מנות תשפ"ב

מערכת שעות: %u05E9%u05E0%u05D4 %u05D2' - %u05DE%u05D3%u05E2 %u05D5%u05D4%u05E0%u05D3%u05E1%u05D4 %u05E9%u05DC %u05D7%u05D5%u05DE%u05E8%u05D9%u05DD %u05D5%u05DB%u05D9%u05DE%u05D9%u05D4 - %u05DE%u05E0%u05D4 03510900 - %u05E7%u05D1%u05D5%u05E6%u05D4 02 - %u05E1%u05DE%u05E1%u05D8%u05E8 %u05D1'
שעה יום א יום ב יום ג יום ד יום ה
08:00  
0581.3123.01
דיפוזיה במוצקים
שיעור
מר חמו אלירן

 
0509.2192.02
כתיבה טכנית באנגלית
שיעור
ד"ר סוסמן אב-רון אביבה

0351.2302.04
מעבדה בכימיה אורגנית
מעבדה
פרופ' כהן יורם

09:00  
0581.3123.01
דיפוזיה במוצקים
שיעור
מר חמו אלירן

 
0509.2192.02
כתיבה טכנית באנגלית
שיעור
ד"ר סוסמן אב-רון אביבה

0351.2302.04
מעבדה בכימיה אורגנית
מעבדה
פרופ' כהן יורם

10:00    
0581.3123.01
דיפוזיה במוצקים
שיעור
מר חמו אלירן

0351.2820.02
ביוכימיה לכימאים
תרגיל
גב' הנדין נעם

0351.2302.04
מעבדה בכימיה אורגנית
מעבדה
פרופ' כהן יורם

11:00  
0581.4132.01
מבוא לקריסטלוגרפיה ואנליזה מבנית
שיעור
ד"ר גורפמן סמיון

0581.3123.02
דיפוזיה במוצקים
תרגיל
מר חמו אלירן

0351.2820.02
ביוכימיה לכימאים
תרגיל
גב' הנדין נעם

0351.2302.04
מעבדה בכימיה אורגנית
מעבדה
פרופ' כהן יורם

12:00  
0581.4132.01
מבוא לקריסטלוגרפיה ואנליזה מבנית
שיעור
ד"ר גורפמן סמיון


0581.4351.01
יסודות האפיטקסיה - המורפולוגיה של פני השטח
שיעור
0351.2820.01
ביוכימיה לכימאים
שיעור
ד"ר צור צפריר
פרופ' פראג גלי

0581.3181.01
התנהגות מכנית של חומרים
שיעור
פרופ' גולדפרב אילן

0351.2302.04
מעבדה בכימיה אורגנית
מעבדה
פרופ' כהן יורם

13:00  
0581.4132.01
מבוא לקריסטלוגרפיה ואנליזה מבנית
שיעור
ד"ר גורפמן סמיון


0581.4351.01
יסודות האפיטקסיה - המורפולוגיה של פני השטח
שיעור
0351.2820.01
ביוכימיה לכימאים
שיעור
ד"ר צור צפריר
פרופ' פראג גלי

0581.3181.01
התנהגות מכנית של חומרים
שיעור
פרופ' גולדפרב אילן

0351.2302.04
מעבדה בכימיה אורגנית
מעבדה
פרופ' כהן יורם

14:00  
0581.4351.02
יסודות האפיטקסיה - המורפולוגיה של פני השטח
תרגיל
0581.3181.02
התנהגות מכנית של חומרים
תרגיל
מר מסר אור

0581.3181.01
התנהגות מכנית של חומרים
שיעור
פרופ' גולדפרב אילן

0351.2302.04
מעבדה בכימיה אורגנית
מעבדה
פרופ' כהן יורם

15:00        
0351.2302.04
מעבדה בכימיה אורגנית
מעבדה
פרופ' כהן יורם

16:00  
0581.4111.01
הנדסת חומרים מרוכבים
שו"ת
פרופ' וינברג אמוץ

0581.3133.01
אפיון חומרים
שיעור
פרופ' ריכטר שחר

0581.3133.02
אפיון חומרים
תרגיל
מר רובינסקי לב

0351.2302.04
מעבדה בכימיה אורגנית
מעבדה
פרופ' כהן יורם

17:00  
0581.4111.01
הנדסת חומרים מרוכבים
שו"ת
פרופ' וינברג אמוץ

0581.3133.01
אפיון חומרים
שיעור
פרופ' ריכטר שחר

0351.2820.01
ביוכימיה לכימאים
שיעור
ד"ר צור צפריר
פרופ' פראג גלי

 
18:00  
0581.4111.01
הנדסת חומרים מרוכבים
שו"ת
פרופ' וינברג אמוץ

0581.3133.01
אפיון חומרים
שיעור
פרופ' ריכטר שחר

   
19:00    
0581.4132.02
מבוא לקריסטלוגרפיה ואנליזה מבנית
תרגיל
   
20:00          
21:00