB%u05D9%u05DE%u05D9%u05D4 - %u05DE%u05E0%u05D4 03510800 - %u05E7%u05D1%u05D5%u05E6%u05D4 02 - %u05E1%u05DE%u05E1%u05D8%u05E8 %u05D1'
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה
08:00    
0351.2305.01
כימיה אורגנית 2
שיעור
פרופ' שבת דורון

0351.2210.03
מעבדה בכימיה פיזיקלית1
מעבדה
ד"ר פליישר אבנר

0351.2212.02
אופקים בכימיה
שיעור
פרופ' כהן יורם

09:00    
0351.2305.01
כימיה אורגנית 2
שיעור
פרופ' שבת דורון

0351.2210.03
מעבדה בכימיה פיזיקלית1
מעבדה
ד"ר פליישר אבנר

0351.2212.02
אופקים בכימיה
שיעור
פרופ' כהן יורם

10:00  
0555.2407.03
מכניקת המוצקים
שיעור
מר סופר רותם

0351.2305.02
כימיה אורגנית 2
תרגיל
0351.2210.03
מעבדה בכימיה פיזיקלית1
מעבדה
ד"ר פליישר אבנר

0351.2206.04
קוונטים וקשר כימי
תרגיל
11:00  
0555.2407.03
מכניקת המוצקים
שיעור
מר סופר רותם

 
0351.2210.03
מעבדה בכימיה פיזיקלית1
מעבדה
ד"ר פליישר אבנר

0351.2206.04
קוונטים וקשר כימי
תרגיל
12:00
0351.2206.01
קוונטים וקשר כימי
שיעור
ד"ר כהן גיא

0555.2407.03
מכניקת המוצקים
שיעור
מר סופר רותם

   
0509.1820.21
תכנות - (פייתון)
תרגיל
13:00
0351.2206.01
קוונטים וקשר כימי
שיעור
ד"ר כהן גיא

0555.2407.04
מכניקת המוצקים
תרגיל
   
0509.1820.21
תכנות - (פייתון)
תרגיל
14:00
0351.2305.01
כימיה אורגנית 2
שיעור
פרופ' שבת דורון

       
15:00
0351.2305.01
כימיה אורגנית 2
שיעור
פרופ' שבת דורון

0512.1205.04
מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים
שיעור
ד"ר זיו עפר

0351.2206.01
קוונטים וקשר כימי
שיעור
0512.1205.05
מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים
תרגיל
מר ויטלסון רן

 
16:00
0351.2206.01
קוונטים וקשר כימי
שיעור
ד"ר כהן גיא

0512.1205.04
מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים
שיעור
ד"ר זיו עפר

0351.2206.01
קוונטים וקשר כימי
שיעור
0509.1820.19
תכנות - (פייתון)
שיעור
 
17:00  
0512.1205.04
מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים
שיעור
ד"ר זיו עפר

 
0509.1820.19
תכנות - (פייתון)
שיעור
 
18:00          
19:00          
20:00          
21:00